Konference ČJF 2019: Zápis a usnesení

Ve středu 10. dubna 2019 se ve sportovním centru Nymburk uskutečnila volební konference ČJF. Před termínem samotné konference ČJF se konaly konference jednotlivých oblastí. V článku najdete zápisy z oblastních konferencí.  Aktualizace 26. 11.: Na prezidenta ČJF bude kandidovat Ing. Richard Benýšek. Aktualizace 14. 1. Na prezidenta ČJF bude kandidovat také stávající prezidentka Ing. Olga Plachá. Aktualizace 7. 2. Dopis členské základně Ing. Richarda Benýška. Aktualizace 10. 4. Prezidentkou zvolena opět Ing. O. Plachá v poměru 58:19. 

Aktualizace 19. 4. Vložen ZÁPIS A USNESENÍ Konference

 

 

Volební materiál Ing. Plaché (stejně zpracovány materiály také dalších jejích kandidátů) 

 

Do dalších funkcí ve Výkonném výboru byl zvolen: Jiří Skřivan, Martin Pecka, Klára Šalková, Martin Blažek, Ludmila Šedá a Bohumil Rejnek.   

 

9. 4. 2019

Rozhovor s Ing. Olgou Plachou jsme přinesli v srpnovém čísle Jezdectví v roce 2017: strana 1, strana 2, strana 3

Na otázky v březnovém čísle Jezdectví odpovídal Ing. Richard Benýšek: V dubnu se rozhodne o prezidentovi

 

Rozhovor s Renátou Kellnerovou najdete zde.

Rozhovor Ing. Richarda Benýška v Novojičínském deníku: Kandidát na prezidenta jezdecké federace: Musíme naslouchat lidem z regionu

Stáj Mustang: Vyjádření k volbě nového prezidenta ČJF

 

 

Aktualizace 8.4.: Richard Benýšek oznámil první nominace do výkonného výboru ČJF

V Praze dne 8. dubna 2019

Richard Benýšek, kandidát na prezidenta České jezdecké federace, dnes oznámil první dvě nominace do výkonného výboru. Na pozici viceprezidenta pro ekonomiku nominuje pana Ladislava Duba, na pozici člena výkonného výboru pro vzdělání pak Evu Sobotkovou. Ostatní členy týmu představí až po svém případném zvolení. Benýšek zároveň vyzývá vedení federace k transparentnosti a k akreditaci zástupců médií na volební konferenci.

„Celý svůj život se pohybuji ve velmi tvrdém a konkurenčním byznysovém prostředí. Podstoupil jsem desítky opravdu těžkých bitev a soubojů - vždy ale v duchu fair play a při vzájemném respektu s konkurenty. Musím přiznat, že to, s čím jsem se setkal v zákulisí naší federace, mě opravdu překvapilo,“ říká Richard Benýšek. „Zaskočila mě atmosféra strachu, negativních kampaní, zákulisních tahů a pomstychtivosti. Nechci, aby tyto věci v případě mého neúspěchu dopadly na mé spolupracovníky. Rozhodl jsem se proto oznámit pouze první dva členy svého týmu, kteří se mnou již absolvovali část mé kampaně, ostatní představím až po mém případném zvolení,“ dodává Benýšek.

Benýšek zároveň vyzývá federaci k větší transparentnosti jak směrem k veřejnosti, tak k médiím. „Vedení ČJF by mělo na konferenci pozvat a akreditovat zástupce všech důležitých médií. Není možné, aby požádali o akreditaci šéfredaktoři dvou největších jezdeckých médií Jezdectví a jezdci.cz a ani tři dny před konáním konference nedostali odpověď. Konference rozhodne o budoucnosti našeho sportu a to se nesmí dít za zavřenými dveřmi,“ apeluje Benýšek.

Na pozici viceprezidenta pro ekonomiku představil Richard Benýšek Ladislava Duba, který tuto pozici již krátce vykonával do března minulého roku. Dub byl mnoho let funkcionářem pražské oblasti, má zkušenosti jako jezdec, trenér i rozhodčí. Zároveň se 17 let pohybuje v oboru finančního řízení, controllingu, reportingu, účetnictví, daní a lidských zdrojů v nadnárodních korporacích.

