E-aukce koní ZH Tlumačov 2018 - videa hřebců

V roce 2017 se uskutečnila první online aukce koní v České republice. Tímto způsobem se podařilo prodat 4 z 5 nabízených mladých hřebců. V úterý 12. června 2018 proběhne další internetová aukce mladých hřebců v majetku Zemského hřebčince Tlumačov. Více uvnitř.

Katalog aukcí hřebců

číslo aukce

jméno koně

adresa aukce

datum konce

čas konce

vyvolávací cena

A3405

Calvino Ř

https://www.verejnedrazby.cz/A3405

12.6.2018

13:00

130 000 Kč

A3406

Camelot

https://www.verejnedrazby.cz/A3406

12.6.2018

13:30

140 000 Kč

A3407

Cassidy

https://www.verejnedrazby.cz/A3407

12.6.2018

14:00

150 000 Kč

A3408

Contador

https://www.verejnedrazby.cz/A3408

12.6.2018

14:30

130 000 Kč

A3409

Contur

https://www.verejnedrazby.cz/A3409

12.6.2018

15:00

140 000 Kč

A3410

Quentin

https://www.verejnedrazby.cz/A3410

12.6.2018

15:30

150 000 Kč

A3411

Question

https://www.verejnedrazby.cz/A3411

12.6.2018

16:00

150 000 Kč

A3412

Valentin Arnošt

https://www.verejnedrazby.cz/A3412

12.6.2018

16:30

140 000 Kč

A3413

Zoro Rufa

https://www.verejnedrazby.cz/A3413

12.6.2018

17:00

130 000 Kč

 

 

 


 

 

Vážení obchodní partneři, zákazníci, chovatelé a příznivci teplokrevných sportovních koní

Zemský hřebčinec Tlumačov s.p.o. se v minulém roce 2017 rozhodl pro prodej koní z vlastního odchovu formou e-aukce a k této spolupráci si vybral společnost GAUTE a.s. Jednalo se o první prodej koní formou e-aukce na území České republiky a výsledek této e-aukce potvrdil očekávání všech zainteresovaných stran. O zajímavé koně se svedla bitva a 4 z 5 nabízených koní byly v minulém roce 2017 vydraženi za velmi příznivé ceny. Spokojenost byla na všech stranách, které se do tohoto projektu pustily. Prodávající prodal velmi efektivně svoje nejlepší koně po 3-letém odchovu transparentním způsobem, dále tak upevnil svoje dobré jméno mezi chovateli koní, ale potažmo i mezi širší nechovatelskou veřejností v celé ČR, kupující ocenil seriózní přístup prodávajícího, dobrý původ koní a připravenost koní k prodeji a provozovatel portálu www.verejnedrazby.cz získal do svého portfolia další zajímavý produkt, který přitáhl pozornost celé řady obchodních partnerů.

Na výše uvedený úspěch v roce 2017 chceme navázat, a proto jsme připravili i pro tento rok další mladé hřebce z vlastního odchovu k prodeji formou e-aukce.

Pro ty zájemce, kteří Zemský hřebčinec Tlumačov neznají, bychom rádi přiblížili něco málo o tomto zařízení.

Zemský hřebčinec Tlumačov s.p.o. pokračuje v historii tohoto zařízení, která se datuje už od roku 1925. Od dob císařovny Marie Terezie stát centralizuje a řídí chov koní na svém území. Jedním z hlavních úkolů hřebčinců tehdy i dnes zůstává odchovávat hřebce vykoupené ze zemského chovu s cílem vyselektovat ty nejlepší jedince určené následně k plemenitbě a testovat jejich užitkovost. Zpravidla se ze zemského chovu vykupují hříbata od otců – plemenných hřebců, kteří působili v přirozené plemenitbě nebo v inseminaci čerstvým spermatem přímo v Zemském hřebčinci Tlumačov. V tomto roce 2018 se nabízejí mladí hřebci ročníku 2015, tedy hřebci, kteří byli narozeni od ledna do června 2015 a kterým v době prodeje bude cca 3 roky. Jedná se o mladé hřebce, kteří jsou 3 roky pastevně odchováváni na testační odchovně Buňov, která se nachází do 5 km od obce Tlumačov.

