Smlouva o zajištění dostihového provozu

Na jednání Valného shromáždění Českého svazu chovatelů plnokrevníka a majitelů dostihových koní (ČSCHPMDK) zazněla z úst prezidenta Jockey Clubu ČR Jiřího Charváta kritika vůči pořadatelům dostihů. Týkala se údajné neochoty ze strany pořadatelů uzavřít smlouvy o zajištění dostihového provozu. Podobně jako kolegové z pražské Velké Chuchle musíme tomuto tvrzení oponovat a ohradit se proti němu. A uvést mnohé informace na pravou míru.

Již 23. listopadu 2015 jsem jako výkonný místopředseda představenstva Dostihového spolku a.s. oslovil sekretáře Jockey Clubu ČR paní Martinu Krejčí s žádostí o zaslání konceptu této smlouvy. Upozornil jsem ji na fakt, že představenstvo Dostihového spolku a.s. chce návrh této smlouvy projednat na svém jednání dne 26. listopadu 2015. Dodal jsem také upozornění, že další jednání představenstva se uskuteční až v lednu 2016 a pokud nebude smlouva k projednání připravena do listopadového termínu, nebudeme ji mít příležitost do konce roku projednat. Koncept smlouvy jsme nedostali. Prý není připraven. Návrh oné smlouvy nám byl doručen až 7. prosince 2015.

Na lednovém jednání představenstva Dostihového spolku a.s. (26.1.2016) jsme tento návrh smlouvy projednali a ještě týž den jsem na Jockey Club ČR odeslal náměty k prodiskutování, které z jednání představenstva vzešly. Dodnes však nikdo ze strany Jockey Clubu ČR nereagoval…

Za důležité považujeme připomenout ještě jednu skutečnost – dokud nebude podepsána smlouva o zajištění dostihového provozu, není možné ani definitivně schválit propozice dostihů! Dostihový spolek a.s. má tyto propozice na celou sezonu již připraveny, jsou odeslány České asociaci steeplechase k vyjádření. Čekáme na zpětnou reakci asociace, abychom v propozicích zohlednili její názory. Teprve poté můžeme propozice předat Radě Jockey Clubu ČR k projednání. Znovu ale opakuji, že bez smlouvy o zajištění dostihového provozu stejně nelze propozice definitivně schválit.

Závěr? Stanovisko Dostihového spolku a.s. k návrhu smlouvy o zajištění dostihového provozu leží bez jakékoli reakce už měsíc na Jockey Clubu ČR. Na čí straně je tedy nezájem o její podpis? A pokud snad vedení Jockey Clubu ČR o podobě smlouvy diskutuje s městem Pardubice, mělo by si uvědomit, že město není pořadatelem dostihů. Tím je Dostihový spolek a.s. a s ním je nutné o podobě smlouvy a o zajištění dostihové sezony jednat a s ním je nutné tuto smlouvu podepsat. Dostihový spolek na urychleném řešení zájem rozhodně má.

Prezident Jockey Clubu ČR také uvádí, že díky změně ve vyplácení majitelských prémií závodištím „zůstala“ dotace ve výši 6,8 milionů korun, a proto je nutné snížit přihlášky a OSK na 3,5 procenta. Ovšem konkrétně pardubické závodiště díky změnám v přepočtu dotací na počet dostihů za uplynulé dva roky dostalo o dva miliony korun méně! Za poslední dva roky do Pardubic nešly ani žádné dotace nebo sponzorské peníze od fondu majitelů, ani ze sponzorské smlouvy uzavřené mezi Jockey Clubem a společností Mercedes. Dostihový spolek a.s. přepočtenou část dotací z Ministerstva zemědělství ČR, která je určena na pořádání výkonnostních zkoušek anglického plnokrevníka, každoročně řádně dokládá.

Tím, že nepožadujeme finanční prostředky z fondu majitelů nebo z rozpočtu určeného na propagaci značky Mercedes, jsme solidární s ostatními závodišti. Jsme rádi, že tyto peníze jdou na podporu dostihového provozu a to především na menších závodištích.

 

Ing. Michael Skalický, Ph.D., MBA

místopředseda představenstva Dostihového spolku a.s.

 

Pardubice, 25. února 2016

 


Za pořadatele na závodištích: Karlovy Vary, Kolesa, Lysá nad Labem, Most, Pardubice, Praha-Velká Chuchle, Slušovice, Světlá Hora

Vzhledem k tomu, že JCČR doposud neodpověděl na naše připomínky ke Smlouvě o zajištění dostihového provozu, bereme námi předložené připomínky za odsouhlasené a posíláme Smlouvy podepsané za stranu pořadatele na sekretariát JCČR. Prakticky se jedná o znění smluv totožné se s rokem 2015.

Posunutí termínu jednání Rady JCČR s odůvodněním, že je třeba jednat s pořadateli, nepovažujeme za rozumné, nebylo ani konsultováno se zástupci pořadatelů v Radě JCČR. Tato jednání mohla bez problémů proběhnout koncem loňského roku a případně v lednu roku 2016.

Vzhledem k blížícímu se zahájení dostihové sezony očekáváme tedy podpis námi zaslaných Smluv o zajištění dostihového provozu ze strany JCČR ve znění obdobném jako v roce 2015, dále zveřejňujeme propozice jednotlivých pořadatelů s tím, že pochopitelně jsme si vědomi toho, že propozice podléhají schválení Radou JCČR a jejich překážková část připomínkování a schválení ČASCH. Nicméně považujeme za nutné propozice pro I. polovinu sezony 2016 s alespoň minimálním předstihem zveřejnit, aby bylo možné plánování nasazení koní do sezony na straně trenérů a majitelů.

Propozice (PDF)

Publikováno: 29.2.2016 16:00:00
Kategorie: dostihy
Rubrika: ostatní
Aktuální číslo
Obsah čísla 9/2019