Ukončení 60-ti denního staničního testu v Tlumačově

V tomto roce probíhal 60-ti denní staniční test v Tlumačově v období od 27.9. do 28.11.2018. Bylo naskladněno celkem 16 hřebců, z toho 5 hřebců Českomoravský belgik, 7 hřebců plemene Slezský norik a 4 hřebci plemene Norik. Ze 16 hřebců absolvovalo 60-ti denní test 5 hřebců ve vlastnictví zemských hřebčinců a 11 hřebců bylo v rukou soukromých majitelů. 

Závěrečné zkoušky výkonnosti 60-ti denního testu byly zahájeny v 9 hodin ráno a výsledky byly vyhlášeny v 16 hodin odpoledne. Hřebci podstoupili jednotlivé disciplíny v pořadí tak jak jsou uvedeny ve zkušebním řádě. První dvě disciplíny provádějí hřebci vždy v páru, jedná se o distanční jízdu a vozatajský parkur a další dvě disciplíny jednotlivě každý hřebec sám za sebe, jedná se o mechaniku pohybu neboli drezuru v jednospřeží a těžký tah. Pro drezuru byla využita nově zrekonstruovaná plocha venkovní jízdárny. Zkouška tahu v kládě je pravidelně nahrazována tahem v saních, přičemž musí být vždy splněna podmínka, že hřebci se musí naložit minimálně 60% jeho vlastní váhy, což při průměrné váze hřebce okolo 600 kg znamená cca zátěž 400 kg. Vedoucí výcviku chladnokrevných koní pan Josef Iš podal předsedovi hodnotící komise panu Josefu Anderlemu hlášení o připravenosti k vykonání zkoušek a zahájilo se tedy distanční jízdou, která měří 8km a hřebci ji absolvovali střídavě krokem a klusem s tím, že na to měli časový limit 70 minut. V půlce určené trasy došlo ke krátké přestávce, která slouží k výměně komisařů na jednotlivých kočárech. Po ukončení distanční jízdy se plynule všech 8 párů přesunulo na nedalekou louku Metlov. Cestou na Metlov musela všechna spřežení překonat státní silnici I. třídy 55. Nad bezpečností přechodu této komunikace po celou dobu absolvování vozatajského parkuru bděli zástupci Jízdní policie Zlín. Druhá disciplína byla ukončena v 11,15 hod. Třetí a čtvrtá disciplína se již odehrávala uvnitř areálu ZHT. Po celou dobu konání zkoušek bylo všem návštěvníkům k dispozici občerstvení v prostorách jídelny ZHT. Návštěvníci tohoto dne si mohli zakoupit kalendáře ZHT na příští kalendářní rok 2019 a také byli motivováni k větší účasti na prováděných zkouškách tím, že se mohli zúčastnit divácké soutěže, ve které měli ohodnotit celkovou připravenost jednotlivých párů a kočích, čistotu vozů a postrojů a celkové provedení zkoušky. Z cca 250 návštěvníků se asi třetina divácké soutěže zúčastnila a nejlépe ohodnotili 3 kočí – pan Zavadil, pan Iš a pan Blecha. Všichni tři ohodnocení zaměstnanci ZHT obdrželi finanční odměnu. Ze získaných hlasovacích lístků pak byli vylosováni 3 návštěvníci, kteří se hlasování zúčastnili a obdrželi tak od pořadatelů této soutěže věcné propagační ceny hřebčince. Zkoušky skončili v 15 hodin. Pak se odebrala 6-ti členná hodnotící komise do zasedací místnosti ZHT a započala složitá práce s počítáním výsledků. Vzhledem k tomu, že došlo k drobnému selhání výpočetní techniky, museli se výsledky u některých hřebců počítat dvakrát a došlo tak ke zpoždění avízovaného vyhlášení výsledků závěrečných zkoušek 60-ti denního testu. K vyhlášení výsledků došlo v 16 hodin. Jednotliví hřebci byli ze stáje postupně vyváděni a na ruce divákům předvedeni v pořadí od místa šestnáctého k místu prvnímu. Na závěr podal vedoucí výcviku předsedovi hodnotící komise hlášení o ukončení závěrečných zkoušek. Předseda komise poděkoval vedoucímu výcviku a celému týmu zaměstnanců ZHT za velmi dobrou připravenost hřebců k provedení zkoušky a za vlastní bezproblémový průběh zkoušek.

