Výběrové řízení na ředitele Zemského hřebčince Tlumačov

Ministerstvo zemědělství České republiky vypsalo výběrové řízení na pracovní pozici Ředitel/Ředitelka státní příspěvkové organizace Zemský hřebčinec Tlumačov s.p.o. Zájemci se mohou hlásit do 8. června. Jaké jsou požadavky?

Místo výkonu práce:

Tlumačov

 

Základní kompetence:

řízení a vedení s.p.o. a její koncepční rozvoj

odpovědnost za tvorbu a plnění ročního plánu

spolupráce se zřizovatelem organizace (Ministerstvo zemědělství).

 

Požadujeme:

vysokoškolské vzdělání (ukončený magisterský studijní program), ekonomické vzdělání výhodou,

praxi v řídící funkci (vedení nejméně 20 podřízených zaměstnanců) minimálně po dobu 3 let,

zkušenost s řízením s.p.o. předností,

manažerské schopnosti – spolehlivost, schopnost rozhodování, organizační schopnosti, komunikativnost, orientaci na týmovou práci, tvůrčí a koncepční schopnosti, schopnost řídit a motivovat podřízené,

obecnou znalost právních předpisů,

zkušenost s problematikou nakládání s veřejnými prostředky a s účetnictvím s.p.o.,

orientace v problematice chovu koní výhodou,

znalost anglického nebo německého jazyka na komunikativní úrovni výhodou,

uživatelskou znalost práce na PC,

občanskou a morální bezúhonnost – plnění požadavků dle § 2 odst. 1 písm. a) nebo b) zákona č. 451/1991 Sb., (negativní lustrační osvědčení).

 

Nabízíme:

platové podmínky podle právních předpisů platných pro státní příspěvkové organizace (platový tarif, příplatek za vedení, osobní příplatek, možnost mimořádných odměn),

prostor pro seberealizaci při řízení menšího pracovního týmu,

předpokládané datum vzniku pracovního poměru 1. 7. 2016.

 

Podklady pro přihlášení do výběrového řízení:

vlastnoručně podepsaná přihláška s názvem pracovní pozice (formální podoba přihlášky není stanovena),

motivační dopis,

návrh koncepce řízení s.p.o. v rozsahu maximálně 10 stran formátu PowerPoint,

strukturovaný profesní životopis, včetně kontaktního spojení (adresa, telefon, e-mail …),

kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (bez úředního ověření – bude porovnáno s originálem),

vlastnoručně podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Upozorňujeme, že ke zpracování Vašich osobních údajů a zařazení Vaší žádosti do výběrového řízení je nezbytné zaslat text Souhlasu se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., v následujícím znění: „Prohlašuji, že v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasím se zpracováním svých osobních údajů uvedených v této přihlášce a jejích přílohách, které tímto poskytuji na dobu neurčitou Ministerstvu zemědělství ČR pro jejich další zpracování za účelem výběru vhodného kandidáta/kandidátky na obsazení vypisované pracovní pozice,“

osvědčení a čestné prohlášení podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, v platném znění (tzv. lustrační zákon), nebo kopii dokladu o podání žádosti o vydání osvědčení. Lustrační osvědčení a čestné prohlášení se nepožaduje na občanech narozených po 1. 12. 1971,

výpis z rejstříku trestů ne starší tří měsíců,

čestné prohlášení (formulář je přílohou inzerátu).

 

Kontaktní osoba pro odborné dotazy:

Mgr. Elena Trefilova, Elena.Trefilova@mze.cz

 

Přihlášky, které nebudou splňovat uvedené požadavky, nebudou zařazeny do výběrového řízení.

 

Termín pro zasílání přihlášek: 8. červen 2016

 

Adresa pro zasílání přihlášek:

Ministerstvo zemědělství ČR

personální odbor

Marie Heřmánková

Těšnov 17

110 00 Praha 1

 

V levém dolním rohu obálky, prosím, uveďte „VŘ – ŘEDITEL/ ŘEDITELKA státní příspěvkové organizace Zemský hřebčinec Tlumačov s.p.o.“

Ministerstvo zemědělství ČR si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu, nebude vracet dokumenty postoupené do výběrového řízení a nebude sdělovat uchazečům (uchazečkám), kteří nebudou vybráni na pracovní pozici, která je předmětem tohoto výběrového řízení, důvody takového rozhodnutí.

 

Kompletní text

Publikováno: 3.6.2016 12:00:00
Kategorie: chov
Rubrika: ostatní
Zdroj: eagri.cz
Aktuální číslo
Obsah čísla 8/2020