Kritéria mladých koní 2018 - Průběžné výsledky

Později, ale přece – i pro letošní rok se nakonec podařilo zajistit pořádání již tradičního seriálu pro mladé koně – Kriterií mladých koní, a to ve dvou z původně tří vypisovaných disciplin – ve skocích a drezuře. Letošní KMK vyhlašuje Svaz chovatelů koní Kinských. 

Zásady KMK

 

Průběžné výsledky najdete zde.

Skoky

19. 7. Hradištko

Komisař: Roman Drahota

4leté klisny (10 start.): 1. Zdeněk Žíla a Prima 5 (24,7 bodůú, 2. K. Veselovská a Zaclin (24,5), 3. V. Horký a Lia Jay (24,5)

4letí hřebci a valaši (16 start.): 1. Z. Žíla a Cadillac (25,3),  2. J. Hruška a Frank (24,9), 3. J. Bardon a Concoreto (24,8)

21. 6. Hradištko

komisař Vladimír Hruška
4leté klisny (13 start.): Prima 5 - Zdeněk Žíla (24,8 bodu)
4letí hřebci (13): Cannor - Zdeněk Žíla (24,7) 
5leté klisny (13): Fiona VI - J. Buben (24,8) 
5letí hřebci a valaši (9): Ikares Karsit - T. Mücková (24,8)
6letí (13): Dartoni - K. Hanušová (26,1)

23. 5. Hradištko

komisař Luboš Kozák

4leté klisny (7) - 1. Gia Acorada (K. Hanušová), 2. Jimmy Jane (J. Štětina), 3. Caramella 2 (P. Charvátová)
4letí hřebci a valaší (10) - 1. Capibara (J. Štěrba), 2. Im Jaguar (T. Navrátil), 3. Voldemort (J. Ferenc Perníčková)
5leté klisny (20) - 1. Fifti-Fifti-U (M. Kotalík), 2. Evien (J. Hruška), 3. Furina U (F. Žlábek)
5letí hřebci a valaši (13) - 1. Heartvit ZH (J. Štěrba), 2. Elvis-S (J. Štětina), 3. Calido S (A. Půlpánová)
6leté klisny (12) - 1. Juliett (A. Helebrantová), 2. Zaira Colata (V. Krajníková), 3. Mette Van De Molenhoek Karsit (T. Mücková)
6letí hřebci a valaši (8) - 1. Darcossini (B. Vojtková), 2. Helios 3 (J. Jindra), 3. Manillon V (J. Vaníčková)

 

Drezura

27. 7. Hradištko

4letí (17 start.): Jinsdale (J. Zamec)
5letí (10 start.): Don Desperados (L. Pazáková)
6letí (6 start.): Chelsie V (M. Vášová)

 

 


 

 

16. 5. 2018

Včera byl VV ČJF schválen dokument Zásady pro soutěže Kriterium mladých koní v roce 2018 a následně hned vložen první termín skokové kvalifikace a rozpis do JIS - koná se již příští týden, 23. května, v Hradišťku u Sadské. Podmínky pro start koní jsou obdobné jako v minulých letech, ale věnujte pozornost přihlášce každého koně do celého seriálu KMK - letos se naskenovaná nebo vyfocená přihláška posílá se na mail: prihlaskykmk@seznam.cz a musí kromě další údajů obsahovat i podpis majitele a číslo hospodářství, na kterém je kůň ustájený, protože letos budou majitelům všech zúčastněných koní místo výher vypláceny finanční příspěvky na cestovní náklady a na mzdu jezdce i ošetřovatele. Tato přihláška musí být zaslána před prvním startem koně v KMK, jednotlivé starty v kvalifikacích se stejně jako každé jiné závody hlásí přes Jezdecký informační systém ČJF. Vyhlašovatelem KMK v letošním roce je Svaz chovatelů koní Kinských. 

