Detail akce

Drezurní závody - O pohár starosty města Prostějov
Od: 20.6.2009 8:00:00
Do: 21.6.2009 0:00:00
Cena:
Kategorie: drezura
Organizátor:
Jméno: JO města Prostějov
Ulice:
Město / obec: Mostkovice 165
PSČ: 798 02
Místo:
Objekt:
Ulice: travnatá plocha u Tesca Prostějov
Město / obec: Prostějov
PSČ:
Místo: kraje ČR - Olomoucký
Ubytování: 0
Stravování: 0
Kontakt:
Osoba: MgA. Iva Zichová
Telefon: 602/358190
E-mail: helios.mostkovice@seznam.cz
WWW: www.johelios-mostkovice.xf.cz

Rozpis drezurních závodů 

O pohár starosty města Prostějov

1. Základní ustanovení:

1.1. Pořadatel: ML 0034 JO města Prostějov
1.2. Datum konání: 20. a 21. 6. 2009.
1.3. Místo konání: travnatá plocha u Tesca Prostějov
1.4.1.Kolbiště: drezurní obdélník travnatý 20x40 a 20x60m
1.4.2.Opracoviště: travnaté
1.5. Ředitel závodů: Mgr. Michal Müller
1.6. Hlavní rozhodčí: Ing. Věra Vojáčková
  Rozhodčí: MgA. Iva Zichová, Rostislav Zich 

2. Technické údaje:

2.1. Předpisy: pravidla jezdeckého sportu, jejich doplňky a ustanovení tohoto rozpisu
2.2. Soutěže:

Sobota

2.2.1 Soutěž č. 1: Drezurní soutěž st. „Z“ , úloha Z 1/2000
  a) děti a junioři
  b) přátelská
 Startovné 200,- Kč
 Ceny: 1000,- Kč ( 500, 300, 200, )

2.2.2. Soutěž č. 2: Drezurní soutěž st. „L“, úloha L 0/2005
 přátelská
 Startovné 200,- Kč
 Ceny: 1000,- Kč ( 500, 300, 200, )

Neděle

2.2.3. Soutěž č. 3. Drezurní soutěž st. „Z“, úloha Z 3/2000
 a) děti a junioři
b) přátelská
 Startovné 200,- Kč
 Ceny: 1000,- Kč ( 500, 300, 200, )

2.2.4. Soutěž č. 4. Drezurní soutěž st. „L“, úloha L 1/2005
  přátelská
 Startovné 200,- Kč
 Cena: 1000,- Kč ( 500, 300, 200, ) 

Úlohy jsou čtené, čtenáře úloh si každý účastník zajistí sám.
Všechny soutěže st. „Z“ i st. „L“ jsou rozhodovány podle PJS čl. 432.N 1.1 a podle PJS ČJF.

2.3 Časový rozvrh: prezentace v sobotu i neděli do 8.00hod. 
  Zahájení soutěží v sobotu i v neděli od 9.00hod. 

3. Všeobecné údaje:

3.1. Jmenovité přihlášky: helios.mostkovice@seznam.cz, MgA. Iva Zichová, 798 02, 
  Mostkovice 165, tel. 602/358190
  V přihlášce uveďte tel. kontakt! 
  Uzávěrky přihlášek do 24.00 hodin - 13. a 14. 6. 2009 včetně.

3.2. Peněžité plnění: startovné ve všech soutěžích ve výši 200,-Kč za každý start koně
3.3. Prezentace: v den konání závodů na místě nebo na tel. 602/358190 do 8.00hod.
3.4. Technická porada: nekoná se
3.5. Námitky a stížnosti: v souladu s PJS
3.6. Ubytování: pořadatel nezajišťuje
3.7. Ustájení: pořadatel nezajišťuje

Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka.

4. Veterinární podmínky:

4.1. Veterinární předpisy: Vedoucí transportu předloží před vyložením koní příslušná
  veterinární potvrzení platná pro přesun a opatřená všemi předepsanými záležitostmi

5. Poskytované služby:

5.1. Lékařskou službu zajišťuje pořadatel.
5.2. Veterinární službu zajišťuje pořadatel proti úhradě.
5.3. Podkovářskou službu zajišťuje pořadatel proti úhradě.

6. Ostatní ustanovení:

6.1. Dekorování floty podle PJS po každé soutěži
6.2. První tři umístění obdrží v každé soutěži finanční ceny, popř. věcné  
  ceny v téže hodnotě.
6.3. Sekretariát závodů je umístěn v místě konání závodů.
6.4. Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících výběrem z došlých přihlášek,
  s respektováním došlých přihlášek. 
6.5. Pořadatel odmítá jakoukoliv zodpovědnost za nehody nebo nemoci, které postihly  
  účastníky závodů i jejich koně. Případné škody pořadatel nehradí. 
6.6. Sankce podle PJS.
6.7. V rámci celkového hodnocení závodů konaných v Prostějově budou zvlášť vyhodnoceny 
  nejúspěšnější dvojice, které se zúčastnily závodů pořádaných v Prostějově. Vítěz bude
  vyhlášen jako držitel Poháru Olomouckého kraje 2009.Rozpis závodů schválen Za pořadatele
VV ZO ČJF dne: Věra Matrasová 
 12.1.2009 MUDr.Pavel Lexa

Aktuální číslo
Obsah čísla 6/2020