Zásady nominace jezdců na zahraniční výjezdy a rozdělování peněžních prostředků na výjezdy pro rok 2015

Drezurní komise ČJF připravila a zpracovala dále uvedené zásady pro nominaci drezurních jezdců na zahraniční výjezdy včetně zásad rozdělování peněžních prostředků na úhradu nákladů na zahraniční výjezdy. Uvedené zásady byly zpracovány na základě posílení pravomoci a odpovědnosti manažerky DK při rozhodování o nominaci na zahraniční výjezdy a s ohledem na finanční možnosti ČJF a DK na pokrytí nákladů souvisejících se starty na mezinárodních závodech. Více zde.

Publikováno: 2.2.2015 15:50:00
Kategorie: sport
Rubrika: drezura
Aktuální číslo
Obsah čísla 9/2019