Kalendář chovatelských akcí ASCHK pro rok 2013

Asociace svazů chovatelů koní zveřejnila na svých stránkách kompletní kalendář svodů a chovatelských akcí uspořádaný dle oblastí jednotlivých inspektorů. Nahlédnout do něj můžete na jejich stránkách nebo v příloze pod tímto článkem.

Kontakty na jednotlivé inspektory:
Jan Chýle - 728 659 150
Luboš Kozák - 777 891 367
Ing. Jan Šíma - 777 242 685
Ing. Otakar Vondrouš - 777 953 637
Ing. Lubomír Procházka - 776 264 490
Ing. Petr Rydval - 608 861 516

Nejisté financování ASCHK v roce 2013

Časopis KONĚ č. 1/2013 (vydávaný ASCHK ČR) uvádí: "Letošní rok v rámci ASCHK bude přelomový především z pohledu financování. Bohužel není ani zdaleka jistota pokrytí nákladů na vedení Plemenných knih a zkoušek výkonnosti klisen. Tím méně pak na výstavnictví a zveřejňování výsledků plemenářské práce, a to přes probíhající intenzivní jednání. Aktuální situace je taková, že nejsou naplněny jednotlivé kapitoly národních dotací. Tento stav se může v průběhu roku změnit, přesto však musíme být připraveni "na nejhorší" a prezidium ASCHK připravuje krizový scénář financování, který předloží Kolegiu zástupců a Valné hromadě - ta se bude konat 24. 4."

Publikováno: 28.3.2013 8:30:00
Kategorie: chov
Rubrika: chovatelské přehlídky a dny
diskuze k článku
Aktuální číslo
Obsah čísla 2/2020