Detail akce

ČSP - VC Jemčina
Od: 21.8.2009 10:00:00
Do: 23.8.2009 16:00:00
Cena:
Kategorie: skoky
Organizátor:
Jméno: JK Jemčina
Ulice:
Město / obec:
PSČ:
Místo:
Objekt: areál farmy Jemčina
Ulice:
Město / obec:
PSČ:
Místo: kraje ČR - Jihočeský
Ubytování:
Stravování:
Kontakt:
Osoba:
Telefon:
E-mail:
WWW: www.ceskyskokovypohar.cz

Rozpis jezdeckých závodů
VELKÁ CENA JEMČINY 2009
Český skokový pohár 2009
VIII. ročník – VIII. Kolo

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.1.
1.4.2.
1.5.
Pořadatel:
Datum konání:
Místo konání:
Kolbiště:
Opracoviště:
Funkcionáři závodů:
Ředitel závodů:
Hlavní rozhodčí:
Autor parkurů:
Hlasatel:
Zpracování výsledků:
Ozvučení:
MC 172, JK Jemčina
21. - 23. srpna 2009
Areál farmy Jemčina
60 x 120 m travnaté
40 x 120 m travnaté

Milan Majerčík
Ing. Miloslav Mentlík
Robert Smékal
Aleš Šíma
Dalibor Prokop
Ludvík Janďourek a spol.


Technické údaje:

2.1. Předpisy: Pravidla jezdeckého sportu (dále jen „PJS“) a tento rozpis.
2.2. Soutěže:

Pátek 21.8.2009

2.2.1. Soutěž č. 1: Parkur st. "ZL"
Rozhodování podle PJS čl. 238.2.1.
Startovné: 350,- Kč
Ceny: 3 000,- Kč bude rozděleno mezi prvních pět umístěných.
2.2.2. Soutěž č. 2: Parkur st. "L**"
Rozhodování podle PJS čl. 238.2.1.
Startovné: 400,- Kč
Ceny: 4 000,- Kč bude rozděleno mezi prvních pět umístěných.
Soutěž zařazena do seriálu Dance and Jump Czech Junior Cup.
2.2.3. Soutěž č. 3: Parkur st. "S**"
Rozhodování podle PJS čl. 238.2.1.
Startovné: 500,- Kč
Ceny: 7 000,- Kč bude rozděleno mezi prvních pět umístěných.
Soutěž zařazena do seriálu Dance and Jump Czech Junior Cup.

Sobota 22.8.2009

2.2.4. Soutěž č. 4: Parkur "Stupňovaná obtížnost do 110 cm"
Rozhodování PJS čl.269 na čas bez rozeskakování
Startovné 350,- Kč
Ceny: 4 000,- Kč bude rozděleno mezi prvních 7 umístěných.
2.2.5. Soutěž č. 5: Parkur st. "L**"
Rozhodování PJS čl.238.2.1.
Startovné 400,- Kč
Ceny: 10 000,- Kč bude rozděleno mezi prvních 7 umístěných.
Soutěž zařazena do seriálu Dance and Jump Czech Junior Cup.
2.2.6. Soutěž č. 6: Parkur st. "S**"
Rozhodování PJS čl.238.2.2.
Startovné 500,- Kč
Ceny: 20 000,- Kč bude rozděleno mezi prvních 7 umístěných.
Soutěž zařazena do seriálu Dance and Jump Czech Junior Cup.
2.2.7. Soutěž č. 7: Parkur st. "ST**"
Rozhodování PJS čl.238.2.2.
Startovné 600,- Kč
Ceny: 40 000,- Kč bude rozděleno mezi prvních 7 umístěných.
Soutěž zařazena do seriálu Dance and Jump Czech Junior Cup.

Neděle 23.8.2009

2.2.8. Soutěž č. 8: Parkur st. "L**"
Rozhodování PJS čl.238.2.2.
Startovné 400,- Kč
Ceny: 20 000,- Kč bude rozděleno mezi prvních 7 umístěných.
Soutěž zařazena do seriálu Dance and Jump Czech Junior Cup.
2.2.9. Soutěž č. 9: Parkur "Stupňovaná obtížnost se žolíkem do 135 cm"
Rozhodování PJS čl.269 na čas bez rozeskakování
Startovné 500,- Kč
Ceny: 30 000,- Kč bude rozděleno mezi prvních 7 umístěných.
2.2.10. Soutěž č. 10: VELKÁ CENA JEMČINY 2009
Soutěž je zařazena do seriálu „ČESKÝ SKOKOVÝ POHÁR 2009“ – VIII. kolo.
Parkur st „ST**“ jednokolová soutěž s finálem
Rozhodování PJS čl.276.3.
Startovné 1.000,- Kč
Počet dvojic postupujících do finále bude určen po prezentaci.
Hlavní rozhodčí může upravit startovní pořadí ve finále tak, aby jezdci startující na dvou koních měli dostatek času na přípravu druhého koně.
Ceny: 100 000,- Kč ceny budou rozděleny mezi prvních 7 umístěných
2.3. Předběžný program:

