Detail akce

Májová hobby Černuc
Od: 23.5.2009 10:00:00
Do: 23.5.2009 17:00:00
Cena:
Kategorie: skoky
Organizátor:
Jméno: Sportovní stáj Černuc MA203
Ulice:
Město / obec: Černuc 13 , okr.Kladno
PSČ: 27323
Místo:
Objekt: Jezdecký areál Černuc
Ulice:
Město / obec: Černuc 13 , okr.Kladno
PSČ: 27323
Místo: kraje ČR - Středočeský
Ubytování: 0
Stravování: 0
Kontakt:
Osoba: Janoušková Romana
Telefon: 606920443
E-mail: janouskova.cernuc@seznam.cz
WWW: www.cernuc.estranky.cz

Májová hobby Černuc

 

Sportovní stáj Černuc MA203 Vás srdečně zve na hobby parkurové závody konané v sobotu 23. 5. 2009 v Černuci (okr. Kladno).

 

1. Základní údaje:

1.1. Pořadatel: Sportovní stáj Černuc, MA203, Černuc 13, 273 23, okr. Kladno

1.2. Datum konání: 23. 5. 2009 od 10 hod.

1.3. Místo konání: Jezdecký areál  Černuc

1.4. Kolbiště 70 x 60 m – povrch písek, opracoviště 30 x 40 m – povrch písek

1.5. Ředitel závodů : Milan Zamrazil (lic.č.A0809)

1.6. Dozor na opracovišti : Pavel Palma (lic.č. B0863)

 

2. Technické údaje

2.1. Předpisy: platná PJS a ustanovení tohoto rozpisu

 

2.2. Soutěže:

Soutěž č. 1: pro pony dvoufázové skákání 50/60 cm (opracování na kolbišti)

Hodnocení dle tabulky A, PJS čl.274.5.3

Soutěž č. 2: dvoufázové skákání 70/80 cm (opracování na kolbišti)

Hodnocení dle tabulky A, PJS čl.274.5.3

Soutěž č. 3: dvoufázové skákání 90/100 cm

Hodnocení dle tabulky A, PJS čl.274.5.3

Soutěž č. 4: dvoufázové skákání 100/110 cm

Hodnocení dle tabulky A, PJS čl.274.5.3

 

2.3. Předběžný časový program závodů:

Sobota 23. 5. 2009  prezentace do 9 hodin  pro soutěže 1 – 4

Začátek soutěže č. 1 je v 10.00 hod., soutěže č. 2 – 4 budou pokračovat po nutných technických pauzách.

 

3.1. Všeobecné údaje:

Jmenovité přihlášky zasílejte na adresu:

Romana Janoušková, Černuc 13, 273 23 Černuc,

příp. na e-mail: janouskova.cernuc@seznam.cz , formou sms na tel.: 606 920 443

(přihláška musí obsahovat: jméno jezdce, jméno koně, soutěž, telefonické spojení)

Uzávěrka přihlášek je 2 dny před pořádáním závodů!

 

3.2. Pořadatel neodpovídá za úrazy jezdců ani koní, za ztráty, zcizení věcí apod.

3.3. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka

3.4. Vedoucí transportu předloží před vyložením koní průkazy koní se záznamy o vakcinaci influenze a o serologickém vyšetření na infekční anemii.

3.5. Lékařskou službu zajišťuje MUDr.Milan Sedlák

3.6.Veterinární službu zajišťuje MVDr.Alena Černá.

3.7. Dekorování a floty dle PJS  - čl. 129.3,  věcné ceny na 1. - 3. místě.

3.8. Startovné – soutěž č. 1: 150,- Kč, soutěž č. 2 – 4: 200,- Kč za každou dvojici

3.9. Podmínky – korektní úbor, bezpečnostní přilba,  průkaz koně

3.10. Licence jezdců ani koní nejsou podmínkou startů

3.11. Občerstvení zajištěno.

 

Aktuální číslo
Obsah čísla 2/2020