Detail akce

Hobby Černuc
Od: 18.7.2009 10:00:00
Do: 18.7.2009 16:00:00
Cena:
Kategorie: skoky
Organizátor:
Jméno: Sportovní stáj Černuc MA203
Ulice:
Město / obec: Černuc 13, okr.Kladno
PSČ: 273 23
Místo:
Objekt: Sportovní areál Černuc
Ulice:
Město / obec: Černuc 13, okr.Kladno
PSČ: 273 23
Místo: kraje ČR - Středočeský
Ubytování:
Stravování:
Kontakt:
Osoba: Romana Janoušková
Telefon: 606920443
E-mail: janouskova.cernuc@seznam.cz
WWW: www.cernuc.estranky.cz

Sportovní stáj Černuc MA203 Vás srdečně zve na hobby parkurové závody konané v sobotu 18.7.2009 v Černuci (okr. Kladno).

 

1. Základní údaje:

1.1. Pořadatel: Sportovní stáj Černuc, MA203, Černuc 13, 273 23, okr. Kladno

1.2. Datum konání: 18.7.2009  od 10 hod.

1.3. Místo konání: Jezdecký areál  Černuc

1.4. Kolbiště 70 x 60 m – povrch písek, opracoviště 30 x 40 m – povrch písek

1.5. Ředitel závodů : Pavel Palma

1.6. Dozor na opracovišti : Milan Zamrazil

 

2. Technické údaje

2.1. Předpisy: platná PJS a ustanovení tohoto rozpisu

 

2.2. Soutěže:

Soutěž č. 1: pro pony dvoufázové skákání 50/60 cm (opracování na kolbišti)

Hodnocení dle tabulky A, PJS čl.274.5.3

Soutěž č. 2: dvoufázové skákání 70/80 cm (opracování na kolbišti)

Hodnocení dle tabulky A, PJS čl.274.5.3

Soutěž č. 3: dvoufázové skákání 90/100 cm

Hodnocení dle tabulky A, PJS čl.274.5.3

Soutěž č. 4: dvoufázové skákání 100/110 cm

Hodnocení dle tabulky A, PJS čl.274.5.3

 

2.3. Předběžný časový program závodů:

Prezentace do 9 hodin  pro soutěže 1 – 4

Začátek soutěže č. 1 je v 10.00 hod., soutěže č. 2 – 4 budou pokračovat po nutných technických pauzách.

 

3.1. Všeobecné údaje:

Jmenovité přihlášky zasílejte na adresu:

Romana Janoušková, Černuc 13, 273 23 Černuc,

příp. na e-mail: janouskova.cernuc@seznam.cz , formou sms na tel.: 606 920 443

(přihláška musí obsahovat: jméno jezdce, jméno koně, soutěž, telefonické spojení)

Uzávěrka přihlášek je 2 dny před pořádáním závodů!

 

3.2. Pořadatel neodpovídá za úrazy jezdců ani koní, za ztráty, zcizení věcí apod.

3.3. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka

3.4. Vedoucí transportu předloží před vyložením koní průkazy koní se záznamy o vakcinaci influenze a o serologickém vyšetření na infekční anemii.

3.5. Lékařskou službu zajišťuje MUDr.Milan Sedlák

3.6.Veterinární službu zajišťuje MVDr.Alena Černá.

3.7. Dekorování a floty dle PJS  - čl. 129.3,  věcné ceny na 1. - 3. místě.

3.8. Startovné – soutěž č. 1: 150,- Kč, soutěž č. 2 – 4: 200,- Kč za každou dvojici

3.9. Podmínky – korektní úbor, bezpečnostní přilba,  průkaz koně

3.10. Licence jezdců ani koní nejsou podmínkou startů

3.11. Občerstvení zajištěno.

3.12. Pořadatel si vyhrazuje právo při nepřízni počasí závody zrušit, nebo přesunout na jiný termín.                                                                                                    

 

V Černuci 17. 4. 2009

Aktuální číslo
Obsah čísla 6/2020