Kontrola ministerstva zemědělství v Národním hřebčíně v Kladrubech

(Tisková informace MZe) Ministerstvo zemědělství provedlo v prvních dvou měsících letošního roku veřejnosprávní kontrolu v Národním hřebčíně v Kladrubech nad Labem. Jejím cílem bylo prověřit hospodaření hřebčína v roce 2009 a zejména připravenost hřebčína na přechod z formy státního podniku do formy státní příspěvkové organizace. Kontrola odhalila nedostatky jak v hospodaření hřebčína, tak ve vedení účetnictví a majetkové evidence. Současné vedení hřebčína musí uskutečnit nápravu zjištěných chyb.

„Při převodu kladrubského hřebčína ze státního podniku na příspěvkovou organizaci je nutné začít tak zvaně u čistého stolu a k tomuto účelu vedla veřejně slíbená ministerská kontrola hřebčína,“ sdělil ministr Šebesta a dodal: „Důsledná náprava zjištěných pochybení je jedinou možnou variantou zajišťující kvalitní budoucí chod našeho hřebčína.“

Mezi zjištěná pochybení patří například náklady ve výši více jak jeden milion korun, spojené s přípravou tzv. Hipocentra Slatiňany, které hřebčín uhradil v letech 2007 až 2009. Tyto náklady byly kontrolou klasifikovány de facto jako marně vynaložené. Záměrem minulého vedení bylo převedení části nemovitého i movitého majetku odštěpného závodu ve Slatiňanech a hotovosti získané prodejem části majetku hřebčína (zejména bytového fondu) do hipocentra, které mělo být založeno ve formě akciové společnosti. Tyto aktivity byly zastaveny v závěru loňského roku, kdy ministr zemědělství jmenoval novým ředitelem hřebčína Jana Höcka. Kontrola rovněž odhalila, že došlo v polovině loňského roku v hřebčíně nekoncepčně a bez dostatečné přípravy ke změně software pro vedení účetnictví a majetkové evidence. Důsledky tohoto kroku se projevily ex post právě nyní ve fázi přechodu hřebčína z formy státního podniku do formy státní příspěvkové organizace.

Současnému vedení bylo kontrolou návazně na učiněná zjištění uloženo na dvě desítky nápravných opatření, jejichž realizaci je potřebné zajistit ještě před změnou formy hřebčína. Mezi klíčová nápravná opatření patří zavedení řádné evidence majetku a předmětů umělecké povahy, provedení oprav v účetnictví hřebčína, provedení mimořádné inventarizace majetku a závazků a vypracování vnitřních předpisů pro vedení účetnictví, evidenci a oceňování majetku včetně metod oceňování koní. Skupina kontrolujících se proto do hřebčína v závěru tohoto měsíce vrátí, aby realizaci uložených opatření na místě ověřila.

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

Publikováno: 10.3.2010 9:41:18
Kategorie: chov
Rubrika: ostatní
diskuze k článku
Aktuální číslo
Obsah čísla 12/2019