Výběrové řízení na ředitele společnosti Hipodrom Most

Hipodrom Most a.s. vypisuje výběrové řízení na pozici ředitele společnosti. Hlavním úkolem bude zejména podílet se na obchodním vedení společnosti a kompletní příprava, organizace a zajištění dostihové sezóny. Více uvnitř.

Požadavky:

− znalost dostihové sportu a dostihového provozu

− schopnost řídit společnost po ekonomické stránce

− dobrá znalost anglického jazyka, případně dalšího světového jazyka

− minimálně středoškolské vzdělání

 

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat zejména:

− jméno, příjmení a titul uchazeče

− datum a místo narození uchazeče

− státní příslušnost uchazeče

− místo trvalého pobytu uchazeče

− datum a podpis uchazeče

 

K přihlášce připojte tyto doklady:

− motivační dopis

− strukturovaný životopis, zahrnující mj. údaje o praxi a odborných znalostech uchazeče

− kopie dokladů o dosaženém vzdělání

− písemný přehled s kontaktními údaji fyzických či právnických osob, které mohou na uchazeče podat reference

− výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

 

Předpokládaný nástup do funkce: duben 2017

 

Uzávěrka přihlášek: 15. 3. 2017

 

Přihlášky zasílejte výhradně poštou k rukám paní Ptákové na adresu:

HIPODROM MOST a.s.

K Hipodromu 213

434 01 Most

Publikováno: 16.2.2017 16:15:00
Kategorie: dostihy
Rubrika: ostatní
diskuze k článku
Aktuální číslo
Obsah čísla 6/2020