 

Na bedně skončili tito hřebci:   

1.       Nejvyššího počtu bodů získal 34/119 FANTOM, N, nar.15.1.2016, otec: 1594 Falstr, matka: 34/600 Libra po 657 Tango, majitel: Ranova s.r.o.

2.       Druhý nejlepší výkon dosáhl 46/364 RÉBUS, SN, nar. 5.5.2016, otec: 2792 Rigoš, matka: 69/378 Duha po 2674 Heugot, majitel: Holman Radek

3.       Třetí byl 54/099 RAMON, SN, nar. 12.3.2016, otec: 1700 Ryho, matka: 72/450 Tera po 2859 Nonet, majitel: ZH Tlumačov s.p.o.

 

Celkové pořadí všech 16 hřebců:   

1. 34/119 FANTOM, N, počet b. 8,48, nar. 15.1.2016, otec: 1594 Falstr, matka: 34/600 Libra po 657 Tango

2. 46/364 RÉBUS, SN, počet b. 8,45, nar. 5.5.2016, otec: 2792 Rigoš, matka: 69/378 Duha po 2674 Heugot

3. 54/099 RAMON, SN, počet b. 8,42, nar. 12.3.2016, otec: 1700 Ryho, matka: 72/450 Tera po 2859 Nonet

4. 13/019 SAGAR, N, počet b. 8,36, nar. 25.3.2016, otec: 1273 Zentus Schaunitz XVI, matka: 26/711 Lucerna po 444 Neugot I

5. 48/041 BLESK MAKOVSKÝ, ČMB, počet b. 8,35, nar. nar.13.4.2016, otec: 1233 Bimon, matka: 48/743 Barunka po 759 Barmas

6. 11/939 HEMIŠ, SN, počet b. 8,34, nar. 20.2.2016, otec: 2014 Heny, matka: 1/723 Lusi po Gonet

6. 67/322 VENOUŠEK, SN, počet b. 8,34, nar. 27.3.2016, otec: 1589 Baramis, matka: 69/483 Farida po 2415 Hugo

8. 67/328 VÍTĚZ, SN, počet b. 8,3, nar. 14.4.2016, otec: 1589 Baramis, matka: 69/2 Olga po 2637 Ryo

9. 60/805 SORBON VON WAPENSDORF, ČMB, počet b. 8,1, nar. 27.3.2016, otec: 1726 Subar, matka: 54/621 Baronka po 2566 Baron

10. 70/689 SOREN, SN, počet b. 8,03, nar. 4.4.2016, otec: 2885 Steiman, matka: 68/424 Barunka po 2910 Biskup

11. 67/329 VIKING, SN, počet b. 7,98, nar. 24.4.2016, otec: 1589 Baramis, matka: 69/822 Isabela po 2415 Hugo

11. 25/322 WONDERFUL, N, počet b. 7,98, nar. 15.6.2016, otec: 1152 White Tiger, matka: 11/176 Rona po 684 Šum

13. 06/062 RADEK, N, počet b. 7,74, nar. 21.3.2016, otec: 1597 Galán, matka: 6/865 Radka po 964 Schifon

14. 49/531 MARKO, ČMB, počet b. 7,71, nar. 18.2.2016, otec: 1596 Magistr, matka: 49/858 Faith po 2696 Korbus

15. 20/978 PALADIN, ČMB, počet b. 7,69, nar. 5.3.2016, otec: 1835 Patriot, matka: 11/913 Alma po 963 Alda

16. 54/101 SYRIUS, ČMB, počet b. 7,64, nar. 17.4.2016, otec: 1316 Surda, matka: 55/165 Miluše po 759 Barmas

 

FOTOGALERIE

Publikováno: 8.12.2018 14:00:00
Kategorie: chov
Rubrika: chladnokrevníci
diskuze k článku
Aktuální číslo
Obsah čísla 8/2020