Základní zkoušky výkonnosti tříletých klisen ČT 2016 - Frenštát p. R.

Za vydařeného počasí se ve středu 14. 9. 2016 konaly VZ tříletých klisen v Moravskoslezském kraji pořádané JO ve Frenštátě pod Radhoštěm. Zdejší organizační tým je zárukou kvalitního zázemí pro mladé klisny a všichni zúčastnění zde strávili příjemný den v krásném prostředí. Komisi ve složení Ing. Roman Klos, Josef Kincl a Jana Lošáková se představilo 14 rodokmenově velmi zajímavých klisen, z nichž 3 se umístily v první čtveřici Finále přehlídky tříletých klisen 2016 ve Zduchovicích 1. zářijový víkend. 19. 9. 10:45 HOD: Přidána diskuse facebooku Jezdectví.

Úvodní zpráva FB odkazující na článek ze zkoušek klisen: Ve středu se konaly výkonnostní zkoušky klisen ČT ve Frenštátě, přestože garant oblasti spolu s novým předsednictvem SCHČT jmenovali komisi ve složení Ing. Klos, p. Míček a Ing. Rydval, nakonec rozhodovala komise v jiném složení, kterou údajně jmenovalo předsednictvo, jemuž 12. 4. 2016 skončil mandát..

Karel Růžička Pani Motiginova GARANT vSCHCT ma pracovat a informovat chovatele a NE poroucet jak to pochopil pan BABOR 

 

Karel Růžička
Karel Růžička A doufam ze to opet neodstranite.... 
 
Jezdectví
Jezdectví Můžete nám pane Růžičko sdělit, kde jsme něco odstranili? Možná nechápete, že některé komentáře se jen zabalily.... 
 
Jezdectví
Jezdectví Máme na Vás ale jeden dotaz - můžete zde všem čtenářům sdělit, proč odmítáte vydat prezenční listinu moravské zemské schůze nově zvolenému předsednictvu? 
 
Adéla Vítková
Adéla Vítková Žeby proto, že p. Růžička je i teď členem předsednictva, ba dokonce nyní z hlediska hierarchie tím nejvyšším a nejdůležitějším, kterého by měli ostatní členové předsednictva poslouchat? To vám asi nějak uniklo. Ještěže máte pozorné čtenáře, co vás rádi upozorní;-) Mýlit se je lidské, tak si z toho nic nedělejte. 
 
Jezdectví
Jezdectví Máte pravdu, že pan Karel Růžička st. je členem nového předsednictva, jeho existenci tedy nezpochybňujete, ale proč se tedy neúčastní jeho zasedání a nebyl ani na konferenci? Ohledně toho poslouchání nechme hovořit stanovy: "... usnesení předsednictva jsou platná, pokud pro ně hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů...."
Adéla Vítková
Adéla Vítková Nezpochybňuji členy předsednictva zvolené na územní členské schůzi na Moravě. Zpochybňuji právoplatnost české územní schůze vč. tam zvolených "nových členů předsednictva". Stejně tak zpochybňuji právoplatnost konference. Kdo si udělal čas a shlédl videozáznam, musel být zděšen! Taková snůška lží, špíny a "velmi zajímavé sčítání hlasů" se jen tak nevidí. Pan Růžička má očividně vlastní rozum a úroveň.
Jezdectví
Napište odpověď...
Jezdectví
Jezdectví Dále - můžete našim čtenářům sdělit, proč i přes slib bývalého předsednictva dosud žádný garant neobdržel seznam členů své oblasti, aby mohl, jak zde píšete, pracovat a informovat chovatele?
Jezdectví
Jezdectví Ohledně Frenštátu pod Radhoštěm - pan Babor navrhl ing. Malému složení komise a ten ji schválil....aspoň takto si představuje nové vedení fungování svazu....Můžete říci, kdo a z jaké funkce jmenoval komisi ve složení R. Klos, J. Kincl st. a Jana Lošáková?
Adéla Vítková
Adéla Vítková Co třeba p. Růžička coby místopředseda a p. Kincl st. za chovatelskou komisi?
Jezdectví
Napište odpověď...

Jezdectví
Jezdectví Všechna tato témata budou také předmětem článku v říjnovém Jezdectví....děkujeme za odpověď....
Karel Růžička
Karel Růžička Ale ja nejsem v predsednictvu a nikdy jsem nebyl
Jezdectví
Jezdectví Máte pravdu, prezenční listinu odmítá vydat Váš otec. Ovšem na další otázky jistě zvládnete odpovědět, když víte přesně, čím se má zabývat garant oblasti, což je funkce nově zavedená v nových stanovách navržených a schválených na popud bývalého předsednictva...
Adéla Vítková
Adéla Vítková Doufám, že i mé komentáře budou otištěny v Jezdectví, když vám tak pomáhám se zorientovat...
Jezdectví
Jezdectví Určitě budou, rádi bychom Vám položili i další dotazy - prosím, zaslala byste nám kvůli tomu svoji fotografii na redakce@jezdectvi.cz? Děkujeme!
Adéla Vítková
Adéla Vítková To si ještě dobře rozmyslím.
Jezdectví
Napište odpověď...

