Český trakén úspěšný v Evropě

Začátek roku 2016 zavedl zástupce Svazu chovatelů českého trakéna na inspekční cestu do Německa a Rakouska. Komise ve složení MVDr. V. Holý, MVDr. H. Holá a Z. Vitůj navštívila hřebčíny Schralling a Treiber. Po loňských úspěšných zápisech německých klisen do PK TRAK v Čechách tak pokračuje velký příliv zahraničních klisen. Ve Schrallingu předvedl k zápisu Dr Wezel hned 4 klisny vynikajících původů (Königspark, Ignam, Topas, Inster Graditz...) a v Trakehner Gestüt Treiber ( Conny Hörtlackner ) jsme zapsali 4 elitní klisny, 3 z rodiny Schlodien II a jednu s krví olympijského Perona. Více uvnitř.

Po zápisech proběhla delší odborná debata o mezinárodní spolupráci a jejím výsledkem byl i požadavek na využití v Čechách licentovaného hřebce Schrallinga (Banderas - Connery). Hřebčín Amona tak pronajme na sezonu 2016 tohoto hřebce pro působení v Německu a Rakousku. Zápis zahraničních klisen do českých plemenných knih a využití našich plemeníků v cizině je zcela ojedinělým jevem v české hipologii a tohoto ocenění si Svaz chovatelů Českého trakéna vysoce považuje. Všechna hříbata narozená v cizině z této spolupráce budou registrována opět do české PK TRAK! V jednání je zápis zhruba dalších 10 ti klisen....

Schralling (Banderas - Connery) plemeník Hřebčína Amona

Autor: Tisková informace, MVDr. Vít Holý
Publikováno: 12.1.2016 9:00:00
Kategorie: chov
Rubrika: ostatní
Aktuální číslo
Obsah čísla 8/2020