Přehlídka hříbat v Mněticích

Svaz chovatelů slovenského teplokrevníka v ČR uspořádal v sobotu 22. října 2016 v Mněticích přehlídku hříbat ročníku 2016. Oddělené kategorie hřebečků a klisniček hodnotila čtyřčlenná komise ve složení Ing. Otakar Vondrouš, MVDr. Vladimír Šimoník, Josef Kupka a Zdeněk Jílek. Celou akci uvedl předseda svazu Ing. Zdeněk Müller, CSc. a poté předal slovo komentátorovi Ing. Radanu Zavadilovi.

Hříbata pod matkami se předváděla na venkovním předvadišti nejprve samostatně (matka – hříbě) v postoji a v pohybu. Poté vždy nastoupila na předvadiště skupinka 4 – 6 hříbat s matkami společně a umožnila tak srovnání více hříbat najednou. Každé hříbě tak diváci i komise viděli dvakrát. Nakonec byla v každé kategorii vybrána a dekorována 3 nejlepší hříbata. Chovatel každého zúčastněného hříběte obdržel upomínkový pohár.

Hřebečků se představilo 9, komisi nejvíce líbili MONTE CHRISTO (Monte Bellini – Pardubice po Contender) chovatelky Marie Müllerové z Mnětic, KAKRDA (Kannan – Cassindi OH po Cassini II) Ing. Zdeňka Müllera a EDISON (Escort – Alfa po Przedswit svrženský – 2) Jany Kosařové z Bohuslavic. Dále jsme viděli velmi pěkné hřebečky po hřebcích Little Joe EW, Quaid, Sagitta, Carol, Tarzan a Warness.

V kategorii klisniček byly ze šesti předvedených dekorovány žlutou stužkou RAMPEPURDA (De Niro – Reggae T po Gribaldi) Ing. Zdeňka Müllera, ARGALA FAY (Galandro ZH – Arša po Nabuchodonosor) chovatelky Ivety Kykalové z Boharyně a majitelky Ing. Věry Borecké ze Semonic a LEMONI EHM (Little Joe – Xenja Fa po Cassini II). Ale i další klisničky po hřebcích Homburg, Russel II a Warness zanechaly velmi dobrý dojem.

Je nutno především vyzdvihnout, že majitelé koní pojali tuto akci opravdu zodpovědně, všechna zúčastněná hříbata byla na předvádění výborně připravena, jak výchovou, tak kondicí a „estetickou“ úpravou. Skládáme velký dík a uznání všem, kdo se zúčastnili, protože to není jen tak, přijet předvést hříbě. Předvést neznamená jen ho „ulovit“ na pastvině a nějak dovézt na předvadiště. Pro chovatele to obnáší  mnoho práce navíc, hodiny příprav a i riziko zranění při transportu není zanedbatelné. Také není zcela snadné udržet hříbě ve výstavní kondici. Manipulace s hříbětem během akce vyžaduje jeho dobrou výchovu a ovladatelnost, za kterou se skrývá chovatelova každodenní důsledná práce.

Majitelé, jejichž hříbě nebylo právě tentokrát dekorováno mezi třemi nejlepšími, nemusí být nikterak smutní. Určit v tomto věku, které hříbě je lepší a které horší, je velmi obtížné, ba skoro nemožné. Mezi hříbaty je věkový rozdíl až tří měsíců. Lze hodnotit pouze momentální úroveň vývinu, kondici, naznačené pohybové schopnosti a celkový dojem ovlivní i to, jakým způsobem se hříbátko zrovna v tu chvíli předvede. Žádnému z posuzovaných znaků nelze přikládat absolutní váhu, neboť jsou v průběhu růstu a vývinu velmi proměnlivé. Přínosem této přehlídky je tak možnost pro chovatele a diváky vidět více hříbat najednou, porovnat své produkty s ostatními, předvedení potomků po různých hřebcích, možnost prezentace hříbat ze sportovně úspěšných matek a rodin a celkově propagace vlastní chovatelské práce. Velmi důležitý je společenský význam takových akcí, neboť kde jinde se lépe budují kontakty a přátelství, než po předvádění – v restaurantu u dobrého pokrmu.

Pořadatelům náleží samozřejmě stejný dík za perfektně připravený areál, ustájení, předvadiště, odborný komentář, občerstvení a zázemí. Schopní předvaděči a pomocníci zajistili, že i při společném předvádění více hříbat najednou vše proběhlo hladce a nedošlo k žádnému karambolu.

A tak přestože byla tato akce pro svaz premiérová, myslíme (i podle kladných ohlasů), že se pěkně vydařila a těšíme se na další ročník.

Autor: Tisková informace, Ing. Lucie Zavadilová
Publikováno: 26.10.2016 15:00:00
Kategorie: chov
Rubrika: chovatelské přehlídky a dny
diskuze k článku
Aktuální číslo
Obsah čísla 8/2020