Ing. Valeriánová odstoupila z Výkonného výboru ČJF

Poté, co odstoupil z Výkonného výboru České jezdecké federace Martin Blažek, ke dni 4. 1. 2018 odstoupila ze své funkce také další členka Výkonného výboru Ing. Gabriela Valeriánová. Co je důvodem?

"Důvodem je operace srdce mého muže, která byla v prosinci potvrzena na březnový termín poté, co se jeho stav zhoršil. V současnosti věnuji práci pro ČJF v průměru  ke stovce hodin měsíčně, což by bez jeho každodenní obrovské pomoci a podpory kolegů v práci nebylo vůbec myslitelné. Bylo by ode mne nezodpovědné zůstat ve funkci, kterou nejpozději od března nebudu moci vykonávat bez značného omezení. Proto jsem se po dohodě s mužem rozhodla odstoupit nyní, kdy dvouměsíční lhůta vyprší před jeho nástupem na operaci. Samozřejmě rozdělané věci dokončím a řádně předám," sdělila členům Rady ČJF a následně také našemu časopisu.

Na sklonku roku 2017 odstoupil z výkonného výboru i Martin Blažek, který měl na starosti IT. Je tedy třeba na uvolněné pozice hledat nové kandidáty, i když v případě Martina Blažka je slyšet hlasy, které by ho do VV navrhly znovu.

 

Výkonný výbor byl původně pětičlenný, až od roku 2017 se konference usnesla a změnou stanov zvýšila jeho počet na  sedm.

Výkonný výbor podle stanov ČJF:

 

Výkonný výbor ČJF
11.1. Výkonný výbor je statutárním orgánem, jenž řídí činnost ČJF a jedná jeho jménem.
Výkonný výbor zabezpečuje činnost ČJF mezi zasedáními konferencí na základě těchto
stanov, jednacího řádu a usnesení konferencí a rady.
11.2. Do působnosti výkonného výboru náleží:
11.2.1. rozhodovat o všech záležitostech ČJF, pokud nejsou těmito stanovami nebo
přijatými řády vyhrazeny do působnosti jiných orgánů ČJF,
11.2.2. vykonávat funkci disciplinárního orgánu v souladu s disciplinárním řádem,
11.2.3. vykonávat funkci Odvolacího soudu podle pravidel jezdeckého sportu.
11.3. Složení výkonného výboru:
11.3.1. výkonný výbor je složen ze 7 (slovy sedmi) členů, a to prezidenta, viceprezidenta
pro sport, viceprezidenta pro ekonomiku, člena pro vzdělávání, člena pro
legislativu a dalších 2 (slovy dvou) členů výkonného výboru,
11.3.2. v čele výkonného výboru je prezident, který organizuje a řídí jeho činnost.
11.4. Svolávání výkonného výboru:
10. strana stanov ČJF přijatých dne 16. 11. 2016
11.4.1. výkonný výbor svolává prezident zpravidla jednou měsíčně. Pokud nebyl
výkonný výbor svolán v posledních třech měsících prezidentem, je oprávněn ho
svolat kterýkoliv z členů výkonného výboru,
11.4.2. o místu, datu, hodině a stěžejních bodech programu jednání výkonného výboru
musí být informováni jeho členové nejpozději 7 (slovy sedm) dní přede dnem
jednání výkonného výboru.
11.5. Rozhodování výkonného výboru:
11.5.1. výkonný výbor je schopný usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho
členů,
11.5.2. k přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů
výkonného výboru, přičemž v případě dosažení rovnosti hlasů rozhoduje hlas
prezidenta.
11.6. Rozhodnutí výkonného výboru v oblasti jeho působnosti vymezené v ustanovení 11. 2
těchto stanov jsou závazná pro všechny orgány a členy ČJF.  

11.1. Výkonný výbor je statutárním orgánem, jenž řídí činnost ČJF a jedná jeho jménem.

Výkonný výbor zabezpečuje činnost ČJF mezi zasedáními konferencí na základě těchto
stanov, jednacího řádu a usnesení konferencí a rady.
11.2. Do působnosti výkonného výboru náleží:
11.2.1. rozhodovat o všech záležitostech ČJF, pokud nejsou těmito stanovami nebo
přijatými řády vyhrazeny do působnosti jiných orgánů ČJF,
11.2.2. vykonávat funkci disciplinárního orgánu v souladu s disciplinárním řádem,
11.2.3. vykonávat funkci Odvolacího soudu podle pravidel jezdeckého sportu.
11.3. Složení výkonného výboru:
11.3.1. výkonný výbor je složen ze 7 (slovy sedmi) členů, a to prezidenta, viceprezidenta
pro sport, viceprezidenta pro ekonomiku, člena pro vzdělávání, člena pro
legislativu a dalších 2 (slovy dvou) členů výkonného výboru,
11.3.2. v čele výkonného výboru je prezident, který organizuje a řídí jeho činnost.
11.4. Svolávání výkonného výboru:
10. strana stanov ČJF přijatých dne 16. 11. 2016
11.4.1. výkonný výbor svolává prezident zpravidla jednou měsíčně. Pokud nebyl
výkonný výbor svolán v posledních třech měsících prezidentem, je oprávněn ho
svolat kterýkoliv z členů výkonného výboru,
11.4.2. o místu, datu, hodině a stěžejních bodech programu jednání výkonného výboru
musí být informováni jeho členové nejpozději 7 (slovy sedm) dní přede dnem
jednání výkonného výboru.
11.5. Rozhodování výkonného výboru:
11.5.1. výkonný výbor je schopný usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho
členů,
11.5.2. k přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů
výkonného výboru, přičemž v případě dosažení rovnosti hlasů rozhoduje hlas
prezidenta.
11.6. Rozhodnutí výkonného výboru v oblasti jeho působnosti vymezené v ustanovení 11. 2
těchto stanov jsou závazná pro všechny orgány a členy ČJF.  

 

 

Publikováno: 9.1.2018 12:12:12
Kategorie: sport
Rubrika: ostatní
diskuze k článku
Aktuální číslo
Obsah čísla 12/2018