Opracování koní v drezurních soutěžích

Česká jezdecká federace na svém webu upozorňuje na mnohými nepovšimnutou změnu v drezurních pravidlech, která byla přijata s novými FEI pravidly pro rok 2018 a je od 1.4.2018 platná i pro všechny národní drezurní závody bez výjimky. Jedná se úpravu, která zcela zakazuje možnost opracovávání koní před soutěží jinou osobou, než je přihlášený Sportovec.

V roce 2018 došlo k úpravě drezurních pravidel FEI, konkrétně článku 422 - Podmínky účasti, odst. 3.6 - Opracování koní, jehož nové platné znění je:

Opracování koní - Nikdo jiný, než přihlášený Sportovec nesmí opracovávat své koně po příjezdu na místo konání závodů, po oficiálním otevření stájí a po dobu trvání celých závodů pod trestem vyloučení (viz 429.10.4). Dovoleno je například krokování ošetřovatele v sedle na dlouhé otěži, lonžování a slovní pomoc trenéra, nebo jeho zástupce ze země. Výjimka tohoto pravidla může být poskytnuta za mimořádných okolností písemně FEI, nebo Předsedou sboru rozhodčích … Za žádných podmínek není dovoleno opracovat koně na jiném místě než oficiálním pracovišti. Není povolen žádný trénink na místě, které nemůže být pod dohledem stevardů."

Byly tedy vypuštěny všechny další podmínky a od 1.4.2018 toto znění bylo bez jakékoli národní úpravy převzato do pravidel ČJF a je závazné na všech drezurních závodech pořádaných pod hlavičkou ČJF.


V pravidlech sice zůstala národní úprava:

N9  Při Mistrovstvích ČR všech kategorií se pod trestem vyloučení nesmí soutěže zúčastnit kůň, kterého pracoval v sedle někdo jiný než soutěžící v místě nebo mimo místo, kde se soutěž koná od 18:00 hod dne před první soutěží do konce závodů - vyjma soutěží paradrezury u gradů I., II. a III. kde je opracování koní povoleno - viz pravidla paradrezury. Na MČR v drezuře v kategorii „děti“ nesmí startovat pony.

Avšak pravidlo přicházející z FEI rozšířilo zákaz specifikovaný v národní úpravě N9 z původních MČR na všechny drezurní soutěže bez výjimky.

Případné podání protestu pro porušení tohoto pravidla se samozřejmě řídí obecnými pravidly pro podání protestu a nelze jej uplatnit po uvedené lhůtě, tedy zpětně na již odjeté závody.

 

Publikováno: 14.6.2018 10:00:00
Kategorie: sport
Rubrika: drezura
Zdroj: cjf.cz
diskuze k článku
Aktuální číslo
Obsah čísla 8/2019