Klusáci: Otevřený dopis Jiřího Balcara

Otevřený dopis Jiřího Balcara na téma klusáckého sportu a sporů mezi Českou klusáckou asociací a Čeklusu navrhuje také možnosti, jak by se dala současná patová situace vyřešit. Valná hromada by podle něj ale měla proběhnout již v dubnu místo plánovaného června. Text v článku.

Vážení,


upřímně jsem se v uplynulém období snažil vyřešit vleklý spor mezi znepřátelenými frakcemi uvnitř klusácké obce a to tak, aby měl klusácký sport před sebou opět nějakou perspektivu. Při řadě jednání (v poslední době) jsem však nabyl dojmu, že se většině účastníků ani vlastně nechce spor pozitivně vyřešit a že jim, přes veškeré proklamace, tedy vlastně o koně nejde.
Naposledy jsem jednal - poměrně obsáhle - s Mgr. Svobodou o uplynulém víkendu v Bravanticích (pozn.: dostihový areál je až na drobnosti skutečně pěkný, ovšem můj pohled na věc - tedy to, že nemůže být jedinou variantou pro klusáky v ČR - zůstává naprosto nezměněný). V diskusi jsme se dopracovali k určitým tezím, které by mohly být základem budoucího pozitivního vyřešení stávajícího (neustále kritického) stavu:


- má-li vlastní klusácký provoz řídit coby vrcholová autorita ČKA, pak by musela mít paritní zastoupení obou (řekněme) frakcí, tedy Čeklusu a Equifora. Představa by mohla být taková, že by obě strany delegovaly do 4-členného výboru po dvou svých nominantech (pragmatických, komunikativních). Takto vzniklý VV by se musel na základních otázkách vždy dohodnout, žádná ze stran by neměla (zneužitelnou) početní převahu.


- navenek by pak VV reprezentoval prezident, zvolený ze členů VV (možnost: vždy 1 rok nominant Čeklusu, následující pak Equi..), aniž by měl tento prezident jakýkoli preferenční hlas


- vlastní dostihový provoz by pak zajišťovali 2 nezávislé pořadatelské subjekty: tedy v Praze Čeklus, v Bravanticích pak Equiforum


- vlastní sezóna by sestávala se stejného počtu dostihových dnů v Praze a na Moravě (tedy kupříkladu letos 12+12) a to v režimu 3 dny - pauza, přičemž dny v Praze a na Moravě by se střídaly


- vlastní termínová listina by pak byla zpracovaná vyváženě tak, aby na sebe (i propozicemi) celková skladba dnů navazovala, přičemž významné dostihy (ZO, klasiky, chovatelské i TF) by byly rovnoměrně zastoupeny v Praze i na Moravě (tedy např. že v Praze by se běhala VC 2-letých, VJC 3-letých a St. Leger, na Moravě pak zbytek: VC 3-letých, VJC 4-letých a Derby, přičemž následující rok by se tato skladba prohodila…)


- oba pořadatelské subjekty by stejným objemem peněz participovaly na stát.dotacích (ať už poskytnutých jakoukoli formou) i na příspěvcích z Francie…a j.


Takovýto model, pochopitelně, předpoklá schválení Valnou hromadou a úpravu Stanov. Jsem toho názoru, že VH by měla proběhnout bez zbytečného odkladu, tedy v průběhu měsíce dubna.
Pokud by byl shora uvedený model (nebo jeho obdoba) skutečně schválen a realizován, rád bych se zasadil za ukončení jakýchkoli předchozích soudních či jiných sporů a pří (včetně insolvence). Naopak tuto skutečnost bych považoval za naprosto zásadní. Myslím, že by se nové vedení ČKA i obou pořadatelských subjektů mělo zásadně vymezit proti jakékoli formě "vyřizování si starých účtů" i protekcionalismu…. mělo by dojít i k jakési "amnestii", na jejímž základě by mohla nová éra sportu odstartovat skutečně s čistým štítem. O faktickém vyřešení letitého sporu uvnitř klusácké obce by pak mělo být (následně) informováno i MZ, které nepochybně tuto (případnou) informaci přijme s uspokojením.


Ale jsou-li realizace této myšlenky protagonisté na obou stranách skutečně schopni, jsou-li ji ochotni příjmout ji za vlastní, nevím. Skoro si myslím, že ne. Já sám jsem svůj slib, svoji misi, se kterou jsem se (spontálně na ustavující schůzi Čeklusu) opět ke sportu vrátil, splnil: sehnal jsem peníze. Nad rámec toho jsem se ještě pokusil změnit stav uvnitř klusácké obce, ale zde již o výsledku své snahy pochybuji…
Nedokážete-li se (kupříkladu) nastíněným způsobem záhy domluvit, pak již klusákům fakticky nebude pomoci: sice se možná bude běhat na Moravě (i když o zdaru projektu v intencích dotačního programu stále reálně pochybuji a bez majitelů z Čech pak projekt považuji za vyloučený), možná se "provozní dostihy" v intencích cca 13 dnů budou běhat v Praze, ale reálně se bude dále krize prohlubovat, koní nebude přibývat (spíše naopak) a sport se bude blížit ke svému faktickému zániku. Reálně pak budou dále pokračovat intriky a obstrukce, schválnosti v duchu přivlastněné si moci, pomsty a na druhé straně detrukce.
V případě pozitivního vývoje v načrtnutých intencích jsem připraven věci pomoci, v opačném případě mi promiňte, ale budu se věnovat jiným, smysluplnějším aktivitám.
Očekávám tedy další vývoj i odezvu na shora navržené teze, J. Balcar

zdroj: czetra.cz

 

Publikováno: 26.3.2014 13:52:32
Kategorie: dostihy
Rubrika: klusácké dostihy
diskuze k článku
Aktuální číslo
Obsah čísla 7/2020