Pocta koním na valtickém zámku

Vzácné a unikátní předměty spojené s chovem koní od Velké Moravy až po současnost, půl tuctu ušlechtilých koní v podání akademického sochaře Petra Nováka, pracovní „oděvy“ koní Policie ČR i historický šlechtický kočár nabízí výstava Kult koně, která je od května otevřená v Zimní jízdárně státního zámku Valtice.

Přehlídka více než stovky vzácných historických artefaktů a uměleckých děl je pojata jako pocta koním a lidem kolem nich. Odborné vedení výstavy zajistili experti Mendelovy univerzity v Brně Iva Jiskrová a Drahoslav Misař. Základní dějovou linii výstavy je zdůraznění barokní šlechtické hipokultury a soužití člověka a koně, zejména však s důrazem na moravský prostor a chov koní rodem Liechtensteinů.

Výstava nabízí možnost autentického setkání s řadou vzácných artefaktů ze státních sbírek i od soukromých sběratelů. K vidění například budou šlechtická výstroj koní, historické knihy chovu, tzv. moravský chomoutek, porcelánové umělecké předměty, malby z valtického zámku s tematikou koní, ale též velkomoravská ostruha. K unikátům se řadí také historické veterinární propriety z 19. a 20. století, ale i připouštěcí lístky, včetně jednoho ze 60. let 19. století. Pro výstavu však exponáty zapůjčila i medlánecká jízdní jednotka Jihomoravského ředitelství Policie ČR.

V rámci památky UNESCO Lednicko-valtický areál představuje státní zámek Valtice jeden ze dvou stěžejních historických komplexů. V uplynulých letech se mimo jiné Národnímu památkovému ústavu podařilo úspěšně stavebně rehabilitovat zámeckou konírnu a jízdárnu, které jsou dokladem mimořádného významu, který hipokultura měla pro rod Liechtensteinů. Výstava se nachází na jižní galerie jízdárny a přístup k ní je z praveného předzámčí průchodem kolem pokladny.

Na vzniku výstavy se podílel i Národní památkový ústav – Státní zámek Slatiňany, Národní zemědělské muzeum – Zámek Kačina, Moravské zemské muzeum, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno a soukromí sběratelé.

Publikováno: 20.5.2017 18:00:00
Kategorie: volný čas
Rubrika: agroturistika
diskuze k článku
Aktuální číslo
Obsah čísla 2/2020