Kombinované soutěže chladnokrevných koní v Petrovicích a Třešti

Prostřední dvě květnové soboty patřily nejdříve v Petrovicích a poté v Třešti chladnokrevníkům. 12.5. proběhla v Petrovicích kvalifikace na mistrovství České republiky v kombinovaných soutěžích chladnokrevných koní pro jednospřeží i dvojspřeží a o týden později 19.5. proběhla kvalifikace v Třešti, kde kromě kvalifikace na MČR ve dvojspřeží proběhla i výstava klisen s hříbaty, ročních klisen a tříletých klisen českomoravského belgického koně.

V letošním roce byly pozměněny nejen pravidla, ale i systém výběru závodníků na MČR. V letošním roce se závodníci na mistrovství republiky v kombinovaných soutěžích kvalifikují na základě umístění podle systému ELO. Systém ELO je využívaný v různých sportovních odvětvích a hodnotí závodníky v závislosti na konkurenci, je tedy bráno v potaz i to, z kolika závodníků se člověk umístí na daném místě. Na mistrovství, které se uskuteční v Klokočově, se poté kvalifikuje 15 nejlepších závodníků do jednospřeží i dvojspřeží, přičemž se kvalifikuje kočí.

Pro kvalifikaci na mistrovství do Pardubic platí trochu jiné podmínky. Za Čechy se do ovladatelnosti i do těžkého tahu kvalifikují závodníci stále podle již dříve zavedených oblastí, za Moravu pojede 6 nejlepších koní podle systému ELO.

Kvalifikace v Petrovicích se zde konala již po šesté a pořádající stájí byla opět Stáj Pavlů. Na této kvalifikaci se sešlo nejen hodně koní, ale i hodně diváků, kteří závodníkům vytvářeli dobrou atmosféru po celý den. Rozhodčím byl Petr Novák.

Do soutěže jednospřeží v kompletní soutěži se sešlo 15 soutěžících. Vozatajskou jízdu zajel nejlépe Jan Blizňák s klisnou Švarnou, druhý skončil David Šima s Blackem a třetí domácí závodník Dušan Turčan s Grafem.

V ovladatelnosti s kládou si závodníci museli poradit s několika průjezdovými překážkami, ale také s několika technickými. S tratí si nejlépe poradil David Janoš s Brysem Stadleckým, druhé místo obsadil Dušan Turčan s Grafem a na třetím místě se umístil Jan Janovský s Míšou.

V těžkém tahu se tahalo do zisku jednoho bodu, který z 15 závodníků získalo 6 soutěžících.
Po sečtení bodů se celkovým vítězem v jednopsřeží stal David Janoš s Brysem Stadleckým (6 bodů), druhá příčka patřila Janu Blizňákovi s klisnou Švarnou (9 bodů) a třetí skončil Dušan Turčan s Grafem (14 bodů).

Následovala soutěž dvojspřeží, kde soutěžilo dvanáct dvojspřeží na stejné trati, která se jela v jednospřeží. Ve formanské jízdě zvítězil Jan Blizňák s klisnami Švarná a Olga, druhé místo obsadil Mojmír Kubíček s plemennými hřebci Miranem-2 a Biskupem a jako třetí skončil Jaroslav Marvan s Gretou a Girou.

S tratí v ovladatelnosti s kládou si poradil nejlépe domácí závodník Dušan Turčan se Saimonem a Grafem, druhé místo patřilo Michalu Bančíkovi s Nickem a Vojtou a třetí skončil Jan Blizňák se Švarnou a Olgou.

V těžkém tahu dotáhli hmotnost potřebnou k získání jednoho bodu poze tři dvojspřeží a to David Janoš s Bryse Stadleckým a Roxanou, Petr Skácel s Kvatrem a Alexejem a Zdeněk Kala s Burbonem z Lovčic a Benem.

Po spočítání zisku bodů byly vyhlášeny výsledky. První příčku obsadil se ziskem bodů osm Jan Blizňák se Švarnou a Olgou, druhý skončil Petr Skácel s Kvatrem a Alexejem (11 bodů) a třetí David Janoš s Roxanou a Brysem Stadleckým (12 bodů).