Po celou dobu pastevního odchovu jsou všechna hříbata ošetřována potřebným počtem ošetřovatelů, průběžně a pravidelně je kontrolován jejich zdravotní stav zkušeným veterinárním lékařem, který velmi dobře zná nejen samotné mladé hřebce, ale i jejich pohybový, výživný režim a prostředí, ve kterém se mladí hřebci nacházejí. Po dobu pastevního odchovu je každý naskladněný ročník dvakrát ročně tříděn a jsou zaznamenávány a uchovávány všechny naměřené hodnoty. U všech hřebců se při třídění sleduje jejich váha a růstové pásmo, které se od standardu (0) pohybuje směrem nahoru i dolů (+3 do -3), dále se při každém třídění sleduje a bodově ohodnocuje jejich exteriér a zdravotní stav (0-10 bodů), mechanika pohybu – krok a klus na ruce (0-10 bodů) a skok ve volnosti (0-10 bodů).

V případě, že některý z mladých hřebců vykazuje nadstandardní vlastnosti již v průběhu prvních dvou let odchovu, je takový hřebec předvybrán do plemenitby, zúčastní se vlastního předvýběru a pak následně pokud je hodnotitelskou komisí příslušného svazu ohodnocen a doporučen, tak následně i vlastního staničního 70-ti denního testu, který pro teplokrevná plemena v České republice zajišťuje Zemský hřebčinec Písek s.p.o. Pokud takovýto hřebec zvládne závěrečné zkoušky 70-ti denního testu a majitel požádá o udělení licence a příslušný svaz licenci udělí, stává se mladý hřebec zároveň hřebcem plemenným a jeho majitel ho může oficiálně používat k plemenitbě.

Zemský hřebčinec Tlumačov s.p.o. má v současné době celkem 5 licentovaných plemenných hřebců, kteří pocházejí z jeho vlastního odchovu. Prvním z nich je 6 letý plemenný hřebec 2212 Compliment z ročníku 2012 a dalšími mladými nováčky, kteří v minulém roce rozšířili řady vlastních plemeníků, jsou plemenní hřebci 2479 Cadilac, 2480 Cody, 2481 Cannor a 2474 Cornet Cassini HF. Všichni uvedení hřebci v roce 2018 pokračují v dalším výcviku a jsou zapojeni do sportovní testace.    

Z ročníku 2015 byli dva mladí hřebci Cascal a Quentin předvybráni, ale na základě rozhodnutí vedení hřebčince se nezúčastní 70-denního testu. Hřebčinec v tuto chvíli má omezené kapacity s dalším výcvikem vlastních plemenných hřebců, a proto většina mladých hřebců ročníku 2015 z vlastní testační odchovny je nabídnuta k prodeji.    

V současné době níže uvedené mladé hřebce testační odchovny čeká dokončení výcviku a příprava na absolvování základních zkoušek výkonnosti. Základní zkoušky výkonnosti byly naplánovány v tomto roce na 6. června 2018 a budou poprvé za celou dobu existence testační odchovny přenášeny on-line pro širokou chovatelskou veřejnost a zvláště pro všechny potenciální zájemce o koupi nabízených mladých hřebců formou e-aukce. Vlastní e-aukce bude provedena v úterý dne 12. června 2018.

 

Časový harmonogram e-aukce je následující:

15. května 2018 – vypsání e-aukce (katalog s fotografiemi a podmínkami e-aukce)

16. května – 6. června 2018 – oslovení potenciálních zájemců (obchodních partnerů)

21. května 2018 – propagační videa jednotlivých hřebců

6. června 2018 – on-line přenos ze Zemského hřebčince Tlumačov – základní zkoušky výkonnosti

7. června 2018 – oficiální výsledky závěrečných zkoušek výkonnosti

12. června 2018 – e-aukce

 

Nabízení mladí hřebci k prodeji jsou určeni především pro sport, což ale nevylučuje jakékoliv jiné využití pro volnočasové aktivity. Nabízení mladí hřebci k prodeji jsou teplokrevní a to konkrétně plemene Český teplokrevník.

