Národní přehlídka koní Kinských 2009

Od té doby, co jsou koně Kinští uznáni samostatným teplokrevným plemenem, což je od roku 2005, pořádá Svaz chovatelů koní Kinských pravidelné národní přehlídky. Ta letošní se konala v sobotu 24. října v Jezdecké škole Equus Kinsky v Hradištku u Sadské. Akce se zúčastnilo 70 koní z České republiky a také z Německa, takže poprvé měla přehlídka i mezinárodní rozměr.

Výročí
Letos jsme si v rámci přehlídky připomněli i slavnou dostihovou minulost koní Kinských a to vzpomínkou na již 110. výročí od pardubického vítězství chlumecké klisny Slávy, která vyhrála VP v roce 1899. Otcem tehdy pětileté Slávy byl Meteor, matkou Sakuntala  po Przedswit. Klisnu, která doběhla do cíle jako jediná z pěti startujících, jel anglický jezdec T. H. Buckenham. Následujícího roku Sláva, ovšem s jezdcem Th. Bastianem, opět vyhrála, ale nakonec byla pro křižování dráhy vyloučena. Zvítězil stájový kolega Magyarád s T. H. Buckenhamem, přičemž to bylo hřebcovo druhé vítězství ve VP.

Současné využití
Tolik k minulosti. Dnes spočívá využití koní Kinských v jiných oblastech, ač jejich obliba pro parforsní hony trvá i nadále. Pro parforsní hony jsou ideálními koňmi, kteří dobře a pozorně skáčou, jsou odvážní, dobře jezditelní a spolehliví. Všechny tyto vlastnosti jsou ovlivňovány výcvikem. Dostanou-li se koně Kinští do zodpovědných trenérských a jezdeckých rukou, pak vše probíhá tak, jak má. Ve většině případů jsou jim tyto vlastnosti a dovednosti natolik vštípeny, že s nimi velmi dobře vycházejí i začínající jezdci.
Další jejich velká oblasti využití je v drezurním a skokovém ježdění. Výsledky na mistrovských a evropských drezurních soutěžích (DAF Ondráš) mají dostatečně velkou vypovídací schopnost.

Prezentace členů Svazu
Výborná je prezentace členů Svazu chovatelů koní Kinských na mnoha výstavách (Brno, Tlumačov, Lysá, Pardubice),  kulturně-společenských (Plasy, Svatováclavské slavnosti v Hradci Králové ad.) či zemědělských akcích (Kralovice u Plzně ad.). Rovněž zastoupení členů na jezdeckých závodech má stoupající tendenci.
Proto je důležité organizovat Národní přehlídku koní Kinských a věnovat se zkvalitňování chovu těchto ušlechtilých a oblíbených koní.

Přehlídka
V letošní roce byli koně posuzováni v x kategoriích. Posuzovatelská komise pracovala ve složení odborníků: Ing. Karel Regner, Ing. Otakar Vondrouš a Jan Tvarůžek, hlasatelské funkce se velmi dobře ujal Jan Chýle. Organizační stránku měla na starosti rodina Půlpánova, role „stewarda“ se výborně zhostil Ing. Aleš Kučera, z pozadí na vše dohlížel Ing. Jaroslav Hejhal a propagaci před i po akci se věnoval především RNDr. Petr Dvořák. Akce se zúčastnil i čestný předseda Svazu Ing. Luděk Bálek.

