Finále KMK: kategorie pětiletých objektivem Martiny Kůstkové

V kategorii pětiletých se na Ptýrově představilo 13 hřebců a 14 klisen, jeden dvoukolovou soutěž nedokončil. Mezi klisnami komisaři nejlépe ohodnotili Mekku Tereu (j. Kamil Papoušek), mezi hřebci Clifforda (j. Vladimír Tretera).

Autor: Zdena Motyginová
Publikováno: 6.9.2011 10:10:32
Kategorie: chov
Aktuální číslo
Obsah čísla 8/2020