Obsah čísla 1/1999 ročník: 47

Článek Strana
Cheltenham - do třetice všeho dobrého 08 - 09
Skoková sezona 1998 12 - 13
Drezúra 1994 - 1998 17
Pat Parelli - přirozené partnerství člověka a koně: Výcvik koně na lonži 1. 18 - 19
Onemocnění vnitřních útvarů kopyta 2. 20 - 21
Výkonnostní zkoušky klisen v chovu autochtonního fríského plemene 22
Staniční a polní výkonnostní zkoušky hannoverských klisen 23
U Myslíků v Lednici 26
Aktuální číslo
Obsah čísla 3/2020