Na pozici člena rady zodpovědného za vzdělávání navrhnul Benýšek Ing. Evu Sobotkovou, PhD. Sobotková je akademickou pracovnicí na Oddělení chovu, šlechtění koní a agroturistiky Mendelovy univerzity v Brně, kde je i garantem jezdeckých předmětů. Vykonává funkce stewarda a rozhodčího na národních závodech v ČR a funkci funkce FEI stewarda na mezinárodních závodech CSI4*, CSI3*- W, CSIO 3*, CDI3*-W, CDIY, CIC3* a působí v organizačním výboru Národní výstavy hospodářských zvířat v Brně.

Další nominovaní: Baloušková, Boušková, Csabi, Hubáčková, Iványi, Kellnerová, Smrčková

 

Životopisy kandidátů:

Ladislav Dub

člen pražského subjektu “Jezdecká stáj Millennium”

březen 2009 – březen 2015 - člen pražského oblastního výboru ČJF

červenec 2017 – březen 2018 - člen výkonného výboru ČJF – víceprezident pro ekonomiku

aktivní jezdec s vlastní dosaženou výkonností T v disciplíně skoky, držitel stříbrného výkonnostního odznaku ČJF.

Držitel všeobecné jezdecké licence a všeobecné licence Trenér II. třídy.

Kvalifikace národní rozhodčí pro disciplíny skoky, drezura a všestrannost a kvalifikace rozhodčí specialista pro disciplíny skoky a drezura. Komisař ZZVJ.

V profesním životě 17 letá praxe v oboru finančního řízení, controllingu, reportingu, účetnictví, daní a lidských zdrojů v nadnárodních korporacích (v odvětví outsourcingu účetních služeb, commercial real estate a financial services). Spolupráce s interním a externím auditem, participace na mezinárodních projektech v rámci fúzí a akvizic, včetně implementace ERP systémů.

 

Ing. Eva Sobotková, Ph.D.

· 2003 - 2006 Postgraduální studium, obor: Speciální zootechnika Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

· 2001 - 2003 Doplňující pedagogické studium pro učitele odborných předmětů, aprobace: - živočišná výroba, chov zvířat Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

· 2008 - 2019 funkce stewarda a rozhodčího na národních závodech v ČR (skokové, drezurní soutěže a všestrannost)

· 2008 - 2019 funkce FEI stewarda na mezinárodních závodech CSI4*, CSI 3*- W, CSIO 3*, CDI3*-W, CDIY, CIC3*

· 2009 - 2019 organizační výbor Národní výstavy hospodářských zvířat v Brně - Sekce koně

· 2013 - 2015 odborné stáže stáž: Coudelaria de Alter, Escola Portuguesa de Arte Equestre (Portugalsko), Bundesgestüt Piber, Spanische Hofreitschule Wien (Rakousko), The Royal Andalusian School of Equestrian Art Foundation, Yeguada de la Cartuja (Španělsko)

· 2012 - 2015 členka zkušební komise cvičitelů MŠMT při společnosti Equiteam

· 2007 - 2012 členka programové rady a koordinátor Mezinárodní výstavy Koně v akci, Pardubice

· 2008 - organizační výbor Mistrovství světa ve voltiži 2008, Brno

· 2008 - 2011 zpracovávání výsledků oficiálních jezdeckých soutěží ČJF

· 2004 - 2012 odborné stáže Národní žrebčín Topolčianky (SK), národní hřebčín Kladruby nad Labem, dostihové závodiště Pardubice, Závodisko š.p. Bratislava, SPÚ v Nitře

· Držitelka mezinárodní licence FEI stewarda pro discipliny drezura a skoky (Level 2), všestrannost (Level 1)

· Držitelka licence rozhodčího a stewarda ČJF pro jezdecké disciplíny skoky a všestrannost

· Držitelka licence jezdce i cvičitele jezdectví České jezdecké federace

· V profesním životě zaměstnána jako akademický pracovník na Oddělení chovu, šlechtění koní a agroturistiky, Mendelova univerzita v Brně - garant předmětů: Jezdectví a vozatajství, Jezdectví I a Jezdectví II, Horse Husbandry, výuka teorie i praxe v předmětech: Chov koní, Systémy využití koní, Etologie koní, Agroturistika

 

Aktualizace 6. 3.: Pozvánku s programem celostátní volební konferenci ČJF najdete zde.

