Nová veterinární pravidla platná od 1. ledna 2010

Česká jezdecká federace uveřejnila nová veterinární pravidla. „Toto vydání veterinárních pravidel je platné jako pravidla jezdeckého sportu České jezdecké federace, o.s. od 1. 1. 2010. Všechna dřívější pravidla, směrnice či jiné texty, týkající se shodných předmětů, vydané před tímto datem, ztrácejí platnost. Pravidla jsou obsahovým překladem mezinárodních pravidel FEI Veterinary Regulations, jejich 11. vydání platného od 1.1. 2009 a musí být chápány v souvislosti se Stanovami FEI, Všeobecnými a speciálními pravidly jezdeckého sportu a dále Stanovami a Disciplinárním řádem ČJF.“

Jejich znění najdete v příloze pod článkem...

Publikováno: 18.12.2009 3:10:37
Kategorie: sport
Rubrika: ostatní
Aktuální číslo
Obsah čísla 5/2019