Detail akce

Drezurní závody - O POHÁR JK ŠTARNOV
Od: 5.7.2009 7:00:00
Do: 5.7.2009 20:00:00
Cena:
Kategorie: drezura
Organizátor:
Jméno: JK Štarnov
Ulice: Štarnov 79
Město / obec: Bohuňovice
PSČ: 78314
Místo:
Objekt: Lovecká chata
Ulice: Vodní 6
Město / obec: Horka nad Moravou
PSČ: 78335
Místo: kraje ČR - Olomoucký
Ubytování: 1
Stravování: 1
Kontakt:
Osoba: J.Neplechová
Telefon: 774906009
E-mail: jkstarnov@seznam.cz
WWW: www.jkstarnov.estranky.cz

Rozpis drezurních závodů

I.ROČNÍK O  POHÁR  JK ŠTARNOV

5.7. 2009

 

Základní údaje:

 

1. 1  Pořadatel:                       JK Štarnov   ML0066
1. 2  Datum konání:    neděle 5.7.2009

1. 3  Místo konání:      Areál Lovecké Chaty – Horka nad Moravou – 8 km od Olomouce                                                         

 

1. 4.  Kolbiště:             hala – 72m x 27m (jezdecká plocha 25m x 48m) - povrch písčitý, drezurní obdélník 20m x 40m
1. 5  Opracoviště:       30m x 60 m -  povrch písčitý

 

1. 6  Funkcionáři závodů:

 

         Ředitel závodů :           Neplech Jaroslav
         Hlavní rozhodčí :         Holínek Miroslav

         Rozhodčí :                   Daněk Zdeněk, Jindra Jaroslav, Cvetler František

         Hlasatel :                      Jarka Jindřich

         Zpracovatel výsledků : Sehnalová Marie

 

Technické údaje:


2. 1      Předpisy:  Pravidla  jezdeckého sportu platná od   1.1.2007, změny platné od 1.1. 2009

                             ustanovení tohoto rozpisu.

2. 2      Soutěže

 

            NEDĚLE  5.7. 2009

 

Soutěž číslo 1

Drezúra st. „Z“ – drezurní úloha Z1/2009 úloha se čte

            Obdélník 20 x 40 m, soutěž je přístupná pro všechny jezdce a koně

            Startovné : 200,- Kč

            Věcné ceny na 1.-3.místě

            Floty dle PJS

 

Soutěž číslo 2

Drezúra st.„Z“ – drezurní úloha Z2/2009 úloha se čte

            Obdélník 20 x 40 m, soutěž je přístupná pro všechny jezdce a koně

            Startovné : 200,- Kč

            Věcné ceny na 1.-3. místě

            Floty dle PJS

 

 Soutěž číslo 3 Cena společnosti Fitmin - Dibag

Drezúra st.„Z“ – drezurní úloha Z3/2009 úloha se čte

            Obdélník 20 x 40 m, soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce

            Startovné : 200,- Kč

            Věcné ceny na 1.-3.místě

            Floty dle PJS

 

Soutěž číslo 4 Cena prodejny Bukefalos

 Drezúra st.„L“ - drezurní úloha  L8/2009 úloha se čte

             Obdélník  20 x 40 m, soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce

             Startovné :  250,- Kč

             Poháry na 1.-3.místě, věcné ceny na 1.–3. místě 

             Floty dle PJS

 

 

 

Soutěž číslo 5          I. ROČNÍK O  POHÁR  JK ŠTARNOV "

Drezúra st.“S“– drezurní úloha S2/2009 úloha se čte

            Obdélník 20 x 40 m, soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce

            Startovné : 250,- Kč

            Poháry na 1.-3.místě, věcné ceny na 1.–3. místě

            Floty dle PJS

   Sponzoři závodů  :     

Firma Fitmin –DIBAG :  www.fitmin.cz

Jezdecké potřeby EQUITATION Humpolec – e-shop :  www.equitation.cz                                                                    

Potraviny ČOUKA :  www.zmrzlina-starnov.cz

Prodejna Bukefalos – specializovaná prodejna : www.bukefalos.cz

Obec Štarnov : www.starnov.cz

Firma Alavis : www.alavis.cz

Poháry Bauer : www.pohary-bauer.cz

 

          

 

 

2. 3 Předběžný časový program:

                       

       Neděle  5.7.2008  7,00 – 8,00 hod. prezentace (možno i tel : 774 906 009)

                                       9,00 hod. soutěž č. 1. následují soutěže č. 2 - 5    

                                                          

             Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového programu v závislosti na počtu došlých přihlášek. Soutěž bude uskutečněna při účasti  minimálně pěti jezdců z minimálně tří subjektů.

 

 

 

 

Všeobecné údaje :

 

3.1. Jmenovité přihlášky na adresu:

    JK Štarnov - Jaroslava Neplechová,783 14 Bohuňovice, Štarnov 79

    e-mail : jkstarnov@seznam.cz

 

V přihlášce uveďte kontaktní osobu a telefon.

Tel.informace : 774 906 009

 

3.2. Uzávěrka konečných přihlášek: 2. 7. 2009

3.3. Námitky a stížnosti v souladu s PJS.

3.4. Ubytování  : pořadatel nezajišťuje

3.5. Ustájení možno v boxech na základě závazné  tel. objednávky do 10.6.2009. Brzké datum z důvodu sestavení mobilních boxů. Při pozdější domluvě nemůžeme s jistotou zaručit volný box.     

3.6. Přepravní kamiony mohou parkovat přímo v areálu.

3.7. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka.

3.8. Pořadatel  neručí za ztráty a újmy na majetku a zdraví účastníků závodů.

 

 

Veterinární předpisy:

 

4.1. Koně musí být vybaveni platným průkazem - dle veterinárních podmínek,stanovených Státní veterinární správou  pro účast na svodech v r. 2009.

4.2.Veterinární přejímka koní  od 7.00 – 9.00 hodin v den konání závodů.

 

Poskytované služby :

 

 5.1.Veterinární služba : zajištěna /proti  úhradě za provedené výkony

 5.2.Zdravotní služba : zajištěna

 5.3. Podkovářská služba :  zajištěna / proti  úhradě za provedené výkony

 5.4. Občerstvení  zajištěno přímo v areálu (restaurace).

 

 

                                                        

                                                                               Jaroslava Neplechová – předseda JK Štarnov

                                                                                             www.jkstarnov.estranky.cz

 

 

Rozpis byl schválen oblastním výborem ČJF:                                                                                                                                            

v.z. 13.5.2009  MUDr.Pavel  Lexa

Aktuální číslo
Obsah čísla 3/2020