VV ČJF zamítl oblastní žádost Prahy o podporu z Celoměstského programu podpory sportu

Oblastní výbor ČJF Praha sděluje, že VV ČJF v pondělí 25. března neschválil podání předloženého projektu - žádosti o získání prostředků z Celoměstského programu podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praha, o kterou bychom mohli letos požádat již po sedmé.

V minulých šesti letech jsme byli s tímto projektem - žádostí vždy úspěšní a ČJF tak získala mimo svůj rozpočet každoročně cca 1 milion korun. Ty byly rozdělovány mezi stále větší počet subjektů oblasti Praha a v roce 2018 jich bylo již 15. Tímto rozhodnutím nejenom, že VV připravil řadu pražských subjektů o naději finančního příspěvku mimo rozpočet ČJF, ale bohužel i hazarduje s budoucím návratem do městského dotačního systému, který je vždy po přerušení kontinuity komplikovanější. Svoje zamítavé rozhodnutí VV opírá o probíhající jednání s MHMP o částečném navrácení poskytnutého grantu (jedná se o částku cca 270 tis, týkající se tří realizátorů – jejich vyúčtování za období 2017). Oblastní výbor je tímto nepochopitelným rozhodnutím velmi zklamán a roztrpčen a vnímá stanovisko VV ČJF jako negaci dlouholeté koncepční práce OV Praha ve prospěch členů ČJF.

Publikováno: 7.4.2019 16:20:00
Kategorie: sport
Rubrika: ostatní
diskuze k článku
Aktuální číslo
Obsah čísla 7/2020