Středočeská oblast se na podzim zaměřila na vzdělávací akce

Největší oblast ČJF je tento podzim pořadatelem mnoha akcí, většina z nich je cílena na vzdělávání a mládež, a koncipovány jsou dle podmínek Jednotného systému podpory ČJF. Pro mládež je vypsáno několik soustředění různého charakteru – skoky, všestrannost a drezura, OV se cíleně zaměřil na kvalitu trenérů, kteří soustředění povedou. Další informace v článku. 

Cílem daných akcí je využít je i pro ty, kteří další rozvoj vzdělávání nejvíce poptávají – proto jsou v některých termínech plánovány i semináře pro instruktory a trenéry, při nchž trenéři, kteří se dlouhodobě mládeži věnují, odprezentují své zkušenosti a prodiskutují nejvíce problematická témata.

Mimo akce organizované přímo oblastním výborem proběhnou i další přímo v klubech – ty plánují aktuálně především v Mělníku, Komárně u Nymburka, na Farmě Ptýrov, v Kolíně, či Herouticích, dále jste zváni na akce do JK Voleveč, Tracko Rudná a Lány – Vašírov. Většinou se jedná o akce zaměřené na mládež a začínající jezdce, další informace naleznete na webových stránkách Středočeské oblasti, které jsou průběžně aktualizovány.
ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE – STŘEDOČESKÁ OBLAST B
AKCE POŘÁDANÉ OBLASTÍ – PODZIM 2017
14.10.
19.10. ZZVJ – Stáj Václav Kolín
ZZVJ – Tracko Rudná
19.-22.10. Soustředění mládež skoky – Farma Ptýrov - Voksa
21.10. Soustředění mládež všestrannost - Kolesa
ZZVJ – La Boheme Zduchovice
9.11. Konference Středočeské oblasti
11.-12.11. Závěrečné zkoušky kurz rozhodčích - Farma Ptýrov
11.-12.11. Soustředění mládež drezura - Královice - Vašáryová
Seminář pro instruktory a trenéry
17.-19.11. Soustředění mládež skoky - Všetice - Opatrný
23.11. Seminář pro instruktory a trenéry
ZZVJ – JK Heroutice
25.-26.11. Soustředění mládež drezura - Všetice - Vašáryová
Seminář pro instruktory a trenéry
1.-2.12.
2.12. Seminář komisařů ZZVJ – Farma Ptýrov
ZZVJ – Farma Ptýrov
http://www.cjf.cz/oblasti/stredoceska/
Mimo akce organizované přímo oblastním výborem proběhnou i další přímo v klubech – ty plánují aktuálně především v Mělníku, Komárně u Nymburka, na Farmě Ptýrov, v Kolíně, či Herouticích, dále jste zváni na akce do JK Voleveč, Tracko Rudná a Lány – Vašírov. Většinou se jedná o akce zaměřené na mládež a začínající jezdce, další informace naleznete na webových stránkách Středočeské oblasti, které jsou průběžně aktualizovány.
ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE – STŘEDOČESKÁ OBLAST B
AKCE POŘÁDANÉ OBLASTÍ – PODZIM 2017
14. 10. ZZVJ – Stáj Václav Kolín
19. 10.    ZZVJ – Tracko Rudná
 
19.-22. 10.    Soustředění mládež skoky – Farma Ptýrov - Voksa
                      Soustředění mládež všestrannost - Kolesa
21. 10.      ZZVJ – La Boheme Zduchovice
 
9. 11.    Konference Středočeské oblasti
 
11.-12.11.    Závěrečné zkoušky kurz rozhodčích - Farma Ptýrov
 
11.-12.11.    Soustředění mládež drezura - Královice - Vašáryová
    Seminář pro instruktory a trenéry
 
17.-19.11.  Soustředění mládež skoky - Všetice - Opatrný
Seminář pro instruktory a trenéry
23.11.  ZZVJ – JK Heroutice
 
25.-26.11.    Soustředění mládež drezura - Všetice - Vašáryová
    Seminář pro instruktory a trenéry
 
1.-2.12.  Seminář komisařů ZZVJ – Farma Ptýrov
2.12.    ZZVJ – Farma Ptýrov
http://www.cjf.cz/oblasti/stredoceska/

 

Autor: Tisková informace, Pavlína Bůžková
Publikováno: 10.10.2017 16:58:57
Kategorie: sport
Rubrika: ostatní
diskuze k článku
Aktuální číslo
Obsah čísla 7/2018