Festival koní Moravy 2015

Výběr prestižních akcí z bohaté koňařské nabídky na tomto území probíhající v letošní sezóně 2015. Významné akce z pestré palety koňařské nabídky, které probíhají od jara do zimy. Morava má díky své historickonovodobé tradici koňařství co nabídnout. Hlavní snahou je ukázat laické veřejnosti, že práce s tak ušlechtilými tvory jako jsou koně má řadu podob a také si zasoutěžit o zajímavé ceny, které zabezpečí společnost HYJÉ. Projekt má za cíl podpořit návštěvnost Vašich akcí a přilákat laickou veřejnost do Vašich stájí k vašim aktivitám. S akcemi festivalu se setkáte i v „Ročence koní Moravy“.

Chovatelská podpora HYJÉ v roce 2015 pro chovatele shagya arabů

HYJÉ – koně, o.s. je organizace  pro všechny koňaře. Tedy i pro chovatelskou základnu, která je stavebním kamenem  k rozvoji koní v ČR . HYJÉ rádo podpoří chovatelské aktivity v projektu „Chovatelská podpora HYJÉ“ .

Projekt je zaměřen na podporu chovatelské aktivity plemen chovaných v České republice. Tedy přímá podpora chovatele, který svou chovatelskou činností zabezpečuje rozvoj plemene v rámci PK, kam je klisna zapsána. Do projektu se může přihlásit ten chovatel, který v tomto roce má narozené hříbě v rámci plemenné knihy vybraného plemene předsednictvem.  Přihlášky do „Chovatelské podpory HYJÉ“ budou zaslány do  30.7. daného roku. Vhodná je i fotografie hříběte – nepovinná.  Z vybraných přihlášek se losováním na zasedání předsednictva HYJÉ – koně, o.s. vylosuje 1 chovatel vybraného plemene. HYJÉ zabezpečí podporu formou dárkového poukazu na jezdecký materiál v hodnotě 3 000,- Kč ve smluvní prodejně společnosti. Za tuto podporu si společnost HYJÉ vyhrazuje pojmenovat hříbě dle pravidel příslušného ŘPK  a to formou soutěže vyhlášené společností na webu společnosti.  Po ukončení soutěže o pojmenování hříběte, proběhne na určené akci společnosti HYJÉ předání poukazu a křtěcího dekretu s pojmenováním. 

První ročník podpory byl směřován pro chovatele moravského teplokrevníka, druhý ročník je určen pro chovatele dalšího historického plemene chovaného na území ČR a to na ušlechtilé shagya - araby. Tedy chovatelé shagya arabů, kteří v roce 2015 budete mít hříbátko tohoto plemene, přihlaste se!

Přihláška ke stažení v dokumentech pod článkem.

 

Publikováno: 12.3.2015 15:15:00
Kategorie: volný čas
Rubrika: jezdecké dny
diskuze k článku
Aktuální číslo
Obsah čísla 8/2020