Detail akce

O cenu Blaníka - okresní přebor seniorů
Od: 27.6.2009 8:30:00
Do: 27.6.2009 17:00:00
Cena:
Kategorie: skoky
Organizátor:
Jméno: JK Louňovice
Ulice:
Město / obec: Louňovice pod Blaníkem
PSČ:
Místo:
Objekt: kolbiště JK Louňovice
Ulice:
Město / obec: Louňovice pod Blaníkem
PSČ:
Místo: kraje ČR - Středočeský
Ubytování: 0
Stravování: 1
Kontakt:
Osoba: Ing. Šafrata
Telefon: 736670168
E-mail:
WWW:

R O Z P I S
Jezdeckých závodů „ O cenu Blaníka“ 27.6. 2009
- okresní přebor seniorů -

------------------------------------------------------------------
A. Všeobecná ustanovení :
1.Pořadatel: JK Louňovice
2.Datum konání: sobota 27.června 2009
3.Místo konání: kolbiště JK Louňovice
4.Kolbiště: travnaté 60 x 80 m
5.Opracoviště: travnaté 60 x 80 m
6.Funkcionáři závodů:
ředitel závodů: Ing.Vladimír Slabý
technické zabezpečen: Ing.Josef Šafrata
hlavní rozhodčí:Ing. Antonín Klauz
technický delegát: M. Moudrý
autor parkuru:Ing.arch.Tůmová Anežka
hlasatel:Mgr. Kateřina Vašáková

B. Technická ustanovení :
1.Předpis:Pravidla jezdeckého sportu a rozpis těchto závodů
2.Soutěže :
Sobota 27.6.2009:

Skoková ukázka“ZM“
Bez omezení. Hodnocení st. A 238 1.2. Věcné ceny v hodnotě 2.000,-Kč. Zápisné 200,-Kč

2.1. Skoková soutěž „ZM“ pro čtyřleté a pětileté koně startující 1.rokem
Hodnocení st. A 238.1.2. Věcné ceny v hodnotě 2.000,-Kč. Zápisné 200,-Kč

2.2. Dvoufázové skákání 100 – 110 cm
Bez omezení. Hodnocení st. 274.5.3.. Věcní ceny v hodnotě 3.000,-Kč. Zápisné 250,-Kč.

2.3 Dvoufázové skákání 110 – 120 cm
Bez omezení. Hodnocení st. A 274.5.3.
Ceny : 4.000,- (1200,1000,800,600,400,-) Zápisné 300,-Kč.

2.4. Skoková soutěž L**- Zároveň I.kolo soutěže „ O cenu Blaníka“
Bez omezení. Hodnocení st. A 238.2.2.
Ceny: 8.000,-Kč (2400,2000,1600,1200,800,-Kč). Zápisné 400,-Kč.
Současně okresní přebor seniorů.

2.5. Skoková soutěž S**- Zároveň II.kolo soutěže „ O cenu Blaníka“
Bez omezení. Hodnocení st. A 238.2.2. Zápisné 500,-Kč.
Finanční ceny: 20.000,-Kč ( 6000,5000, 4000, 3000, 2000,- Kč)
Vyhodnocení Ceny Blaníka : vítězem se stane jezdec s nejmenším počtem trestných bodů z 1. a 2. kola. V případě rovnosti bodů o vítězi rozhodne jedno rozeskakování. Finanční cena : 1.000,-Kč


C. Ostatní ustanovení :
1.Předběžný časový program :
sobota 27.6.2009 - 8.30-9.30hod. –prezentace
10.00-soutěž č.1 a ostatní navazují
2.Přihlášky:uzávěrka do 23.6.2009 na adresu:OTS pí Věra Benešová, Vnoučkova 1699,256 01 BenešovE.mail: otsbenesov@seznam.cz
3.Prezentace: na věži rozhodčích od 8.30 do 9.30 hod.
4.Námitky a stížnosti: v souladu s PJS
5.Ubytování: pořadatel nezajišťuje
6.Ustájení: zajistí pořadatel v omezeném množství po předchozí dohodě
7.Veterinární předpisy: viz. Veterinární podmínky jezdeckých závodů
8.Poskytované služby:lékařská a veterinární služby zajištěna, podkovářská služba za úhradu výkonu
10.Sekretariát:umístěn na věži rozhodčích od 8.30 hod.
11.Floty:dle pravidel JS

Ing. Josef Šafrata                Ing. Vladimír Slabý
předseda JK Louňovice         ředitel závodů

Aktuální číslo
Obsah čísla 2/2020