Otevřený dopis VV ČJF

Ve středu 30. března zaslal pan Bohuslav Novohradský otevřený dopis Výkonnému výboru České jezdecké federace týkající se neexistence pony komise a informačního pony webu ČJF. Celý dopis najdete uvnitř.

Vážená paní Prezidentko, vážení členové VV,

pony sport je na začátku sezóny bez vedení a bez informačního pony webu. Proto se obracím na vás.

Na svém zasedání 01.03.2016 VV konstatoval: „Pony komise nedostatečně spolupracuje s VV, nezveřejňuje zápisy ze svých jednání (2015, i 2016), nerespektovala pokyn VV vyplývající z jednání VV dne 3.2 ve věci přepočítání výsledků zařazených do drezumího Pony žebříčku 2015. Členové VV mají neoficiální informace o odstoupení pí. Vingrálové. Pony komise nedodala podklady pro zpracování rozpočtu v řádném termínu. VV hlasoval o odvolání Pony komise.“ Tolik VV o hodnocení Pony komise. Ve svém hodnocení s následným hlasováním o odvolání se VV mimo jiné odvolává na své jednání 03.02.2016. Dovolím si některé části zápisu tohoto jednání citovat: V bodě 5. se píše: „VV schválil předložený projekt „Talent pony“ pro rok 2016, včetně podrobného rozpočtu, harmonogramu, plánu tréninkových pobytů, vybraných dětí pro oblast Čechy a pro oblast Morava, místa pořádání a trenérů pro obě oblasti.“ Konec citace bodu 5. Má otázka na VV: Kdo připravil a předložil VV tento projekt ? Neměl být předkladatel v zápise uveden ? Pokud jsem správně četl na stránkách Pony, pak by zpracovatelem a předkladatelem měla být Pony komise, přesněji její člen, paní Vašáková. Pokračuji v citaci zápisu VV, bod 10.4: „ VV schválil dokument „Styl Šampionát pony 2016“ předložený Pony komisí...“ Konec citace. Domnívám se, že tyto dvě citace jako protiváha proti důvodům hlasování VV o odvolání Pony komise stačí. Měl-li VV pochybnosti o práci Pony komise, proč se nepokusil problémy řešit hned po skončení sezóny 2015 a čekal na začátek sezóny 2016? Jako účastník pony soutěží 2016 jsem znepokojen neexistencí pony komise a informačního pony webu ČJF. Ptám se VV, kde získám informace, kdy a kde se zahájí například seriál Neatle Quickly? Kdy a kde bude pokračovat třetí kolo Pony liga a Extra liga? Kde jsou, nebo kdy a kde budou zveřejněny žebříčky a pořadí Styl Šampionátu a ostatních pořádaných akcí?

Vážená paní Prezidentko, vážení členové VV, nelze se ztotožnit s vašim hodnocením, dnes bývalé Pony komise. Hodnocení postrádá především objektivitu s uvedenými klady i zápory. I vaše hlasování ukázalo značnou nejednotnost v pohledu na jejich práci. Jinak by hlasování nemohlo takto dopadnout. Jeden pro, jeden proti a dva se zdrželi. S bývalou pony komisí v mnohém nelze souhlasit, ale to neznamená, že jejich práce není přínosem a je mi líto, že odstoupila. Z mého pohledu nechtěli čekat, až se vám hlasování o odvolání podaří.

Za sebe děkuji odstupující Pony komisi a lidem kolem nich. Děkuji jim za to, že se zasadily o rozvoj Pony sortu. Děkuji jim za vznik seriálů STYL ŠAMPIONÁT, PONY LIGA, EXTRA LIGA, PONY TALENT......Děkuji jim že nám umožnili se připravit a vstoupit do sezóny 2016 hned v úvodu. Bez nich bychom ještě závodit a plnit kvalifikace nemohli.

Je skutečně tak těžké si sednout ke kulatému stolu a domluvit se.

Děkuji za odpověď.

S pozdravem
Bohuslav Novohradský, MK0065

Autor: Tisková informace, Bohuslav Novohradský
Publikováno: 30.3.2016 17:00:00
Kategorie: sport
Rubrika: pony
Aktuální číslo
Obsah čísla 2/2020