Konference ČJF 2017 - Usnesení, zápis a zprávy konference

Ve čtvrtek 30. listopadu 2017 se v Nymburku uskutečnila Konference ČJF. Výkonný výbor pověřil oblastní výbory svoláním oblastních konferencí s termínem konání do 10.11.2017. Přehled jednotlivých termínů, zápisů a usnesení najdete uvnitř. Přidán zápis ze severomoravské konference - ta se na základě informací z Rady mimo jiné usnesla, že pověřuje OV k podání podnětu na zahájení kontrolní činosti k čerpání financí v projektu JIS, na základě informací o přečerpání schválených finančních prostředků. 

 

 

Tisková zpráva

Ve čtvrtek 30. listopadu se ve Sportovním centru Nymburk uskutečnila celostátní konference České jezdecké federace. Na programu jednání byla zpráva o činnosti výkonného výboru a hospodaření ČJF za uplynulé období.

Jednání se účastnilo 70 delegátů z 12 regionů a schůzi vedl pan JUDr. Petr Toman. Jako první si mohli účastníci vyslechnout zprávu o činnosti výkonného výboru, kterou přednesla prezidentka ČJF Ing. Olga Plachá, následovala zpráva viceprezidenta pro ekonomiku o hospodaření, Ladislava Duba, zpráva předsedy Disciplinární komise pana JUDr. Petra Tomana a zpráva Kontrolní a revizní komise, kterou přednesl pan Marek Holub. S koncepcí rozvoje a podpory sportu na příští období seznámila účastníky konference paní Ing. Gabriela Valeriánová, která je odpovědná za strategii a řízení projektů.

Poté následovala věcná diskuze. Diskutována byla např. otázka přečerpání rozpočtu u projektu JIS, jehož dodatečně navýšené náklady Rada ČJF odsouhlasila při svém posledním zasedání. Pravděpodobně došlo k systémové chybě, kterou v této chvíli na pokyn členů VV prověřuje Kontrolní a revizní komise. V návaznosti na prezentaci o koncepci rozvoje sportu odpovídala Ing. Valeriánová na dotazy ohledně uvažované konkrétní podpory malých pořadatelů závodů, Ladislav Dub pak reagoval na připomínky týkající se změn a financování v rámci projektů zařazených do této koncepce rozvoje. Plán na rok 2018 se ještě zpracovává na základě poznatků a podkladů z jednotlivých oblastí za uplynulou sezonu. Bohumil Rejnek, viceprezident pro sport odpovídal na dotazy týkající se koordinace blížících se Světových jezdeckých her v Tryonu 2018. Byla také diskutována nutnost zvýšit informovanost členů prostřednictvím publikování včasných zápisů z jednání VV a Rady včetně příslušných příloh. Toto bude v budoucnu zajištěno i v souvislosti s přípravou nového jednacího řádu. Podrobnější informace budou dostupné v zápisu z konference a v jednotlivých zprávách členů VV, které budou uloženy na webu ČJF.

 

 

 


 

 

Pozvánku a program konference ČJF najdete zde.

 


Oblast Praha

8.11.2017 od 18 hodin v budově ČUS na Strahově, Pozvánka. Usnesení

 

Jihočeská oblast

6.11.2017 od 19 hodinv salonku Domu zahrádkářů v Českých Budějovicích. Zápis. Usnesení.

 

Středočeská oblast

9.11.2017 od 16 hodin v aule Strahovského stadionu Pozvánka. Zápis. Usnesení.

 

Plzeňská oblast

9.11.2017 od 17 hodin v restauraci Sparta na Sulkově. Pozvánka. Zápis. Usnesení

 

Karlovarská oblast

3.11.2017 od 18 hodin JS Gabrielka - Stráň. Pozvánka. Zápis a usnesení.

 

Severomoravská oblast

16.11.2017 od 17 hodin v sále sanatoria Klimkovice. Pozvánka Usnesení

 

Východočeská oblast

12.11.2017 od 14 hodin v restauraci Penzionu Kolesa v Kolesách. Pozvánka. Usnesení.

 

Oblast Vysočina

2.11.2017 od 17 hodin v Hybrálci. Pozvánka. Zápis. Usnesení.

 

Jihomoravská oblast 

3.11.2017 od 17 hodin v salonku restaurace Panská lícha v Brně. Pozvánka. Zápis a usnesení

 

Severočeská oblast

31.10.2017 v Ústí nad Labem. Zápis. Usnesení

 

Zlínská oblast

6.10.2017 od 17 hodin v kulturním domě v Hulíně. Pozvánka, Zápis a usnesení

 

Královehradecká oblast

17.11.2017 od 14 hodin v motelu Arkus v Černožicích. Pozvánka

 

 

 

Publikováno: 18.12.2017 21:40:00
Kategorie: sport
Rubrika: ostatní
diskuze k článku
Aktuální číslo
Obsah čísla 7/2018