O elektronické aukci a podmínkách prodeje

Všichni mladí hřebci jsou prodáváni aukcí anglického typu. To znamená, že cena je vyvolávací včetně DPH a draží se směrem nahoru, kdy účastník aukce navyšuje aktuální cenu vždy minimálně o částku 5.000,- Kč včetně DPH.

Před přihlášením do aukce se může každý potenciální účastník aukce osobně seznámit s prodávanými mladými hřebci v sídle Zemského hřebčince Tlumačov s.p.o. na adrese Dolní 115, Tlumačov a to v termínu od vyhlášení aukce do pondělí 11. 6.2018 a to vždy po vzájemné dohodě mezi potenciálním kupcem a odpovědným zástupcem prodávající strany.

Každý mladý hřebec je v katalogu popsán následujícím způsobem:

 

15. května 2018: 

1)    Popis hřebce

2)    Rodokmen hřebce (info z on-line plemenné knihy ČT)

3)    Hodnocení hřebce v průběhu rané testace v testační odchovně Tlumačov - Buňov

4)    Stručné zhodnocení zdravotního stavu hřebce

5)    Rentgenové snímky končetin hřebce

6)    Popisné fotografie

 

21. května 2018: 

7)    Propagační video - video ukázka exteriéru a mechaniky pohybu hřebce ve volnosti a v hale pod sedlem

 

7. června 2018: 

8)    Fotografie z absolvování základní zkoušky výkonnosti (6.6.2018)

9)    Záznam z absolvování základních zkoušek výkonnosti (6.6.2018) – you-tube kanál

 

Pro přihlášení do aukce je nutné se na www.vereinedrazbv.cz registrovat, poté složit kauci a vyčkat na potvrzení úspěšné registrace přijetím aktivačního mejlu. Složená kauce je vratná za předpokladu, že se účastník aukce nestal vítězem aukce. V případě, že se účastník aukce stane vítězem aukce, započítává se složená kauce na vítěznou aukční kupní cenu. V případě, že vítěz aukce neuhradí řádně a včas dosaženou vítěznou aukční kupní cenu, propadá kauce provozovateli aukce a vítězem aukce se stává účastník aukce, který skončil na druhém místě.

Termín pro uhrazení celé výše vítězné aukční kupní ceny a podpis kupní smlouvy je maximálně deset pracovních dní.

 

 

číslo aukce

jméno koně

adresa aukce

datum konce

čas konce

vyvolávací cena

A3405

Calvino Ř

https://www.verejnedrazby.cz/A3405

12.6.2018

13:00

130 000 Kč

A3406

Camelot

https://www.verejnedrazby.cz/A3406

12.6.2018

13:30

140 000 Kč

A3407

Cassidy

https://www.verejnedrazby.cz/A3407

12.6.2018

14:00

150 000 Kč

A3408

Contador

https://www.verejnedrazby.cz/A3408

12.6.2018

14:30

130 000 Kč

A3409

Contur

https://www.verejnedrazby.cz/A3409

12.6.2018

15:00

140 000 Kč

A3410

Quentin

https://www.verejnedrazby.cz/A3410

12.6.2018

15:30

150 000 Kč

A3411

Question

https://www.verejnedrazby.cz/A3411

12.6.2018

16:00

150 000 Kč

A3412

Valentin Arnošt

https://www.verejnedrazby.cz/A3412

12.6.2018

16:30

140 000 Kč

A3413

Zoro Rufa

https://www.verejnedrazby.cz/A3413

12.6.2018

17:00

130 000 Kč

Publikováno: 25.5.2018 18:50:00
Kategorie: chov
Rubrika: aukce a trhy koní
diskuze k článku
Aktuální číslo
Obsah čísla 8/2020