Na závěr se jel ještě těžký tah jednospřeží pro kvalifikaci na Pardubice. Zde zvítězil Jan Blizňák s klisnou Švarnou (váha 1200 kg, 17m), druhý skončil David Janoš s Brysem Stadleckým (1200 kg, 10,95m) a třetí Oskar Sněhota s Jasánkem (1200 kg, 9,85m)

O týden později se v areálu stáje Drastich uskutečnila kvallifikace pro dvojspřeží. Nejdříve se odborné komisi ve složení Josef Anderle, Petr Sidimák a Mojmír Kubíček představily klisny s hříbaty. Předvedeny byly klisny: 40/703 Jaruška s hřebečkem Borískem pana Jiřího Fouska z Ješovic, 56/603 Katy s hřebečkem Arniem pana Rudolfa Tvarůžka z Rosic u Brna, 55/397 Minka s hřebečkem Barmínem pana Karla Vrzáčka z Otína a 56/563 Marika s kobylkou Monou pana Jiřího Mullera z Brna- Ivanovic. Dále se divákům a komisi představily roční klisny 62/131 Agynar pana Ing. Tomáše Kadery z Lesonic, 56/630 Berta pana Petra Sidimáka z Výskytné nad Jihlavou a 52/723 Hela pana Pavla Diviše z Kněžic. Na závěr byla představena jediná tříletá klisna, která byla doporučena pro účast na národní šampionát do Pardubic, klisna 1/416 Bona pana Karla Klobase z Heraltic. Všechny předávděné klisny byly oceněny floty a my děkujeme chovatelům za pěknou preentaci jejich klisen. Následně proběhly soutěže dvojspřeží.
V krásném přírodním areálu se sešlo do kvalifikační soutěže 8 závodníků, kteří se s postavenou tratí všichni poprali se ctí. Rozhodčími tohoto závodu byli Jiří Tesař, Petr Sidimák a Mojmír Kubíček. Hlasatelkou byla po celý den Eva Matyšová, která diváky informovala nejen o průběhu na trati, ale seznamovala je i s původem závodících koní. První soutěží byla vozatajská jízda, kde soutěžící museli absolvovat několik průjezdů, couvačku, průjezd přes vodu i maratonovou překážku. S touto tratí si nejlépe poradil Jaroslav Marvan se slezskonorickými klisnami Gretou a Girou, druhý skončil Dušan Turčan s valachy Saimonem a Grafem a třetí příčku obsadil Jan Blizňák s Tajfunkou a Švarnou.

V ovladatelnosti v kládě byly připraveny technické překážky začelení, kolotoč, navalení a shození špalíku. Z osmi závodníků jen dva projeli tuto trať čistě a o jejich umístění rozhodoval čas. V lepším čase projel tuto trať Karel Školka s Britem a Bořkem, který zaslouženě získal první místo. Druhou příčku obsadil s o něco horším časem Dušan Turčan se Saimonem a Grafem. Na třetím místě skončil Jaroslav Marvan s Gretou a Girou.

Následoval těžký tah, kde se tahaly saně s hmotností 1400, 1800 a 2200 kg. Pouze klisny Uranka a Lady Black pod vedením pana Františka Durdy nedotáhly váhu 2200 kg, která je potřebná k získání jednoho bodu. Ostatní soutěžící odcházeli s jedním bodem.

Poté následoval ještě těžký tah jednospřeží na základě kterého se koně kvalifikují na MČR v těžkém tahu do Pardubic. Kvalifikace v třešti je připojena do oblasti Morava. Za Moravu se do Pardubic kvalifikuje šest koní na základě pořadí v systému ELO a to jak do těžkého tahu tak do ovladatelnosti s kládou. Zde zvítězila slezskonorická klisna Švarná s Janem Blizňákem, která jako jediná přetáhla celou dráhu 20 metrů na váze 1500 kg. Druhý skončil valach Graf pana Dušana Turčana a jako třetí skončil plemenný hřebec Nerouš pod vedením pana Josefa Hradce.

Následovala slavnostní vyhlášení kombinované soutěže, kde po sečtení výsledků byl jako vítěz vyhlášen pan Dušan Turčan se Saimonem a Grafem, který získal v součtu 5 bodů. Stejný počet bodů nasbíral i Jaroslav Marvan s Gretou a Girou, ale o jeho celkovém druhém místě rozhodlo horší umístění v ovladatelnosti s kládou. Jako třetí se umístil Karel Školka s Britem a Bořkem, který skončil s 8 body. Čtvré místo obsadil Jan Blizňák s Tajfunkou a Švarnou (9 bodů) a na pátém místě skončil Miroslav Ježek, reprezentant ZH Písek, s Nikonem a Kobym (12 bodů).

Po celý den panovalo pěkné počasí, které nás potrápilo deštěm až na samý závěr při vyhlášení. Celý tento den by se nemohl uskutečnit bez sponzorů, kterými byli Hořáky Třebíč, Lesy ČR, Svaz českomoravského belgického koně, Asociace svazu chovatelů koní ČR, Uni hobby, Zetkom, pan Růžička – soukromý zemědělec Pelhřimov a samozřejmě Stáj Drastich, kde se celá kvalifikace uskutečnila.

Publikováno: 16.6.2018 10:10:10
Kategorie: chov
Rubrika: chladnokrevníci
diskuze k článku
Aktuální číslo
Obsah čísla 8/2020