Všestrannost opět na Panské Líše

Krásný jezdecký areál Panská Lícha hostil první zářijový týden jezdce všestrannosti na Finále KMK 5 a 6 letých koní a zároveň Šampionátu veteránů a Prostata Cupu.

V rámci soutěží se představili i reprezentanti Rakouska. Je přinejmenším příjemné , že se  jezdci ze zahraničí zúčastňují  i našich národních závodů.
Po prvním dni se vedení v Šampionatu veteránů ujal Petr Pejřil  s koněm Fume 1 , se svým druhým koněm Merlin 12 byl rozdílem necelého trestného bodu na druhém místě.  Vzhledem k tomu, že právě Merlina si vybral do závěrečné skokové zkoušky,  získal s ním 1. místo  (50 tr.b.celkem) . Se svým druhým koněm Fume zároveň vyhrál soutěž obtížnosti ZL.
V Prostata Cupu se nejlépe vedlo  Nadě Knopové s Barbuchou , když se bezchybným parkurem posunula na nejvyšší příčku .
V KMK 5 ti letých se po drezurách ujala vedení Gabriela Adamcová s Cenzurou, které si udržela i po sobotní crossové zkoušce. A tak rozhodoval parkur. Tam ji bohužel nešťastný pád vyřadil ( tímto přejeme brzké uzdravení !!!  ). Samotný  parkur byl  velmi náročný, pouze Miriam Záveská nechybovala . Nejlépe si v celkovém hodnocení stála Radka Dvořáková s Prestonem a právem vyhrála KMK 5 ti letých koní.
KMK 6 ti letých koní se jelo na úrovni CNC*. Vítězství v kategorii 6- ti letých koní získal hřebec Lasing  s jezdkyní Eliškou Opravilovou. Ti si jednou chybou na parkuru  potvrdili vedoucí pozici po terénní zkoušce a s celkovým počtem 56,04 tr.bodů se radovali z vítězství.
Říká-li se, že všestrannost mnohdy rozhoduje již první a to drezurní zkouška, v případě těchto závodů to tak zcela neplatilo. Po terénní zkoušce na velmi dobře připravené a postavené trati , jejímž stavitelem byl opět p.Paar z Rakouska, byl rozhodující právě třetí den. Technický parkur na přesných mírách i šířkách skoků  prověřil připravenost koní i jezdců.
V soutěži L jsme viděli ze 14 ti účastníků pouze dva čisté parkury. Vítězkou této obtížnosti se stala Iva Baďurová s koněm Nero 18, která zakončila soutěž s 53,57 trestných b. pouze z drezurní zkoušky.
V nejpočetněji obsazené soutěži stupně Z zvítězila Katřina Maderová  s koněm Marschall a stupeň ZK od prvního dne ovládl Petr Krejsa s Romancí –K.
Velmi dobře organizačně zvládnuté závody podpořilo slunečné počasí a pohostinná atmosféra.

Autor: Tereza Šrámková, Zuzana Baďurová
Publikováno: 21.9.2013 14:00:00
Kategorie: sport
Rubrika: všestrannost
diskuze k článku
Aktuální číslo
Obsah čísla 2/2020