Aktualizace 7. 2. Dopis členské základně Ing. Richarda Benýška najdete zde.

Aktualizace 16. 1.: Výkonný výbor ČJF svolává dle platných stanov řádnou konferenci, která se uskuteční ve středu 10. dubna 2019 ve sportovním centru Nymburk. Tato konference musí být podle stanov ČJF svolávána minimálně jednou za dva roky. Každé čtyři roky pak probíhá volební konference, což připadá na letošní rok. Při konferenci ČJF proběhne mimo jiné volba prezidenta České jezdecké federace pro další čtyřleté funkční období. Konference na návrh prezidenta následně volí členy Výkonného výboru ČJF. Dále se budou volit předsedové a členové Disciplinární a Kontrolně revizní komise ČJF.

Aktualizace 14. 1. Na prezidenta ČJF bude kandidovat také stávající prezidentka Ing. Olga Plachá: "Rozhodla jsem se ucházet o mandát prezidenta ČJF pro období 2019-2023. Ráda bych dokončila všechny projekty, na kterých jsme s kolegy začali v současném volebním období pracovat. Jedná se především o projekty v oblasti rozvoje sportu, JIS, SCM a oblastní projektové podpory. Určujícím pro mé rozhodnutí byl i zájem dobrovolníků z řad našich členů kandidovat se mnou do Výkonného výboru ČJF pro nadcházející období. V současné době spolu již diskutujeme a spolupracujeme na přípravě Koncepce rozvoje ČJF v oblasti sportu, propagace, rozpočtování, vzděláváni a legislativy."

Kandidatura na prezidenta ČJF pro období 2019-2023
Rozhodla jsem se ucházet o mandát prezidenta ČJF pro období 2019-2023. Ráda bych dokončila všechny projekty, na kterých jsme s kolegy začali v současném volebním období pracovat. Jedná se především o projekty v oblasti rozvoje sportu, JIS, SCM a oblastní projektové podpory. 
Určujícím pro mé rozhodnutí byl i zájem dobrovolníků z řad našich členů kandidovat se mnou do Výkonného výboru ČJF pro nadcházející období. V současné době spolu již diskutujeme a spolupracujeme na přípravě Koncepce rozvoje ČJF v oblasti sportu, propagace, rozpočtování, vzděláváni a legislativy. 

 

 

Aktualizace 26. 11.: Na prezidenta ČJF bude kandidovat Ing. Richard Benýšek, což nám potvrdil dnes v 9 hodin ráno v emailu: "Ano, byl jsem osloven koňáky, členy ČJF, zda v případě, že budou volby prezidenta ČJF, zda bych jako aktivní jezdec a člen ČJF  kandidaturu na prezidenta zvážil. A já tuto nabídku  přijal. Je to neskutečná výzva a myslím, že ČJF umím dát nový směr." Ing. Richard Benýšek je také představitelem Dostihového spolku, sám podniká na farmě Čiperný Grunt.  

Již v říjnovém Jezdectví jsme přinesli s Ing. Benýškem jako sponzorem KMK rozhovor o chovu koní.

 

 


 

 

Konference oblastí

Nejzažší datum pro konání oblastní konference je 10. března 2019.

 

Zlínská oblast

Volební konference se uskutečnila 5. 1. 2019 v zámecké restauraci v Holešově od 10 hodin | Usneseni, Zápis 1, Zápis 2

Kandidátem oblasti na prezidenta ČJF je Ing. Richard Benýšek.