Adéla Vítková
Adéla Vítková
Adéla Vítková 6. ZÁKLADNÍ ZKOUŠKA VÝKONNOSTI
Zkouška je určena pro tříleté klisny, které byly zapsány do PK ČT (splňují podmínky zápisu do HPK a PK ČT, chovatel se může rozhodnout pro zkoušku pod sedlem či v zápřeži) a pro tříleté hřebce odchované v testačních odcho
...Zobrazit více
Adéla Vítková
Adéla Vítková O co se tady přete? Přijde mi to jasné jako facka. Akce pro rok 2016 včetně ZZVK byly SCHČT vypsány na začátku roku 2016, tedy v době, kdy předsednictvo vedené p. Perníčkem mandát mělo, stejně jako tehdejší chovatelská komise. Nedělejte z komára velblo...Zobrazit více

 

 

16. 9.

Seznam klisen:
90/1 AMANOSA/Canoso/Lordano, chovatel i maj.Pavel Kondziolka (2.místo přehlídky)
67/923 ANNY/Radegast/Adriano-1, chovatel i maj.Jiří Ševčík st.
66/679 AQUARELA "B"/Quaid/AristoZ, chovatel i maj.Zdeněk Babor
65/627 BEDRUNKA/Aristo Z/Ballast, chovatelka i maj.Lenka Klimková
66/681 DERYLYN/Lyjanero/Long Meadows(A1/1), chovatelka i maj.Alice Hovjadská
61/562 GAILI/Genius Lysák/Cascavello, chovatel ZP Hvězdlice,a.s., maj.Iva Machalová
66/682 IDEALY/Lyjanero/Marobut(A1/1), chovatelka i maj.Alice Hovjadská
67/931 KAJRA-H/Scyris(A1/1)/Gottward, chovatel i maj.MVDr.František Horník (3.místo přehlídky)
72/851 LÁSKA MÁ/Aristo Z/Przedswit XVI-34, chovatel i maj.Radim Dorňák
67/912 LOVELY/Cascavello/Autonom, chovatel i maj.Jan Kubrický
66/690 L-QUERIDA/Quaid/Aristo Z, chovatel i maj.Lubomír Pinkava
90/2 PARIS D´OR/Coupe d´Or/Cromwell, chovatel i maj.Pavel Kondziolka (4.místo přehlídky)
65/665 RULETA II/Scyris(A1/1)/Gottward, chovatelka i maj.Ing.Monika Klosová
67/136 TRUDY-FG/Scyris(A1/1)/Ascot, chovatel i maj.Jiří Ševčík ml.

Většina klisen zaujala svou ušlechtilostí a exterierem. Škoda jen, že jsme některé neviděli na oblastních přehlídkách, jistě by zásadně zamíchaly konečným pořadím samotného Finále ve Zduchovicích.
     Jak je obvyklé, začalo se skokem ve volnosti. Všechny klisny absolvovaly tuto zkoušku na konečné výšce 120 cm bez problémů a komise byla nucena nešetřit známkami 8 bodů a více. Následovala zkouška mechaniky pohybu na drezurním obdélníku. Kromě velmi dobře předvedených výkonů v obdélníku byla k vidění také jedna rozčílená a vzdorovitá "princezna", která však během chvilky byla svou jezdkyní zdatně umravněna a drezurní zkoušku odchodila k překvapení všech velmi dobře. Toto chování se však odrazilo na nízké známce za Pracovní ochotu a charakter. Následovala skoková zkouška pod sedlem na kavaletové řadě a postupové řadě s konečnou výškou 105cm. Všechny klisny absolvovaly bez problémů a k vidění bylo mnoho zajímavých výkonů.
     Všechny klisny úspěšně své výkonnostní zkoušky dokončily. Jsou zařazeny do HPK ČT a 5 klisen splnilo podmínky zařazení do Akceleračního  programu. Konečné pořadí je následující:

1. Amanosa 8,53 (2. místo přehlídky klisen 2016, viz foto)
2. Paris d´Or 8,37 (4. místo přehlídky klisen 2016)
3. L-Querida 8,22
4. Lovely 8,12
5. Láska Má 8,1
6. Anny 7,92
7. Gaili 7,81
8. Kajra-H 7,74 (3. místo přehlídky klisen)
. . .

     Je velmi příjemná a potěšující skutečnost, že se chovatelé dochovali tak výborného genetického materiálu, který v klisnách bezesporu mají a kdy se v nich snoubí krása, ušlechtilost a elegance s užitkovostí, tedy výkonnostním potenciálem. Blahopřeji vítězce i umístěným a přeji dále všem chovatelům mnoho štěstí v genetické práci v chovu koní.

 Jana Lošáková

Autor: redakce Jezdectví, Jana Lošáková
Publikováno: 19.9.2016 10:45:02
Kategorie: chov
Rubrika: výkonnostní zkoušky klisen
Foto: Martina Kůstková
diskuze k článku
Aktuální číslo
Obsah čísla 8/2020