Rezignace členů komise pony

Ke dni 16. března 2016 odstoupili ze svých pozic v pony komisi její členové - Ing. Michaela Pavlisová, Mgr. Kateřina Vašáková a Jan Matuška. Vyjádření členů najdete uvnitř. Aktualizace 17. 3. 9:00 HOD: Z pozice manažerky pony komise odstoupila Mgr. Jana Perníčková. Aktualizace 18. 3. 9:30 HOD: Přidáno vyjádření VV ČJF k odstoupení manažerky a ostatních členů Pony komise. Více uvnitř.

Diskuse o budoucnosti pony sportu v rámci ČJF není otázkou posledních týdnů. Toto téma bylo diskutováno v širším kruhu již na zasedání Rady v prosinci 2015, kdy bylo VV ČJF doporučeno, zabývat se existencí samostatné komise pony a přiřazením pony sportu ke komisím jednotlivých disciplín.

Členové VV od počátku roku 2016 řešili několik situací, ze kterých bylo zřejmé, že nemají na vedení pony sportu stejný názor jako komise pony. Ať už to byl žebříček pony v drezúře či projekt Talent pony nebo kategorizace. Členové VV se na svém zasedání 14.3.2016 rozhodli vypsat výběrové řízení na manažera komise pony. Rezignace členů komise byla tedy reakcí na toto rozhodnutí. Odstoupení manažerky a členů komise bereme na vědomí, děkujeme jim za odvedenou práci a do budoucna přejeme mnoho úspěchů v jejich soukromých aktivitách.

Výkonný výbor ČJF

V Praze 18.3.2016

 

 


 

Věc: Odstoupení z pozice manažerky pony komise ČJF

Vážená paní prezidentko,

situace a vášně posledních dnů mne bohužel donutily k dnešnímu rozhodnutí odstoupit z funkce manažerky komise pony ČJF.

Pro český pony sport pracuji od jeho začátků a v období zejména posledních několika letech se nám spolu s mým týmem odborníků podařilo rozjet úspěšné projekty ve všech třech našich disciplínách, podařilo se nám uvést do života stylové ježdění prostřednictvím Stylšampionátu pony a prosadit styl i na mistrovství republiky v mladších kategoriích – a věřte tomu, že častokrát nebylo lehké neustoupit ze svých názorů a nové věci prosadit do života. Výsledkem těchto manažerských rozhodnutí a nových projektů jsou stále se rozrůstající počty dětí na všech soutěžích, ale ruku v ruce s tím je vidět i vzrůstající kvalita výkonů našich dětí a z toho mám velkou radost.

Bohužel, v poslední době se nám nedaří prosazovat naše myšlenky, které by podle nás měly posouvat sport dále ,opakovaně nám nebyly schváleny ani předem projednané materiály, naposledy v pondělí 14.3.2016 na VV opět nebyla schválena kategorizace pony. Komunikace vázne, řeší se kauzy propírané v médiích. Postoj VV k celé problematice pony sportu je rozpačitý, pokyny nejasné – z toho samozřejmě musí vznikat nedorozumění.V této atmosféře nelze pracovat dál.

Po dlouhém promýšlení jsem tedy dospěla k závěru, že ke dni 16.3.2016 odstupuji z funkce manažerky pony komise ČJF.

Přeji si,aby český sport na pony byl stále úspěšnější, aby děti v pony sportu nepocítily tyto „dospělácké války“ a co nejlépe se připravily pro přechod do sportu na velkých koních.

Mgr.Jana Perníčková

Heroutice 16.3.2016

 

 


 

 

Kauz, nesrovnalostí a nedorozumění bylo v poslední době už, myslíme, dost a je potřeba vyčistit stůl a začít znova. Věříme, že se VV  podaří nastalou situaci vyřešit tak, aby se co nejméně projevila na pony sportu jako takovém a neovlivnila začínající sportovní sezónu. Poníkářům přejeme do sezóny 2016 hodné poníky, vzdělané trenéry a soudné rodiče!

Pavlisová, Vašáková, Matuška

 


 

Oznámení o odstoupení z pony komise

K rukám prezidentce ČJF , sekretariátu ČJF a manažerce pony komise

Vzhledem k tomu, že jsem se ze zápisu zasedání VV z 1.3.2016 zveřejněném minulý týden dozvěděla o kritice práce pony komise a údajných nedostatků její práce, odstupuji tímto k dnešnímu dni z pozice jejího člena. V zájmu pony sportu jsem se snažila pracovat několik let s nejlepším vědomím a svědomím. Po celé kauze týkající se pony žebříčku, kdy se celá věc uzavřela na zasedání, kterého jsem se účastnila na Strahově, jsem byla soukromě ovlivňována jedním členem VV, abych změnila svůj názor a ovlivnila tak vyřešení kauzy pony žebříčku. Neprůhlednost řešení a nejasný postoj VV k celé kauze a následně kritika celé práce je v mém rozhodování zcela zásadní.

Ve Straškově, 16.3.2016

Ing.Pavlisová Michaela

 


 

 

Věc: Odstoupení k pony komise ČJF

Na vědomí: Manažerka pony komise, prezidentka ČJF, sekretariát ČJF

 

Vážená paní manažerko!

Situace kolem hodnocení práce pony komise, kauzy propírané v mediálních sítích, postoj VV k celé problematice pony sportu, hodnocení práce pony komise a způsob a rychlost řešení vyvstalé situace mne po dlouhém přemýšlení přinutily k k následujícímu kroku.

V dnešnímu dni odstupuji z mé funkce v pony komisi ČJF a s okamžitou platností ukončuji veškeré své aktivity související s touto funkcí.

Přeji všem hodně sil do další práce a dětem v pony sportu transparentnější a nezaujatější funkcionáře.

Mgr.Kateřina Vašáková

Benešov 16.3.2016

 

 


 

 

Věc: Odstoupení z pozice člena pony komise ČJF

 

Vážená paní manažerko!

Situace kolem hodnocení práce pony komise, kauzy propírané v mediálních sítích, postoj VV k celé problematice pony sportu, hodnocení práce pony komise a způsob a rychlost řešení vyvstalé situace mne po dlouhém přemýšlení přinutily k následujícímu kroku.

V dnešnímu dni odstupuji z mé funkce v pony komisi ČJF a s okamžitou platností ukončuji veškeré své aktivity související s touto funkcí.

Přeji všem hodně sil do další práce a dětem v pony sportu transparentnější a nezaujatější funkcionáře zejména v managenentu nejvyšším tedy VV ČJF.

Jan Matuška

Dražka 16.3.2016

Publikováno: 18.3.2016 9:30:00
Kategorie: sport
Rubrika: pony
Zdroj: ponyeuweb.cz
Aktuální číslo
Obsah čísla 2/2020