Pátek 21.8.2009 Začátek soutěže č. 1 v 11.00 hodin
Sobota 22.8.2009 Začátek soutěže č. 4 v 9.30 hodin
Neděle 23.8.2009 Začátek soutěže č. 8 v 10.30 hodin
Od 13.00 sportovní ukázky
Začátek soutěže č. 10 v 15.00 hodin
 

Případné dotazy Milan Majerčík tel. 608 156 502.

2.4. Program pátečního a sobotního večera s hudbou a občerstvením je připraven v areálu závodiště!!!
2.5. Po nezbytných technických přestávkách budou každý den na první navazovat další soutěže.

Všeobecné údaje:

3.1.
Jmenovité přihlášky s uvedením čísel licencí jezdců i koní zasílejte pouze emailem na adresu: prokop@ceskyskokovypohar.cz nebo luciemaci@centrum.cz.

Uzávěrka do 16.8.2009
Uzávěrka pro soutěžící, vyžadující ustájení do 10.8.2009!

Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících v soutěži vlastním výběrem z přihlášených.

3.2.
Startovné - viz. jednotlivé soutěže.
3.3. Prezentace po všechny tři soutěžní dny na věži rozhodčích, od 8.00 hod. Bude ukončena vždy 1 hodinu před startem dané soutěže.

Tel.: Dalibor Prokop – 737 365 378
3.4. Námitky a stížnosti - v souladu s PJS.
3.5. Ubytování - pořadatel ubytování nezajišťuje.

Kontakty:

Penzion Galiana - (v areálu) sl. Pešíčková tel.č.: 777 732 546
Zámek Jemčina - (v areálu) p. Václav tel.č.: 604 271 680
Penzion Nežárka *** - (cca. 1km od závodiště) tel.č.: 724 658 682
Fendrichův Mlýn – (cca 2 km od závodiště) – tel.č.: 606 425 198
3.6. Ustájení:
Pořadatel zajistí na základě závazné objednávky uvedené v přihlášce dle možnosti a pořadí došlých přihlášek v turnajových boxech.
Poplatek za použití boxu včetně podestýlky činí 1700,- Kč / kůň po celou dobu konání závodů.
I v případě nevyužití všech objednaných boxů platí vysílající složka boxy v plné výši!!!!!
Krmivo pořadatel zajistí. Připojení kamionu na el. proud 100,- Kč/den.
3.7. Náklady - veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka.
3.8. Záruky - pořadatel nepřebírá žádné záruky a odpovědnost za případné újmy nebo škody, které by postihly účastníky závodů a jejich koně, včetně vybavení.
3.9. Veterinární předpisy: - Vedoucí transportu předloží pořadateli před vyložením koní příslušné zdravotní potvrzení pro přepravu koně ne starší 3 dnů, opatřené všemi předepsanými náležitostmi. Veterinární přejímka se nekoná. Účastníci jsou povinni řídit se pokyny určeného pracovníka pořadatele.
3.10. Služby:

- lékařská: zajistí pořadatel na celou dobu závodů
- veterinární: zajistí pořadatel na celou dobu závodů proti úhradě
- podkovářská: zajistí pořadatel na celou dobu závodů proti úhradě
3.11. Ve všech soutěžích floty dle PJS, ceny viz jednotlivé soutěže.
3.12. Technická porada se nekoná.
3.13. Zákazové značky v průběhu konání závodů a při příjezdu účastníků den předem neplatí.
3.14. Ceny pro vítěze jednotlivých kol seriálu Dance and Jump Czech Junior Cup
1. místo - poukaz na nákup zboží v hodnotě 10.000,- Kč
2. místo - poukaz na nákup zboží v hodnotě 5.000,- Kč
3. místo - poukaz na nákup zboží v hodnotě 3.000,- Kč
4. a 5. místo - věcné ceny

Vyhodnocení Dance and Jump Czech Junior Cup proběhne před startem Velké ceny Jemčiny 2009

Rozpis schválen OV ČJF dne: 11.5.2009

Aktuální číslo
Obsah čísla 6/2020