Soudní řízení s bývalým vedením Dostihového spolku

Dostihový spolek, a. s. Pardubice (DS), který zajišťuje provoz pardubického závodiště, nechce být spojován s případem dvou členů bývalého vedení firmy, kteří stanuli před soudem za údajnou zpronevěru a jeden i za zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění. 

"Aktuálně má Dostihový spolek s probíhajícím trestním řízením společnou pouze historii, protože mezi obžalovanými nebo svědky jsou lidé z bývalého managementu. Máme s tím spojenou hromadu práce a ne úplně dobrou reklamu," zdůraznil místopředseda představenstva Michael Skalický.

Odmítl rovněž, že by nevymáhal DS po obžalovaných škodu v plné výši, jak uvedla některá média. Po dřívějším řediteli a místopředsedovi představenstva Jiřím Kunátovi vymáhá DS zhruba dva miliony korun, po tehdejším členu představenstva Ladislavu Nermuťovi téměř 36.000 korun. "Škoda nebyla rozhodně vyčíslena výrazně vyšší, jak se objevilo v médiích. Je to naprosto mylná informace. DS vystupuje v probíhajícím trestním řízení jako poškozený a uplatňuje škodu v plné výši, která odpovídá výši škody, jak ji vyčíslila obžaloba. Z pohledu řádného hospodáře nám ani nic jiného nezbývá, protože jinak bychom se naopak my dostali na druhou stranu," řekl Skalický.

Podle něj spojování současné činnosti s obdobím minulého vedení firmu může poškozovat. "Dost často se lidé ptají. V Pardubicích je informovanost větší, ale když se objevím třeba v Praze, tak se moji dlouholetí známí nebo kolegové bohužel vyptávají, co se děje, protože nemají dostatek informací," konstatoval Skalický. "Snažíme se striktně oddělit historii, ale táhneme si kauzy z minulosti. Obchodní partneři vnímají změny pozitivně a někteří se i vracejí," doplnil Skalický.

Připouští, že některé záležitosti nemusely být v DS dříve vždy v pořádku. "Řada dokladů se nenašla. Někde jsme žádali partnery o kopie smluv, kopie faktur, část jsme dohledali. Je to časově náročné pro naše zaměstnance, ale bohužel i finančně náročné, protože jako firma si musíme najímat na některé úkony právní kancelář. Stohů papíru je to velká hromada, co se týče celé kauzy, tak to byly stovky hodin, kdy kolegové museli chodit k výslechům, anebo museli dohledávat požadované materiály," uvedl Skalický.

Podle jeho sdělení poslední rok provádí kontroly v DS renomovaná nezávislá auditorská firma a dva letošní audity se obešly bez připomínek.

"Dle závěrů vyplývajících ze zprávy auditora z dokladů, které máme z inkriminovaného období k dispozici, vázlo nastavení procesních a kontrolních mechanismů a k řadě z těch chyb docházelo z důvodu nedostatečné evidence a pravděpodobně ne úplně dobře nastavených vnitřních procesů ve firmě," dále řekl Skalický.

Jak dodal, pracovníci DS byli v plné součinnosti s orgány činnými v trestním řízení, teď v souvislosti se skutky projednávanými v probíhajícím trestním řízení musejí čelit i kontrolám finančního úřadu. Dalším problémům se snaží společnost předejít. "Pravidla, která jsme nastavili teď, jsou velmi přísná, a to jak ve vztahu k vnitřnímu chodu společnosti, tak i vůči vnějším partnerům," uzavřel Skalický.

Publikováno: 11.12.2014 10:20:00
Kategorie: dostihy
Rubrika: ostatní
Aktuální číslo
Obsah čísla 7/2020