Moravská výstava moravského teplokrevníka

Jak pokračuje regenerace moravského teplokrevníka? Na tuto otázku získali odpověď diváci při tradiční podzimní  výstavě moravského teplokrevníka. Tato přehlídka koní MT se pořádá od uznání plemene moravský teplokrevník v roce 2004. Tak příznivci a chovatelé tohoto plemene mohou pravidelně sledovat pokroky v chovu tohoto mnohostranného plemene a také vzrůstající úroveň výstavního dění.

Letos již osmý ročník uspořádal SCHPMT v Těšánkách na Kroměřížsku v areálu Gruntu Galatík. Do Těšánek se sjelo 39 moravských teplokrevníků, kteří se o prvenství v hodnocení exteriéru a mechaniky pohybu utkali  v 6 kategoriích rozdělených podle věku koní. Pro diváky byla připravena autogramiáda doc. Ing.  D. Misaře, CSc.  a jeho knihy „Vývoj chovu koní v Čechách, na Moravě a na Slovensku“.  I doprovodný program, zaměřený na ukázky mnohostrannosti moravského teplokrevníka.  

Předvadiště  i zázemí pro početnou diváckou veřejnost bylo pečlivě a hezky připraveno. Komise ve složení R. Klos, L. Karásek, B. Soušek neměla v početných kategoriích jednoduchou úlohu.

Jak několik diváků podotklo, rezervy jistě ještě  jsou u majitelů koní  v upravenosti koní na přehlídku a také v samotném předvádění. Správně předvedených koní na předvadišti bylo jako šafránu. Jistě by bylo ku prospěchu věci uspořádat seminář zaměřený na tyto témata.
 
Komu komise přidělila v jednotlivých kategoriích nejvyšší hodnocení?

1. kategorie koně 2 letí byli komisi předvedeni potomci po 5 hřebcích.

Komise přidělila nejvíce bodů (8,01b) hřebečkovi   81/76 Gidran I MT-2 /Filipo G (po Gidran I MT/2698 Gidran XVI-6 (Gordon), z 52/543 Forma, maj. Ing.Galatík Petr,Velké Těšany), který zaujal svou souladností a typem.  

2.m. 68/456 Sahib Silver G (po 2626 Sahib Kubišta, z 68/232 Sindy , maj. Ing.Galatík Petr,Velké Těšany).

3.m. 60/563 Lestat (po 2420 Przedswit miroslavský, z 67/665 Lakia, maj. Hyklová Kateřina,Boršice).

2. kategorie  koní 3 letých měla na place 4 koně po 2 otcích, kde převahu mělo potomstvo po  hřebci Furioso V MT.

Vítězství si odvezla, ale dcera anglického plnokrevníka 6131 Security Risk (USA),  81/41 For-sythia (z 58/520 Forta , maj. Hvězda Roman,Tečovice). Kobylka s velmi pěknou hlavou, dobrou mechanikou pohybu, ač menší KV a kratšího rámce.  

2. m. 81/48 Finta  (po Furioso V MT/2951 Furioso XXV-8/Red Fernet, z 70/584 Fregata, maj. Soušek Bohumír,Uhřičice).

3. m. 81/43 Fatra (po Furioso V MT/2951 Furioso XXV-8/Red Fernet, z Freda, maj. Soušek Bohumír,Uhřičice).

3. kategorie 4-6 letí koně měla 5 zástupkyň.

Prvenství si odvezla loňská šampionka výstavy MT  81/5 Sabeéna (po Furioso II MT/2802 Furioso XIV-5 Rinaldo, z 57/466 Sába, maj. Stoličková Vladimíra, ,Kroměříž), která je dostatečně mohutná, hluboká s velmi dobrou mechanikou pohybu.

2.m. 81/31 Axina (po Przedswit II MT/2893 Przedswit XVII – 24, z Predswit XIX - 4 (Amanda), maj. Majíček František,Kunovice).

