Jednání ČKA na MZe - tak to vidím já…

Dne 5. 9. proběhla schůzka na Mze ČR ohledně  krize v klusáckém dostihovém sportu V ČR. Přítomni byli Dr. Pokorná, ing. Šplíchal, Z. Vávra, ing. Semerád. Za Mze náměstek ministra Dr. Mach, poradce ministra ing. Stehlík a legislativní poradci ministra. Dále J. Balcar, ing. Zemanová, J. Klaubenschalk, ing. Froňková, Dr. Dvořák a M. Vlasák. Po úvodním slovu Dr. Macha dostali slovo všichni přítomní a již v první části jednání jsme kupodivu dospěli k první shodě. Současné vedení ČKA se plně připojilo k názoru protistrany, i Mze, že prioritou je nezbytné znovuobnovení dostihového provozu na závodišti ve Velké Chuchli.

Po delší diskusi (celé jednání trvalo 2h a 15 min), kdy byla zdůrazňována finanční stránka věci, jsme se dobrali ke kalkulu, že v současné době představuje dostihový den ve Slušovicích stejnou finanční zátěž, jako den ve V. Chuchli, protože se ukázalo, že již notnou dobu je ze strany závodiště mnohem přijatelnější nabídka za dostihový den než 100 000 kč.

Během jednání se rovněž ukázalo,že tuto nabídku obdrželo již několik přítomných, pouze současné vedení ČKA přiznalo, že se přes písemné intervence nepodařilo získat vyjádření závodiště. Dokonce ing. Stehlík doložil, že tutéž nabídku registruje Mze od 17. 5.

Z toho vyplývá, že závodiště pravděpodobně odmítá komunikovat se současným vedením ČKA a s ohledem na datum 17. 5. si s politováním musíme přiznat, že letošní sezona byla zcela zbytečně zmařena a lze spekulovat i o tom, že účelově.

Nechuť komunikace ze strany závodiště vůči ČKA je zcela pochopitelné,neboť ČKA podepsala smlouvu na letošní rok, kterou vypověděla těsně před prvním dostihovým dnem.

Z úst ing. Šplíchala zaznělo lakonické vysvětlení, že smlouva nás „opravňovala“ využívat chuchelskou dráhou v daném rozsahu, z toho ovšem nevyplývá žádná povinnost a nebyl tedy důvod smlouvu nevypovědět.

Není tedy divu,že podobným obchodním partnerům závodiště není ochotno vycházet vstříc.

K tomuto úkolu se přihlásil J. Balcar, jež nabídl realizaci korektní dohody s chuchelským závodištěm, které nabídlo cenu okolo sedmdesáti tisíc korun.

Zásadní výstup z jednání byl jasný postoj MZe a to, že státní dotace podmiňuje interní dohodou v ČKA a provozem na regulérním závodišti ve Velké Chuchli.

To zdůvodňuje kvalitou výsledků chovatelských zkoušek pro plemenářská kriteria,jež kvalitní pevná dráha ve V. Chuchli nabízí nesrovnatelně optimálněji než dráha ve Slušovicích. Nezanedbatelný je fakt historie a prestiže chuchelského závodiště a polohou v hlavním městě,kde se klusácký sport zviditelní opět mnohem optimálněji.

Největší devízou z celého jednání byl příslib Dr. Macha, že pokud dojde k dohodě a spuštění provozu ve V. Chuchli, můžeme jednat i o navýšení dotace pro klusácké dostihy nad letošní úroveň.

Osobně se domnívám,že při prvním jednání  jde o zdaleka nečekaný úspěch, zejména v současné ekonomické situaci a neumím si představit, že by ČKA tuto nabídku nevyužila.

Nakonec nám tato schůzka potvrdila,že současné vedení ČKA organizačně i marketingově  nezvládá situaci a připravilo nás o dostihovou sezonu.Rovněž nově obnažené skutečnosti potvrzují, že celé dění v ČKA se účelově orientuje k odklonu od V.Chuchle a za tím lze spatřovat osobu Mgr.Svobody,který se těmito postoji ani netají, koneckonců je na jednáni přiznal i ing. Šplíchal.Je tedy naprosto jasné,že člověka ,který poškozuje naší věc si nemůžeme dovolit  zdržovat ve svém středu a je nutné mu poskytnout maximální prostor při aktivitách na realizaci jeho hypodromu.

Apeluji tímto na moravské stáje a chci je ujisti,že garance Mze jsou nastaveny tak,že dostihový provoz pro rok 2013 na regulérní dráze ve V.Chuchli je velice reálný a tudíž žádám o podporu splnění všech podmínek,tak abychom vzkřísili  klusácký sport v této zemi.

Dokonce není vyloučena varianta dokončení dostihové sezony  2012ve V.Chuchli,“tak aby v současné zoufalé situaci měli aktéři dostihů alespoň světlo na konci tunelu, pro příští sezonu“. Zde jsem si dovolil citovat J. Balcara.

Obávám se však, že současné vedení ČKA není schopno tyto úkoly realizovat a je pádný důvod se domnívat, že část ani nechce a poškozuje společnou věc.

Pokud tedy  vedení ČKA deklarovalo na MZe eminentní zájem na znovuobnovení provozu na chuchelské dráze, domnívám se, že by bylo optimální, korektní a k věci vstřícné, aby současný VV nabídl své funkce k dispozici,protože v momentě ,kdy je nám abnormálně nakloněno jak závodiště,tak Mze, by bylo osudovou chybou dopustit se dalších pochybení, které by ohrozily následující sezony.

Velice zjednodušeně: Pokud chceme běhat v Chuchli – můžeme. Nic nestojí v cestě. Z toho vyplývá, že pokud by se tak nestalo, tak někdo i nadále zcela záměrně ničí toto snažení a obecně klusácký sport a bude naprosto nezbytné a navýsost slušné z toho vyvodit závěry, které povedou k osobní odpovědnosti.

Uvědomme si, že z výše uvedených čísel a faktů jasně vyplývá, že máme co do činění s uměle vytvořeným pseudoproblémem a běhání v Chuchli nestojí nic v cestě, nejméně partnerské organizace  a dokonce, jak jsme se dozvěděli, je mu mimořádně nakloněno i současné vedení ČKA.

Máme se na co těšit.

Autor: redakce Jezdectví, M. Vlasák
Publikováno: 26.9.2012 10:00:00
Kategorie: dostihy
Rubrika: klusácké dostihy
diskuze k článku
Aktuální číslo
Obsah čísla 7/2020