Reakce na článek představitelů Equiservis Konzulent "Jak to vidíme my"

Ačkoliv jsem zastánce toho, že za člověka by měla mluvit jeho práce, nedá mi to a musím reagovat na článek uvedený na vašem portálu. V článku je obsaženo mnoho otázek, k mému údivu mnoho negativních myšlenek, nepravdivých nepodložených údajů, osočování členů předsednictva ze střetu zájmů, z výdělků a dělání si byznysu na samotných chovatelích.

Nehodlám se tady zabývat a hodnotit výjevy konstruktérů tohoto sdělení, které v podstatě ani nemohou být považovány za kritiku, neboť v té, dle významu slova kritika, jde o činnost spojenou s hodnocením, posouzením, oceněním. Proto se vyžaduje od kritika, aby se s kritizovanou věcí do hloubky seznámil, aby ji dokázal porovnat s jinými a dokázal přiměřeně rozlišit její dobré a špatné, slabé a silné stránky. Ty ovšem v článku nezazněly.

Aktéři ho nazvali jakousi bilancí a přesto i v této bilanci mě (ne)překvapivě chybí slova pozitivně laděna, výčet toho, co se ve svazu chovatelů podařilo. Zřejmě si toho strůjci článku nepovšimli anebo neuznali za vhodné na to upozornit, snad to neměl být z jejich strany úmysl či záměr, ale pouhá nevědomost. Věřím, že všímavému a spravedlivému chovateli to neuniklo a některý i dokonce pocítil kladnou stránku chodu svazu chovatelů ČT a sám si dokázal vyhodnotit, jaká skutečně byla roční práce činitelů svazu. Nebudu zde vypisovat nesčetnou řadu důležitých úkolů a prací, ze kterých se skládá každodenní život organizace. Některé jsou za námi, některé před námi, práce je odvedena odpovědně a svědomitě, výsledky jsou známy. A je tedy na nich samotných, aby promluvili a zhodnotili.

Proto apeluji na všechny členy, přijďte na oblastní schůze, ptejte se na věci, které vás zajímají, jsme připraveni vám na vaše dotazy důkladně a dostatečně odpovědět pomocí reálných čísel a dat a snad vás přesvědčit i o opaku hanlivého sdělení společnosti Equiservis Konzulent s.r.o..

Je samozřejmé, že se může kdokoliv a jakkoliv vyjádřit k dané situaci, mít svůj názor, ale vždy by to mělo být v rámci kodexu slušnosti a v úctě k člověku a jeho práci. Proto je mi úzko, když čtu zprávy plné negativní energie a pozastavuji se nad reakcemi některých lidí, kteří kolem sebe roznášejí špatnou atmosféru, plivou mezi lidi zlobu, zášť, libují si v rozepřích a hádkách, neprávem osočují lidi ze skutků, které jim nepřísluší. O to víc mě to trápí, když se to dotýká lidí, se kterými spolupracuji

a tvořím s nimi jeden tým. Otázkou zůstává, kam směřuje jejich nekorektní jednání, možná tím poukazují sami na sebe a jistě to o nich něco vypovídá. Není však lepší vnímat věci z pozitivního hlediska?

Proto jsem přesvědčena, že není nutné se trápit nad vyřčenými slovy, protože to nebyli členové společnosti Equiservis Konzulent, kteří se mnou seděli do rána nad katalogy hřebců a sestavovali pro chovatele potřebné informace, že to nebyli oni, kteří mnoho hodin studovali s Míšou Kubištovou zákony, dotační tituly a sepisovali žádosti o dotace a vytvářeli dokumenty legislativní podstaty nutné pro činnost svazu, že netrávili s panem Perníčkem hodiny na MZe vyjednávat podmínky pro podporu plemene, neprojednávali na ČJF zásady KMK, s panem Kinclem nesestavovali kalendáře akcí a chovatelské přehledy a s panem Růžičkou nedbali nad průběhy chovatelských akcí a mnohé další a další úkoly, které musíme a rádi zajišťujeme pro plnohodnotný chod svazu.

A věřte - nevěřte, neděláme to jen pro sebe a nemáme z toho vrcholné zisky.

Všichni, jako řádní členové můžete volit a můžete být voleni, proto mi dovolte menší poznatek na závěr. Jsem členkou předsednictva již 10 let a jedno jsem pochopila zcela rychle, nikdy svaz nebude silný a funkční bez týmové práce všech členů, bez zodpovědného vedení a přístupu týmu lidí v jednotlivých funkcích, bez ochoty spolehlivě pracovat a spolupracovat pro druhé. A za největší bonus tohoto poslání považuji, když to dotyční lidé dělají dobře a hlavně rádi. Měla jsem tu čest s takovým týmem lidí až doposud spolupracovat. A za to jim děkuji.


Text: Boušková Václava

členka předsednictva SCHČT

 

Autor: Tisková informace, Boušková Václava
Publikováno: 8.3.2016 17:35:00
Kategorie: chov
Rubrika: ostatní
Aktuální číslo
Obsah čísla 2/2020