Odešel úspěšný hřebec Catalin

Na jaře letošního roku odešel ve věku 28 let na věčné pastviny plemenný hřebec a úspěšný voltižní kůň Catalin I MT v SR 3397 Catalin XIII ( C IV- 33). Narodil se v Motěšicích 3. 8. 1990 jako příslušník plemenné knihy Furioso. Tento mohutný, kostnatý a souladný hřebec absolvoval výkonnostní zkoušky rovněž v Motěšicích a následně byl zařazen do třídy Elita s hodnocením 8,4 bodu, kdy za typ byl hodnocen 8,9 body, exteriér 8,7 a výkonnost 8,1 bodu.  V roce 2002  byl zakoupen Zemským hřebčincem Tlumačov, kde byl téhož roku zařazen do chovu. Podílel se také na regeneraci moravského teplokrevníka. 

Co do rodokmenové skladby náleží Catalin k linii téhož jména, založené anglickým plnokrevníkem a úspěšným dostihovým koněm, hřebcem Catalin, narozeném v roce 1921 ve Francii. Ve svých 16ti letech byl zakoupen Ministerstvem národní obrany pro potřeby vojenských hřebčínů. Pokračování linie zajistil Catalin – K a dále jeho syn, úspěšný skokový kůň, Catalin I (v Tlumačově působil jako 407 Catalin 10), z matky 282 Gidran III-4. Catalin I se hlavně prosadil jako producent špičkových skokových koní a to i na mezinárodní úrovni. Pamětníci jistě vzpomenou jména Letkis, Rip Corby, Caravela a Safír. Catalin I MT ( Catalin IV- 33) je přes svého otce Catalina IV – Mot. a děda Catalina II – Mot. jeho pravnukem.

Mateřská část rodokmenu, ač je rodina založena klisnou 300 Przedswit I, je spíše krosem linií Furioso XI R a Furioso XIII R, kdy matka Catalina I MT , klisna 808 Furioso XLVI - 3 náleží k linii Furioso XIII R a bába, klisna 584 Furioso X – 106, zase k linii Furioso XI – R.

Hřebec Catalin I MT (Catalin IV – 33) je prochován na pepiniéra 429 Furioso X-K ve 3x5x5 generaci, na pepiniéra Furioso XV-Poh. ve 4x4x5 generaci a na klisnu 73 Furioso V-1 ve 4x4 generaci. Ve čtvrté generaci má Catalin ze 16ti předků 11 Furiosů.

Působení hřebce Catalina v chovu na území ČR probíhalo napříč plemennými knihami. Celkem do nich bylo zapsáno 24 koní, 1 plemenný hřebec - Catalin I MT-7/Sebastian G do PK moravského teplokrevníka a 23 klisen, z toho 14 do PK ČT, 8 do PK MT a po jedné do PK CS a PK KK. 6 klisen bylo zařazeno do dvou PK. Většina klisen byla zařazena do HPK. Ostatních potomků se narodilo celkem 46.

Ze svého krátkého působení v plemenitbě na Slovensku v letech 2011 -2012 se narodilo 13 hříbat, z toho 4 klisny a 9 hřebců. Z uvedených klisen jsou dvě zařazené do plemenitby. ( Catalin XIII-3 Simona, Catalin XIII-10/Šelma). Syn, plemenný hřebec Catalin XVI (C XIII-4)/Sokol byl prodán do Rakouska.

Sportovní kariéra hřebce Catalin IV- 33 je nerozlučně spjata s oddílem TJ voltiž Tlumačov. Byl vynikajícím voltižním koněm. Ve své kariéře se zúčastnil mnoha voltižních závodů po celé Evropě. Na evropských a světových šampionátech v Římě, Nitře, Mannheimu a Poznani se umístil vždy v první desítce v kategorii jednotlivců. Na Světových jezdeckých hrách ve španělském Jerezu de la Frontera v roce 2002 se zasloužil o 6. a 9. místo tlumačovských jednotlivců Petra Eima (6. ) a Jakuba Dujíčka (9.).V roce 2005 se zúčastnil ME v Italské Verolanuově kde dopomohl Petru Eimovi ke čtvrtému místu. Zasloužil se také o mistrovský titul ČR Petra Eima i jeho sestry Alice Eimové. V roce 2008 se zúčastnil ME a MS v Brně, kde reprezentoval Českou republiku. Voltižně byl využíván do vysokého věku a prokázal tak mimořádnou konstituční tvrdost a také bezchybný charakter.

Ve sportu také působí celá řada potomků hřebce Catalina v různých sportovních disciplínách a to u nás i na Slovensku. Zatím jeho potomci dosáhli výkonnosti v drezuře „L“, ve všestrannosti „ZL“ a ve skocích „S**“. Ve stopách svého otce jde moravský teplokrevník Catalin I MT- 2/Lukas G, který byl zakoupen na Slovensko a v letošním roce se zúčastnil Mistrovství Evropy juniorů ve voltiži, v maďarském Kaposváru. V jednotlivcích se kvalifikoval do finále, kde se následně se Simonem Bohunickým umístil na patnáctém místě.

Co dodat na závěr. Odešel hřebec, který po sobě zanechal v Hřebčinci Tlumačov výraznou stopu, hřebec mimořádného charakteru, který věrně předával svému potomstvu, úspěšný sportovec, který do konce svého života věrně sloužil člověku. Jestli je nějaké to koňské nebe, Catalin by si zasloužil v něm být.

 

Autor: Tisková informace, Marie Urbanová
Publikováno: 29.11.2018 19:00:00
Kategorie: sport
Rubrika: voltiž
diskuze k článku
Aktuální číslo
Obsah čísla 3/2020