Detail akce

Drezurní závody - O pohár starosty města Holešov
Od: 28.6.2009 8:00:00
Do: 28.6.2009 16:00:00
Cena:
Kategorie: drezura
Organizátor:
Jméno: Jezdecký oddíl města Prostějov
Ulice:
Město / obec: Prostějov
PSČ:
Místo:
Objekt: zámecká zahrada zámku Holešov
Ulice:
Město / obec: Holešov
PSČ:
Místo: kraje ČR - Olomoucký
Ubytování: 0
Stravování: 0
Kontakt:
Osoba:
Telefon: 732728017
E-mail: jkhana@centrum.cz
WWW:

Rozpis drezurních závodů

O pohár starosty města Holešov


1. Základní ustanovení:

1.1. Pořadatel: Jezdecký oddíl města Prostějov
1.2. Datum konání: 28. června 2009
1.3. Místo konání: zámecká zahrada zámku Holešov
1.4.1.Kolbiště: drezurní obdélník travnatý 20x40 a 20x60m
1.4.2.Opracoviště: travnaté
1.5. Ředitel závodů: Josef Bartošek
1.6. Hlavní rozhodčí: MVDr. Eva Nesňalová
  Rozhodčí: Ing. Ilona Kružíková, MgA. Iva Zichová, 
  Ing. Eva Žaludková, Rostislav Zich
  Hlasatel: Jindřich Jarka
1.7. Sekretář závodů: Marie Sehnalová
1.8. Dozor na pracovišti: Věra Matrasová

2. Technické údaje:

2.1. Předpisy: pravidla jezdeckého sportu, jejich doplňky a ustanovení tohoto rozpisu
2.2. Soutěže: 2.2.1. Soutěž č. 1: Drezurní soutěž st. „Z“ , úloha DÚ/2003
  děti a junioři
  Startovné 200,- Kč
  Ceny: 1200,- Kč (500, 400, 300) 
  2.2.2. Soutěž č. 2: Drezurní soutěž st. „Z“, úloha DD/2003
  přátelská
  Startovné 200,- Kč
  Ceny: 1200,- Kč (500, 400, 300) 
2.2.3. Soutěž č. 3. Drezurní soutěž st. „L“, úloha DJ/2003
přátelská
  Startovné 200,- Kč
  Ceny: 1500,- Kč (600, 500, 400) 
2.2.4. Soutěž č. 4. Drezurní soutěž st. „L“, úloha L4 
  přátelská
  Startovné 200,- Kč
  Ceny: 1800,- Kč (700, 600, 500)

Všechny úlohy jsou čtené, čtenáře úloh si každý účastník zajistí sám.
Všechny soutěže st. „Z“ i st. „L“ jsou rozhodovány podle PJS ČJF.

2.3 Časový rozvrh: do 8.00 hod. prezentace
  od 9.00 hod. začátek soutěží, následuje 2, 3, 4

3. Všeobecné údaje:


3.1. Jmenovité přihlášky: jkhana@centrum.cz, tel. 732728017
  V přihlášce uveďte tel. kontakt!
  Uzávěrky přihlášek do 24.00 hodin 21. června 2009 včetně.

3.2. Peněžité plnění: startovné ve všech soutěžích ve výši 200,- Kč za každý start koně se  
  hradí při prezentaci.
3.3. Prezentace: v den konání závodů na místě nebo na tel. 602829834, 732728017
  do 8.00hod.
3.4. Technická porada: nekoná se
3.5. Námitky a stížnosti: v souladu s PJS
3.6. Ubytování: pořadatel nezajišťuje
3.7. Ustájení: pořadatel nezajišťuje

Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka.

4. Veterinární podmínky:

4.1. Veterinární předpisy: Vedoucí transportu předloží před vyložením koní příslušná
  veterinární potvrzení platná pro přesun a opatřená všemi předepsanými záležitostmi

5. Poskytované služby:

5.1 Lékařskou službu zajišťuje pořadatel.
5.2. Veterinární službu zajišťuje pořadatel proti úhradě.
5.3. Podkovářskou službu zajišťuje pořadatel proti úhradě.

6. Ostatní ustanovení:

5.1. Dekorování floty podle PJS po každé soutěži
Prvních pět umístěných obdrží v každé soutěži finanční ceny, popř. věcné ceny v téže hodnotě.
5.2. Sekretariát závodů je umístěn v místě konání závodů.
5.3. Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících výběrem z došlých přihlášek, s respektováním došlých přihlášek.
5.4. Pořadatel odmítá jakoukoliv zodpovědnost za nehody nebo nemoci, které postihly účastníky závodů i jejich koně. Případné škody pořadatel nehradí. 
5.5. Sankce podle PJS.Rozpis závodů schválen  
VV ZO ČJF dne: 15.1.2009 MUDr.Pavel Lexa  
   

Aktuální číslo
Obsah čísla 2/2020