 

Přehlídka

Mezi staršími valachy a hřebci nad 9 let vyhrál jedenáctiletý pseudoalbín Dubel. Foto Anna Reinbergerová

Přehlídka

Celkovou šampiónkou se stala vítězka kategorie 4 – 8 letých Tája. Foto Anna Reinbergerová

 

Klisny a hříbata
V kategorii hříbat ročníku 2009 mezi 12 předvedenými hříbaty komisaře nejvíce oslovila svým exteriérem plavka Nuria Kinská (918 Alois – VČ 1702 Nugeta Kinská po 250 Burbon). Chovatelem i majitelem je JS Equus Kinsky. Tato klisnička se stala i šampiónkou hříbat.
Dále byly posuzovány klisny s hříbětem. Zvítězila desetiletá isabela Tosca (2712 Taarlo Kubišta-2 – VČ 1180 Alice po 333 Almhirt týnský) v chovu i majetku Ing. Leopolda Jelínka z Rosic u Brna.
V kategorii ročních až tříletých klisen se nejvyššího ocenění dočkala roční isabela Fanta Kinská, dcera 2839 Furioso XXI-24 z výše uvedené matky Toscy, rovněž v majetku Ing. L. Jelínka. Mezi čtyřletými až osmiletými klisnami zvítězila isabela Tája (2712 Taarlo Kubišta-2 – VČ 1180 Alice po 333 A. t.) chovatele Ing. L. Jelínka, v majetku Jiřího Kroutila z Markovic u Chrudimi.
Ve skupině devítiletých a starších klisen se vítězkou stala opět klisna Tocsa, která již zvítězila v kategorii klisny s hříbaty. Celkovou šampiónkou se stala vítězka kategorie 4 – 8 letých Tája.

Hřebci a valaši
V nejmladší kategorii ročních až tříletých hřebců si první místo připsal roční  hřebeček světlý isabel Maxim (689 Bell Ami – 48/608 Lady Marion po 718 Mineral) z chovu Pavla Sršně z Němčic a v majetku MVDr. Pavla Růžičky z Litomyšle.
Mezi čtyřletými až osmiletými hřebci si pro první místo přišel opět chovatel a majitel Ing. L. Jelínek a to díky isabelovi Drakovi (Drak xx – 52/864 Děva po 2452 Dux lipský). Ve stejné věkové skupině valachů a hřebců zvítězil isabel, osmiletý valach Nicolas Kinský (411 Comero – 197 Przedswit XVI-47) z chovu Aleše Kučery v majetku firmy Ari stavební, Praha.
Mezi staršími valachy a hřebci nad 9 let vyhrál jedenáctiletý pseudoalbín Dubel (2452 Dux lipský – 87 Bella po 5076 Belendek xx), rovněž z chovu a v majetku Ing. L. Jelínka. Tento kůň se stal i šampiónem hřebců letošní národní přehlídky koní Kinských.
Nejúspěšnějším chovatelem i majitelem se stal bezkonkurenčně Ing. Leopold Jelínek, který se věnuje hlavně chovu koní Kinských dlouhá léta.

Pestrý závěr
Odpolední program byl vyplněn řadou drezurních, skokových a dalších ukázek. Příznivci koní Kinských tak mohli obdivovat zlaté čtyřspřeží koní J. Vosáhla, které přivezlo komisaře na odpolední program. Dále se ve dvou pas de deux představili Česarion a Barney, a dále DAF Ondráš a Oriela. Kür měl připraven také Dubel a pod sedlem na překážkách se ukázal Nugát a Elizabeth. Závěr vystoupení patřil Janě Langmajerové s Legacy a Limitasem v úspěšné ukázce výcviku klisny i hříběte a ukázce práce vedení koně přikládáním obruče.
Letošní Národní přehlídka proběhla výborně a většina účastníků odjížděla domů s velkou spokojeností. Je moc důležité se chovatelsky a odborně setkávat a snažit o stálé zkvalitňování chovu koní.

Podrobné informace o výsledcích naleznete na www.equus.kinsky.cz. Tématu se též věnoval náš on-line rozhovor s Petrem Půlpánem – viz odkaz níže.

Lenka Gotthardová

Publikováno: 2.12.2009 6:25:40
Kategorie: chov
Rubrika: chovatelské přehlídky a dny
Foto: Anna Reinbergerová
Aktuální číslo
Obsah čísla 7/2020