Výstava Haflinger Vrchovany 2014

V sobotu 16. srpna 2014 v jezdeckém areálu Jezdecké společnosti Vrchovany – Obrok proběhl už devátý ročník výstavy s názvem Haflinger Vrchovany 2014. Pořadatelům se ve spolupráci s vedením Svazu chovatelů haflinga podařilo pro tento ročník výstavy zajistit italského komisaře, delegovaného ze HWZSV, pana Helmuta Breitenbergera, kterému ve výstavní aréně zdatně překládala jednotlivé posudky koní paní Veronika Jeníkovská. V osmi vypsaných výstavních třídách se nakonec sešlo celkem 41 koní plemene haflinger. Fotogalerie zde.

První se předvedla výstavní třída s názvem „Hříbata do půl roku věku pod matkou“, kde se jich celkem předvedlo pět. Nejvíce se panu Breitenbergerovi líbil čtyřměsíční hřebeček jménem Waldbach Obrok po otci Walzertraum z importované matky Marliana (po Stiglmar) chovatelů Pavla a Veroniky Sixtových z Obroku. Waldbach Obrok zaujal posuzovatele především vynikajícím typem, krásnou, dle slov posuzovatele, moderní hlavou, dobrými suchými končetinami a dobrým pohybem. Vítězstvím se Waldbach Obrok nominoval do šampionátu mladých tříd. Na druhém místě se umístil opět hřebeček, tentokrát Arcane po Avalon z matky Emmeli (po Why Not) z chovu Pavla a Martiny Studničkových z Vrchovan. U tohoto hřebečka hodnotitel vyzdvihl dobrý typ s dobrým pohybem. Na třetím místě zabodovala klisnička Fiola po Avalon z matky Fantasy (po Nihilist), opět z chovu Studničkových. Hodnocení Fioly znělo: dobře vyvinutá klisnička s krásnou hlavou, harmonická, pěkné suché končetiny.

V druhé výstavní třídě se předvedly „Klisny s hříbaty“, všechno matky předchozích posuzovaných hříbat.  Zvítězila a do šampionátu otevřených tříd postoupila klisna Emmeli po Why Not z matky Elina (po Bergbaron) chovatelů i majitelů Pavla a Martiny Studničkových. U Emmeli byl vyzdvižen především optimální typ haflinga, výborná harmonie těla, dobrý pohyb v kroku i v klusu. Jako druhá skončila už sedmnáctiletá Marliana po Stiglmar z matky Meisje (po Astral), v majetku rodiny Sixtovy z Obroku. U Marliany, matky dvanácti odchovaných hříbat, pan Breitenberger vyzvihl především velmi krásný výraz hlavy, dobře utvářený kohoutek, velmi dobrý krok a vynikající kondici vzhledem k věku a počtu odchovaných hříbat. Na třetím místě vyhlásil posuzovatel klisnu Hellenica po Nordtirol, z matky Hagate (po Afghan II) manželů Studničkových z Vrchovan. Její shrnutý posudek zněl: dobrá stavba těla, dlouhá záď, dobře utvářený kohoutek, slabší barva.

 

 

V třídě „Ročních“ se předvedla pouze jediná přihlášená klisnička, a sice Amelina po Stainz z matky Amedina (po Amadeus) majitelů Pavla a Veroniky Sixtových z Obroku. Italský sudí si u Ameliny cenil především charakteristické stavby těla haflinga, dobrého pohybu, dlouhého ale zatím nenasvaleného krku a zádě, což se, dle jeho slov, samozřejmě váže s tím, že klisna je v růstu a nasvalení přijde teprve s celkovým vývinem. Tím, že klisna ve své třídě neměla protivníky, automaticky zvítězila a postoupila do šampionátu mladých tříd.

