Základní zkoušky výkonnosti tříletých klisen - Ptýrov 2016

Na základní výkonnostní zkoušky tříletých klisen českého teplokrevníka zve Farma Ptýrov ve středu 14. září od 9 hodin. Účastnilo se 23 klisen, zvítězila Cordelie Petry Charvátové. Kompletní výsledky pod článkem.

SEZNAM KLISEN POD ČLÁNKEM

Aktualizace 14. 9. Ke zkouškám se dostavilo 23 klisen, z toho dvě vykonávaly zkoušky pod hlavičkou CS.
Všechny klisny absolvovaly úspěšně, celkově se jednalo o velice kvalitní a dobře připravená zvířata.
Z klisen, které vykonávaly zkoušky jako ČT byly všechny ohodnoceny známkou, která je podmínkou zapsání do HPK, 10 klisen získalo hodnocení opravňující k zařazení do AP.
Nejvyšší známku získala vítězka celostátní přehlídky klisny Cordelie po Lordanos majitelky i jezdkyně Petry Charvátové.

Původní článek:

Tato akce částečně navazuje na červnový svod s přehlídkou, kdy se na stejném místě sešla kolekce 11 kvalitních klisen. Na zkoušky je přihlášeno 24 klisen, a zajímavé bude mimo jiné i to, jak si povedou klisny, které se umístily v rámci přehlídky. Z účastnic oblastní červnové akce je přihlášeno 9 klisen, a to včetně vítězky oblastní přehlídky Chicquity Petry Charvátové, bude možné sledovat i další z umístěných. Mezi přihlášenými je i klisna Cordelie stejné majitelky, která zvítězila na celostátní přehlídce ve Zduchovicích.
Začátek akce je v 9:00 hod – klisny se nejprve v jezdecké hale předvedou ve skoku ve volnosti.
Akce je určitě jednou z nejzajímavějších v sezoně především pro příznivce tuzemského chovu, neboť možnost vidět a porovnat větší počet plemenných zvířat stejné kategorie nebývá v tuzemských poměrech tak častý.

 

Výkonnostní zkoušky klisen

Zkouška je určena pro tříleté klisny, které byly zapsány do PK ČT (splňují podmínky zápisu do HPK a PK ČT, chovatel se může rozhodnout pro zkoušku pod sedlem či v zápřeži), pro tříleté hřebce odchované v testačních odchovnách.
ZKOUŠKA POD SEDLEM:

Požadavky:
1) Skok ve volnosti 100-110-120cm šířka 110cm - příloha 1 ZŘ
2) Zkouška mechaniky pohybu a ovladatelnosti - úloha viz. příloha 2 ZŘ
3) Kavaletová řada - příloha 1 ZŘ
4) Postupová řada - příloha 1 ZŘ

Zkouška skoku ve volnosti se provádí v bezpečně ohraničeném koridoru vypouštěním z ruky. Klisna nemůže absolvovat další výšku aniž by bezchybně absolvovala výšku nižší. Třetí chyba (zastavení nebo shození překážky) na stejné výšce zkoušku končí s hodnocením 0 bodů.

Zkouška mechaniky pohybu a ovladatelnosti se provádí na ohraničeném obdélníku 20 x 60 m. Při zkoušce je nařízeno uzdění uzdečkou s jednoduchým stihlem, nejsou povoleny žádné pomocné otěže, martingal, ostruhy a bičík delší 75 cm. Chrániče jsou povoleny jen pro skokovou zkoušku. Jezdce ustrojeného dle pravidel ČJF a čtenáře úlohy zajistí majitel klisny.

A) Základní zkoušky výkonnosti (ZZV) klisen

organizují hodnotitelé a hodnotitelskou komisi schvaluje předseda SCHČT či jím pověřený člen předsednictva. Hodnotitelská komise je nejméně 3-členná (1 člen SCHČT, 1 zástupce ČJF a hodnotitel). Termíny a místa konání ZZV schvaluje chovatelská komise.

Klisna může absolvovat 1 ZZV a v případě jejího nedokončení je povolena 1 opravná zkouška výkonnosti.

Je stanoven minimální počet 7 klisen pro konání zkoušek výkonnosti.

Hodnotí se:
- mechanika pohybu při drezurní úloze
- vrozené schopnosti
- pracovní ochota a charakter v průběhu celé zkoušky
- skokové vlohy
- připravenost

Průměr všech známek hodnotitelů je výsledkem zkoušky.
Jednotlivé známky a výsledek zkoušky jsou součástí zkušebního protokolu.

Zkoušky úspěšně absolvuje klisna s celkovým hodnocením 6,1 bodů a výše, přičemž nesmí být jednotlivé známky nižší než 5 bodů.

Při dosažení hodnocení vyššího než je hranice bodů příslušného oddílu PK bude klisna na základě výkonnostních zkoušek přeřazena do vyššího oddílu PK, pokud splňuje rodokmenové hodnoty.

Publikováno: 15.9.2016 11:20:00
Kategorie: chov
Rubrika: výkonnostní zkoušky klisen
diskuze k článku
Aktuální číslo
Obsah čísla 7/2020