Den otevřených dveří u chovatelů moravského teplokrevníka

Moravský teplokrevník a Svaz chovatelů a příznivců moravského teplokrevníka, to jsou dva pojmy, které již od minulého století neodmyslitelně patří k sobě. SCHPMT ve spolupráci s majiteli koní plemene moravský teplokrevník pořádají Den otevřených dveří u chovatelů moravského teplokrevníka.

O tomto víkendu si 1. 4. 2012 chovatelé MT připomenou již osm let od založení plemenné knihy moravského teplokrevníka, a právě na tento den tj. 1. 4. 2012 od 14 hod do 16 hod připravili majitelé rodinného koně pro všechny generace možnost i jiným seznámit se s tímto plemenem.

Moravský teplokrevník, plemeno koní pocházející z Evropy, je tu s námi již po generace. Teplokrevní koně chovaní na bývalém území Rakouska – Uherska v hřebčínech Radovec, Mezöhegyes, Piber, Kisber, Bonczhida, Wieselburg vytvořili kmeny - Furioso, Przedswit, Gidran, Star of Hannover, North Star, Nonius, Shagya, které přetrvaly až do dnešních dní.  Od 40. let minulého století se k těmto kmenům přiřadila i linie Catalin vzniknuvší v hřebčíně Motešice. Historický a společenský vývoj v Evropě se podepsal na vývoji těchto kmenů. Tito koně se na území ČR dostali zejména po roce 1918 z likvidační podstaty rakouských hřebčínů, připadající na náš stát. Stejně jako ve světě, se historický a společenský vývoj v Čechách a na Moravě se značnou měrou podepsal i na odlišném vývoji chovu koní. Na území Moravy chovatelé shromažďovali koně na podkladě výše uvedených polokrevných kmenů a docílili koně vysoce prochovaného, typově vyrovnaného, ušlechtilého, živého temperamentu.  Do roku 2004 byli tito koně zařazeni v plemeni český teplokrevník (CT), jehož šlechtitelským cílem byli podstatnou měrou ovlivněni.
V roce 2004 na základě nesčetných aktivit SCHPMT došlo k uznání rázu koní moravský teplokrevník za samostatné plemeno. Snaha byla doceněna a 1. 4. 2004 se SCHPMT rozhodnutím Ministerstva zemědělství České republiky stává uznaným chovatelským sdružením pro plemeno moravský teplokrevník.
Z celkového stavu koní v ČR v roce 2004 Ing. Josef Volenec doporučil k regeneraci moravského teplokrevníka na základě analýzy 12 vhodných hřebců a 150 klisen. Do PK MT bylo v roce 2004 zapsáno 10 plemenných hřebců a 67 klisen. I přes krátkou dobu trvání PK MT se podařilo plemennou knihu rozšířit na dnešních 28 plemenných hřebců, 182 plemenných klisen, 109 koní dorostu a to díky nejen přihlášení vhodných koní k regeneraci, ale také i zdárným odchovům našich chovatelů. Ač populace MT není zatím velká má své příznivce a velká část koní je v rukou malochovatelů.

Chcete se o těchto koních dozvědět více přímo od jejich majitelů? Zveme vás k návštěvě.

Kam jste 1. 4. 2012 zváni na návštěvu?

Ing. Jaroslav Richter, Jívka 332,Janovice,Trutnov,541 01

Grunt Galatík s.r.o.,  Těšánky, Zemědělský dvůr Těšánky 1, 768 02 Zdounky

KVATRO-EKOSTATEK s.r.o.,Velká nad Veličkou 877,696 74

HŘEBČÍN TASOV, a.s., Líčkov 111 – samota Tasava, 438 01 Žatec

Bc. Božena Soušková, Uhřičice 221, 752 01

Ladislava Bohuslavová, Spankov 9, Líté, Dolní Bělá, 331 52

Mgr. Josef Pokorný– Hanácký jezdecký klub, Šargoun 945,Karlov,Litovel,784 01

Ilona Zmeškalová, Jindřichov 27, Hranice,753 01

Ing. Jana Burešová – Farma Bureš, Pustiměř 49, 683 21

Marie Urbanová, Jindřichov 27, Hranice 1, 753 01

Šárka Veselská– Hanácký dvůr Polkovice, Polkovice 198, 751 44 Polkovice

Mgr. Jana Svárovská, Kotojedská 1694, Kroměříž, 767 01 (vchod ze dvora)

Další informace o moravském teplokrevníku na www.moravskyteplokrevnik.cz.

Autor: redakce Jezdectví, Ing. Jana Fatěnová
Publikováno: 27.3.2012 14:00:00
Kategorie: chov
Rubrika: chovatelské přehlídky a dny
diskuze k článku
Aktuální číslo
Obsah čísla 5/2020