 

Severočeská oblast

V sobotu 19.1. od 10.00 hod. na Zámku v Jílovém. Pozvánka, delegační lístek a bližší info zde | Usnesení, Zápis

Oficiální vyjádření k situaci vzniklé ohledně voleb do OV Severočeské oblasti

 

Nová konference severočeské oblasti ČJF se bude konala dne 19.03.2019 od 18.00 hodin v HOTELU LEV Lovosice. 

Zápis | Usnesení | Zpráva mandátové a volební komise

 

Prohlášení členů nového OV ke stávající situaci v naší oblasti

Vyjádření MUDr. Procházkové

 

Severomoravská oblast

Ve středu 6.2.2019 od 17.00 se uskuteční v Klimkovicích (konferenční sál Sanatoria Klimkovice) volební konference Severomoravské oblasti. Usnesení | Zápis

 

Královehradecká oblast

Dne 9. 2. od 14 hodin, motel Arkus, Černožice. Usnesení.

 

Jihočeská oblast

Dne 13. 2. 2019 od 16,00 hodin v Češnovické hospodě v Češnovicích. Pozvánka

Kandidáti: Ing. Jiří Mayer, Mgr. Kateřina Hanušová, Luboš Kozák, Jana Kreidlová, Ing. Zuzana Horká, Zuzana Baloušková, Jan Valenta

Usnesení | Zápis

Následující den po Konferenci oblasti se vzdala funkce členka OV Ing. Zuzana Horká a OV dne 18.2.2019 kooptoval nového člena pana Jana Valentu. Zápis

 

Středočeská oblast

Dne 16. 2. od 14 hodin v budově ČUS Nymburk. Pozvánka, plná moc. Seznam navržených kandidátů | Usnesení

 

Oblast Vysočina

Proběhne 16. února 2019 od 10:00 hodin v Pivovarské restauraci v Jihlavě. Pozvánka a delegační list | Usnesení

Návrhy na předsedu: František Háva, Zdeněk Hrnčíř, Dušan Simovski

Návrhy na členy OV: Zdeněk Bambuch, Jitka Beranová, Jaroslav Grodl, František Háva, Zdeněk Hrnčíř, Ing. Lukáš Krajíček, Lenka Lovětínská, Zdeněk Ságl, Dušan Simovski, Ing.Patrik Sukdolák, Ing, Magda Škardová, Ing. Pavel Vaněk, Ing. Klára Vaňková, Jiří Vejmělek, Andrea Vejmělková.

 

Jihomoravská oblast

Dne 27. 2. od 16 hodin v restauraci U Nedbálků, Ostrovačice. Usnesení | Zápis

 

Plzeňská oblast

Dne 1. 3. od 17 hodin v restauraci Sparta, Sulkov.

Kandidáti do oblastního výboru. Další návrhy možné hlásit sekretáři do 22. 2. 2019

Usnesení | Zápis

 

Východočeská oblast

Dne 3. 3. 2019 od 14 hodin v sále Císařského hostince v Kladrubech nad Labem. Usnesení

 

Oblast Praha

Středa 6. 3. 2019, od 18 hodin, Praha Strahov. Pozvánka. Seznam navržených kandidátů | Usnesení

Ve středu 6. března byl do čela oblasti Praha zvolen nový výbor ve složení Ing. Eva Pařenicová, Ing. Cyril Neumann, Ing. Renata Habásková, Robert Pokorný a Kateřina Havlíčková.

 

Karlovarská oblast

Dne 7. 3. od 18 hodin. JS Gabrielka - Dvůr Stráň.

Zvolen nový výbor ve složení - předseda oblasti: EVA ŠIMÁČKOVÁ, místopředseda: GABRIELA VALERIÁNOVÁ, členové výboru: ONDŘEJ NÁGR,  VLADISLAVA FENCLOVÁ, DANIELA DONTHOVÁ, TOMÁŠ KAVKA, MARTIN ŠÍMA

Zápis a usnesení

Publikováno: 19.4.2019 13:00:00
Kategorie: sport
Rubrika: ostatní
diskuze k článku
Aktuální číslo
Obsah čísla 8/2020