Akreditace médií pro dostihovou sezonu zahájena

Příjem žádostí o akreditaci na dostihovou sezonu 2015 je zahájen. Akreditace se netýká 125. Velké pardubické s Českou pojišťovnou, která bude řešena v individuálním režimu na podzim letošního roku.

Vyplněné formuláře (externí odkaz) (nové okno) žádosti zasílejte e-mailem na akreditace.ds@gmail.com.

Uzávěrka příjmu žádostí o akreditaci je 20. dubna 2015. Později zaslané žádosti nemusejí být akceptovány. Vyrozumění o přidělení akreditace bude oznámeno nejpozději do 25. dubna 2015.  

 

Upozornění pro fotografy:

Počet míst pro fotografy se vstupem na dráhu je z důvodů bezpečnosti limitován. Rozdělení fotografů s akreditací se vstupem na dráhu a bez vstupu na dráhu se bude tvořit po uzávěrce akreditací.

Přednostní právo pro udělení akreditace se vstupem do dráhy mají fotografové spolupracující s redakcemi tištěných a elektronických médií a kteří jsou schopni tuto spolupráci prokázat novinářským průkazem nebo písemným pověřením šéfredaktora. Součástí žádosti o akreditaci proto musí být v případě redakčních fotografů přiložena kopie novinářského průkazu nebo písemné pověření šéfredaktora.

Vzhledem k omezené kapacitě dostihové dráhy bude akreditace se vstupem na dráhu udělena pouze jednomu zástupci redakce.

Součástí akreditačních podmínek (externí odkaz) (nové okno) je také Etický kodex fotografa (externí odkaz) (nové okno), který fotograf podepíše nejpozději při převzetí akreditační karty.

Informace jsou také k dispozici v Press servis (externí odkaz) (nové okno) - Akreditace médií

 

potřebné dokumenty zde

Publikováno: 20.3.2015 9:00:00
Kategorie: dostihy
Rubrika: ostatní
diskuze k článku
Aktuální číslo
Obsah čísla 9/2019