3.m. 57/866 Maria Luisa (po 6148 Mill Pond (FR), z 70/710 Lada, maj. Urbanová Marie,Jindřichov).

4. kategorie starší klisny byla nejpočetněji zastoupenou kategorií (10 klisen) a tak posuzování takového počtu nebylo jednoduché.

Převahu měli zástupkyně kmene Furioso (5 klisen) a tak nikoho nepřekvapilo vítězství ušlechtilé Furinky ve sportovním typu 70/830 Fantazie (po 2797 Furioso XIX – 1, z 70/584 Fregata, maj. Bc. Soušková Božena, Uhřičice).

2.m. 57/694 Petty (po 2809 Przedswit XVII-31 (3446), z 7-913 Pepina, maj. Ing.Burešová Jana, Ivanovice na Hané).

3.m. 54/865 Larisa Teč (po 2802 Furioso XIV-5 (Rinaldo II), z 54/369 Lada , maj. Kleinová Jana,Horní Moštěnice).

5. kategorie klisny s hříbaty, kde v oku komise byla  nejmladší  kategorie MT se sešlo 6 hříbátek po 4 hřebcích.

Žlutou pentli si do stáje KVATRO-EKOSTATEK s.r.o.,Velká nad Veličkou odvezla hnědá kobylka Przedswit VI MT/ Nicolette po Przedswit VI MT z 55/270 Niny.

6. kategorií byli hřebci. V Těšánkách se na kolbišti sešlo 5 plemenných hřebců.

Vítězem se stal nejstarší hřebec v této kolekci a to 21letý Catalin I MT/ 2815 Catalin IV – 33 (SK 3397) (po Catalin IV – Mot. , z 808 Furioso XLVI – 3, maj. ZH Tlumačov, s.p.). Přes svůj věk vypadá velmi dobře, je stále využíván ve voltižním sportu a na této výstavě měl v několika kolekcích již své potomstvo.

Catalin I MT

V závěrečném defilé všech vítězů, komise vybrala šampióna výstavy. Neměla to z toho zastoupení pěkných koní  jednoduché. Vítěznou šerpu do Tlumačova odvážel a šampiónem výstavy se stal  voltižní matador Catalin I MT/ 2815 Catalin IV – 33 (SK 3397).

Jak řekl předseda SCHPMT a současně i  jeden z hodnotících komisařů L. Karásek:  
„Našim cílem je mnohostranně užitkový kůň rodinného typu, použitelný do různých disciplín jezdeckého sportu, využitelný ve všech volnočasových aktivitách. Jeho předností je vynikající charakter a ochota spolupracovat s člověkem, lehká krmitelnost, pevné zdraví a dlouhověkost.“

S tímto názorem mohli diváci jen souhlasit. Divákům se v sobotním dni na  kolbišti představili moravští koně od nejmladších hříbátek pod matkami, po nejstarší matadory – v tomto případě šampión výstavy Catalin I MT.  Jejich charakter potvrzovalo klidné působení na předvadišti, ať se jednalo o jakoukoli kategorii.

Doc. D. Misař.

Při mnohostranných ukázkách moraváčci potvrzovali ochotu spolupráce s člověkem.
Ač jednotlivé kolekce koní byli typově různorodé, u několika koní byli k vidění nekorektnosti ve fundamentu,  charakteristické rysy pro MT byly na koních vidět. Vzrůstající počet koní dává naději do budoucna, že rodinný kůň, moravský teplokrevník bude pro budoucí generace zachován.

Pořadatel děkuje všem, kteří se na výstavě podíleli ať již jako vystavovatelé, organizátoři či jako nezbytná kulisa každé dobré akce diváci.

Autor: redakce Jezdectví, Ing. Jana Fatěnová
Publikováno: 5.10.2011 16:45:58
Kategorie: chov
Rubrika: chovatelské přehlídky a dny
Foto: p. Hájková
diskuze k článku
Aktuální číslo
Obsah čísla 9/2019