Vzhledem k neutěšené situaci ve Svazu chovatelů českého teplokrevníka, který byl doposud vždy vyhlašovatelem seriálu Kritéria mladých koní, iniciovalo současné vedení SCHČT již před více než 2 měsíci jednání s ostatními chovatelskými svazy teplokrevných sedlových koní, zda by některý z nich nepřevzal pro letošní rok patronát seriál KMK, protože se jedná o způsob testace mladých plemenných koní, který mají všechny plemenné knihy ve svých šlechtitelských a zkušebních řádech. O dotační titul totiž může u MZe žádat pouze některé z uznaných chovatelských sdružení a financování seriálu je poměrně náročné, protože se musí veškeré náklady nejprve uhradit a teprve poté se u MZe žádá o dotaci ve výši 70 procent těchto nákladů. Financování v uplynulých letech bylo značně neprůhledné, a proto se do takové akce nechtěl žádný z ostatních svazů pustit. Spolupracující chovatelské svazy proto ustavily pracovní komisi KMK, které se podařilo sestavit nový model financování seriálu tak, že se dne 28. dubna 2018 předsednictvo a následně konference Svazu chovatelů koní Kinských rozhodly pořádání schválit a seriál KMK vyhlásit. 
Veškerá kvalifikační kola i finále, jak ve skocích, tak v drezuře, letos na základě smlouvy s SCHKK uspořádá TJ Equus Kinsky ve svém domovském areálu v Hradišťku u Sadské. Čtyři kvalifikační kola KMK ve skocích proběhnou vždy jeden den před již vypsanými závody na Hradišťku, začínat se bude 23. května, tedy den před 4. kolem letošního Českého skokového poháru. Finále pak proběhne během druhého zářijového víkendu, současně s finále Champions Tour. Dvě drezurní kvalifikace KMK budou vypsány v rámci již plánovaných otevřených závodů na Hradišťku, finále proběhne současně s finále Národního drezurního poháru mládeže. 
Majitelé a jezdci mladých koní se musí připravit na nový způsob financování. Majitelům všech zúčastněných koní se budou vyplácet příspěvky na náklady spojené s účastí koní v KMK (příspěvek na cestovné a paušální příspěvek na odměnu jezdci a ošetřovateli), které jsou pro MZe, na rozdíl od výher, uznatelným nákladem.  
Zásady KMK pro rok 2018 v tuto chvíli probíhají schvalovacím řízením VV ČJF a jakmile bude tento proces dokončen, okamžitě budou zveřejněny. Všechny majitele a jezdce mladých koní srdečně zveme k účasti v letošním seriálu KMK. 

Původní článek 3. 5. 2018:

Vzhledem k neutěšené situaci ve Svazu chovatelů českého teplokrevníka, který byl doposud vždy vyhlašovatelem seriálu Kritéria mladých koní, iniciovalo současné vedení SCHČT již před více než 2 měsíci jednání s ostatními chovatelskými svazy teplokrevných sedlových koní, zda by některý z nich nepřevzal pro letošní rok patronát seriál KMK, protože se jedná o způsob testace mladých plemenných koní, který mají všechny plemenné knihy ve svých šlechtitelských a zkušebních řádech. O dotační titul totiž může u MZe žádat pouze některé z uznaných chovatelských sdružení a financování seriálu je poměrně náročné, protože se musí veškeré náklady nejprve uhradit a teprve poté se u MZe žádá o dotaci ve výši 70 procent těchto nákladů. Financování v uplynulých letech bylo značně neprůhledné, a proto se do takové akce nechtěl žádný z ostatních svazů pustit. Spolupracující chovatelské svazy proto ustavily pracovní komisi KMK, které se podařilo sestavit nový model financování seriálu tak, že se dne 28. dubna 2018 předsednictvo a následně konference Svazu chovatelů koní Kinských rozhodly pořádání schválit a seriál KMK vyhlásit. 

Veškerá kvalifikační kola i finále, jak ve skocích, tak v drezuře, letos na základě smlouvy s SCHKK uspořádá TJ Equus Kinsky ve svém domovském areálu v Hradišťku u Sadské. Čtyři kvalifikační kola KMK ve skocích proběhnou vždy jeden den před již vypsanými závody na Hradišťku, začínat se bude 23. května, tedy den před 4. kolem letošního Českého skokového poháru. Finále pak proběhne během druhého zářijového víkendu, současně s finále Champions Tour. Dvě drezurní kvalifikace KMK budou vypsány v rámci již plánovaných otevřených závodů na Hradišťku, finále proběhne současně s finále Národního drezurního poháru mládeže. 

Majitelé a jezdci mladých koní se musí připravit na nový způsob financování. Majitelům všech zúčastněných koní se budou vyplácet příspěvky na náklady spojené s účastí koní v KMK (příspěvek na cestovné a paušální příspěvek na odměnu jezdci a ošetřovateli), které jsou pro MZe, na rozdíl od výher, uznatelným nákladem.  

Zásady KMK pro rok 2018 v tuto chvíli probíhají schvalovacím řízením VV ČJF a jakmile bude tento proces dokončen, okamžitě budou zveřejněny. Všechny majitele a jezdce mladých koní srdečně zveme k účasti v letošním seriálu KMK. 

 

 

Autor: Tisková informace, Pracovní skupina KMK
Publikováno: 9.8.2018 10:45:00
Kategorie: chov
Rubrika: chovatelské soutěže
diskuze k článku
Aktuální číslo
Obsah čísla 8/2018