Petice „Státní hřebčín pro státní koně“ – poděkování CES

Členové sdružení CES by velmi rádi poděkovali všem příznivcům starokladrubských koní a Národního hřebčína za podporu a podpis petice. Celkem petici podepsalo přibližně 5200 občanů, což je výborný výsledek, neboť byla překročena hranice 5 tisíc (tak se dá založit již i politická strana). Podepsané petice přicházely opravdu ze všech koutů Čech a Moravy, z velkých měst i malých vesniček. Petici podepsala i řada umělců či představitelů společenského nebo politického života.

Petice byla adresována předsedovi kontrolního výboru Parlamentu ČR RNDr. V. Koníčkovi. Předána byla v úterý 9. 3. 2010 jednak výše uvedenému poslanci a dále také předsedkyni petičního výboru Z. Rujbrové. Záměrně nebyla petice směřována na MZe, neboť tam by skončila přinejlepším založená v šanonu.
Petice přinesla hned několik rychlých a pozitivních výsledků. Prvním bylo, že mluvčí MZe prohlásil, že MZe upouští od návrhu  britské soukromé společnosti Northcroft na spolupráci při obnově Národního hřebčína v Kladrubech n. L. Dále odpověděl ministr zemědělství Ing. Jakub Šebesta na tři interpelace poslanců v Parlamentu ČR a slíbil, že se Národní hřebčín Kladruby n. L. nebude privatizovat.
S těmito stanovisky jsou samozřejmě členové sdružení CES a určitě i všichni příznivci starokladrubských koní a Národního hřebčína spokojeni. Další sledování vývoje NH je však i akcí preventivní pozornosti a ochrany NH. Dnes bohužel není nic jisté a tak i přes sliby je třeba sledovat celistvost majetku NH a to ať dotace EU přijdou či nikoliv.
Dále je třeba sledovat činnost NH z hlediska nákladového, chovatelského, komunikačního, personálního ad. Řada kroků současného spojenectví ministra zemědělství a ředitele hřebčína vyvolává obavy – zvyšují se stavy vedoucích zaměstnanců (a zatím nediskutujeme o kvalitě), zvyšují se náklady na reprezentační či kancelářské prostory, z rady plemenné knihy a chovatelské komise byli vyloučeni (nyní či v průběhu loňského roku) dlouholetí odborníci a nahradili je lidé s malými zkušenostmi s chovem starokladrubských koní, jsou zadávány výzkumné úkoly, aniž by byly předem řádně probrány se zbývajícími odborníky NH či dlouhodobě spolupracujícími odborníky z jiných  institucí atd.
Děkujeme všem, kteří jste se akce petice za udržení státního hřebčína a jeho neprivatizace zúčastnili, rovněž díky za to, že nejste lhostejní k současnému dění v naší republice - a to nyní ve zcela konkrétním případě ochrany kladrubského a slatiňanského hřebčína.

Publikováno: 14.3.2010 21:16:49
Kategorie: chov
Rubrika: ostatní
diskuze k článku
Aktuální číslo
Obsah čísla 12/2019