Zatímco třída ročních měla pouze jednu zástupkyni, třída „Dvouletých“ byla obsazena už devíti klisnami, tudíž bylo opravdu co hodnotit a zvažovat, které klisně udělit vítězství. Nakonec byla na prvním místě vyhodnocena (a tím opět postoupila do šampionátu mladých tříd) klisna Bahar po Stilton, z matky Badina (po Wolfgang) majitele Marka Studničky z Vrchovan. Tato harmonická klisna předvedla i pěkný pravidelný prostorný pohyb v kroku i klusu a dle slov posuzovatele výrazně převyšovala úroveň ostatních předvedených dvouletek. Ostatně tato klisna vloni, ještě v majetku rodiny Sixtovy, vyhrála na osmém ročníku vrchovanské výstavy třídu ročních pod jinou posuzovatelskou komisí, takže její letošní vítězství v kategorii dvouletých nebylo jen o momentálním předvedení, nýbrž se jedná o kvalitní slibnou klisnu. Na druhém místě skončila klisna Candygirl po Nouvelle, z matky Centane (po Straden) majitele Pavla Studničky z Vrchovan. Hodnotící posudek Candygirl  zazněl: dobře vyvinutá klisna dobré barvy, s korektním pohybem, celkově harmonická. Třetí vyhodnocenou klisnou byla klisna Demelie po Alphonso, z matky Desira (po Nordtirol), opět v držení pana Pavla Studničky. Klisna dobrého typu, dobré stavby těla, s dobrou mechanikou pohybu.

V páté výstavní třídě „Tříleté klisny“ se nám předvedly pouze tři kandidátky v boji o vítězství. První příčku a tím pádem nominaci do šampionátu otevřených tříd, získala klisna Marja po otci Nabucco, z matky Mina-Melora (po Afghan II) s posudkem: velmi harmonická klisna, ladí přední a i zadní část těla, což se odráží ve funkčnosti a korektnosti pohybu jak v kroku, tak v klusu. Na druhém místě se umístila klisna Flinki po Sevruga, z matky Fly (po Altess) za posudek: elegantní delší klisna, tmavší žíně v ocase, s horším pohybem než vítězná klisna. Obě klisny jsou v majetku Pavla a Martiny Studničkových z Vrchovan. Na třetím místě byla vyhlášena klisna Fifteen po otci Nibelung, z matky Fairy (po Nimrod) majitelky Zuzany Kňavové z Bítozevsi. Fifteen dostala od pana Breitenbergera posudek znějící: klisna moderního typu, bohužel s vysoko bílými odznaky na nohách, krásný dlouhý krk, dobrá stavba těla.

Šestá výstavní třída „Klisny 4 – 5leté“ byla se sedmi účastnicemi třetí nejpočetněji obsazenou výstavní třídou výstavy. Zde se nejvíce líbila, a tím pádem postoupila do šampionátu otevřených tříd, klisna Unadonna manželů Studničkových, po otci Nabucco, z matky Unasta (po Morgenrot). Klisna Unadonna si odnesla posudek: pěkná klisna, výborně vyvinutá s dobrou horní linií, výborně utvářená záď, korektní pohyb. Na druhé příčce se umístila klisna Atlantis po Anselazio, z matky Augura (po Strato) téhož majitele, jako vítězná Unadonna. Atlantis zaujmula moderním typem, lehčí stavbou těla, hezky utvářeným kohoutkem, lepším krokem než klusem. Jako třetí byla vyhodnocena klisna Homy po Nabucco, z matky Happyness (po Abendstern) majitelů Pavla a Veroniky Sixtových z Obroku. Klisna trochu těžšího rámce, ale jinak dobré stavby těla s dobře utvořeným kohoutkem. 

 

 

V sedmé výstavní třídě pro „Klisny šestileté a starší“ se nakonec představilo osm haflingerek. Zde zvítězila klisna Campbella po Avalon, z matky Carina-Carisma (po Standschütz) v majetku rodiny Sixtovy z Obroku. Campbella zaujala posudkem: velmi korektní moderní klisna, výborná stavba těla, trochu chybí výraz hlavy, velmi dobrý krok i klus. Tímto svým vítězstvím se Campbella nominovala do šampionátu otevřených tříd. Na druhém místě byla panem Breitenbergerem vyhodnocena klisna Sunflower po Amadeus, z matky Schattenfell (po Novalis) v majetku Pavla a Martiny Studničkových z Vrchovan. Sunflower zabodovala velmi dobrou horní linií, výrazným kohoutkem, pevným hřbetem, krásným dlouhým krkem a suchými končetinami. Na třetí místo tentokrát dosáhla klisna Arezza po Wolfgang, z matky Amada (po Amadeus) opět ze stáje rodiny Sixtovy z Obroku. Hodnotiteli se líbila ve velmi dobré barvě, pravidelností v mechanice pohybu, zejména dobrým krokem, naopak již méně se líbila její hlava.

