Bůh, čest, vlast a koně
V evropském a současně světovém měřítku není mnoho rodů, jejichž historie by překračovala hranici 700 let trvání a zároveň byla tak pevně spjata s chovem koní. Třebaže byl chov koní pro šlechtický stav povinností i zálibou, málokterému rodu se podařilo zapsat do hipologické historie tak významně, jako rodině Kinských. Dne 14.6.2008 slaví osmdesáté narozeniny president Klubu Equus Kinsky, MVDr. RNDr. Radslav Kinský.
Publikováno: 13.6.2008 0:07:35
Kategorie: chov
Foto: Jiří Bělohlav
Aktuální číslo
Obsah čísla 9/2019