Poslední výstavní třídou byli „Tříletí a starší hřebci“, kde se utkali dva plemeníci. Jako první se předvedl z Itálie importovaný hřebec Armin-Q po otci Alkatras, z matky Dalmazia (po Aslan-Z) v majetku Jana Ondračky ze Sedliště. U tohoto hřebce zazněl posudek: kvalitní hřebec optimálního rámce, ideální typ haflinga do sportu, korektní mechanika pohybu, velmi pěkná barva. Druhým předvedeným hřebcem byl z Tyrolska importovaný Avalon po Amadeus, z matky Lonella (po Standard) v majetku manželů Studničkových z Vrchovan. Avalonův posudek zněl následovně: hřebec velmi dobrého rámce, krásný dlouhý krk, velmi dobré končetiny, suchý fundament. Po dlouhém váhání a přemítání pan Breitenberger vyhlásil oba hřebce společně na prvém místě, čímž se oba kvalifikovali do šampionátu otevřených tříd. 

Poté následovalo „malé finále“ v podobě šampionátů. V šampionátu mladých se v boji o vítězství utkal mladičký Waldbach Obrok, roční klisna Amelina a dvouletá Bahar. Druhou příčku a pozici reservešampiona mladých vybojoval hřebeček Waldbach Obrok (Walzertraum x Marliana po Stiglmar) chovatele i majitele rodiny Sixtovy z Obroku. Zvítězila dvouletá klisna Bahar (Stilton x Badina po Wolfgang) v majetku Marka Studničky z Vrchovan. Svým vítězstvím a obdrženým titulem Šampion mladých se Bahar kvalifikovala do boje o celkového šampiona výstavy.

V šampionátu otevřených tříd se utkali tito vítězové tříd: klisna Emmeli, klisna Unadonna, klisna Campbella a hřebec Armin-Q. Přestože měl nastoupit i hřebec Avalon, jeho majitelé ho již do boje o šampionát nevyslali. Reservešampionem otevřených tříd se stala klisna Emmeli (Why Not x Elina po Bergbaron) chovatelů i majitelů Pavla a Martiny Studničkových z Vrchovan. Šampionem otevřených tříd, stejně jako vloni, se stala klisna Campbella (Avalon x Carina-Carisma po Standschütz) v majetku rodiny Sixtovy z Obroku.

Do boje o celkového šampiona výstavy se tím pádem probojovaly dvě klisny, obě importované z tyrolských aukcí v Ebbsu. Dvouletá Bahar odchovaná panem Reinhardem Poschem z Imstu, v současnosti v majetku pana Marka Studničky z Vrchovan a šestiletá Campbella odchovaná panem Johannem Foidlem z Fieberbrunnu, v majetku rodiny Sixtovy z Obroku. Hodnotitel světového svazu pan Breitenberger dal nakonec přednost klisně Campbella, která získáním titulu Šampion výstavy Haflinger Vrchovany 2014 obhájila své loňské vítězství z této vrchovanské výstavy.

Závěrem bych velmi ráda poděkovala všem vystavujícím, hodnotiteli panu Breitenbergerovi z Itálie a Veronice Jeníkovské ze SCHH za aktivní účast na letošní výstavě ve Vrchovanech, dále bych ráda za pořadatele poděkovala i všem divákům a všem pomocníkům, kteří nám pomohli zajistit bezproblémový chod celé výstavy.

Autor: Tisková informace, Veronika Sixtová
Publikováno: 2.9.2014 10:10:00
Kategorie: chov
Rubrika: chovatelské přehlídky a dny
Foto: Šárka Votavová
Aktuální číslo
Obsah čísla 2/2020