Vyhrajte připouštěcí poplatek v hodnotě až 1500 Euro!

Nyní máte jedinečnou šanci s krmivem značky Pavo vyhrát připouštěcí poplatek pro koně nebo poníka v maximální hodnotě 1500 Euro. Ze všech soutěžících budou vylosováni celkem 3 výherci. Podmínky soutěže najdete v článku.

Všeobecné podmínky soutěže
 
Tyto podmínky platí pro soutěž, kterou vyhlašuje společnost Pavo.
Soutěž bude probíhat od 1. února 2012 do 31. prosince 2012.
Platí pro všechny bez omezení trvalého pobytu.
Zaměstnanci společností: Pavo, Hendrix Utd, Nutreco nebo For Farmers jsou ze soutěže vyloučeni.
Platné jsou pouze originální a řádně vyplněné hrací karty.
Pro účast osob mladších 18 let v soutěži bude nutný souhlas zákonného zástupce. Na požádání musí být tento souhlas uveden v písemné formě.

Přihlášení do soutěže:

Na obalu výrobku Pavo Podo Care ® najdete speciální nálepku s hrací kartou. Vezměte  EAN kód (čárový kód) z obalu a ten odešlete spolu s řádně vyplněnou hrací kartou v obálce na níže uvedenou adresu. Množství poslaných karet není omezeno.
 
Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o.
Na Chvalce 2049
193 00 Praha 9 – Horní Počernice

Obálku označte textem: Pavo Podo Care – soutěž

Ceny:

- Na webových stránkách Pavo je uveden seznam hřebčínů, které jsou součástí nabídky. Výhru je možno uplatnit pouze v těchto hřebčínech a nebude vyplacena v hotovosti.
- Vlastníte klisnu, která je v dobrém zdravotním stavu a máte v úmyslu ji v roce 2013 zařadit do reprodukce.
- Neexistují žádná omezení týkající se plemenné knihy nebo plemene.
- Pavo vám poskytne zdarma doporučení o vhodnosti hřebce na vaši klisnu od různých odborníků.
- Při účasti v této soutěži souhlasíte s medializací.
- Výherci budou uvedeni na internetových stránkách Pavo, korespondence nebude možná.
- Cenu nelze vyměnit za hotovost.
- Připouštěcí poplatek v maximální výši 1500 Euro bude hrazen společností Pavo, další náklady budou hrazeny majitelem klisny.
- V případě, že připouštěcí poplatek bude nižší než 1500 Euro, pak bude přeplatek vrácen na účet společnosti Pavo.
- V případě, že připouštěcí poplatek bude vyšší než 1500 Euro, pak bude nedoplatek vyúčtován výherci.
- Výherci budou vyhlášeni 1. února 2013 zveřejněním na stránkách www.pavo.net. Kromě toho výherci obdrží osobní zprávu e-mailem nebo telefonicky.
- Všechny ceny jsou vázány na výherce a jsou nepřenosné a nelze je vyměnit za peníze nebo za ceny s podobnou nebo srovnatelnou hodnotou. Pokud bude cena zamítnuta nebo neudělena z nějakého důvodu, tak bude zrušena.

Odpovědnost:

- Pavo, osoby s ním spojené a/nebo třetí strany neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody, které vzniknou jinak, než v souvislosti s touto soutěží.
- Pokud Pavo nebude schopno navázat kontakt emailem nebo telefonicky s výhercem soutěže do 10 dnů, má právo cenu zrušit.
- Pavo není odpovědné za e-maily, které nepřišly.
- Na e-mailovou adresu a osobu lze vyhrát pouze jednu cenu s tím, že e-mailovou adresu lze použít na více hracích kartách.

Použití dat:

- Jen řádně vyplněné hrací karty budou moci být přijaty do soutěže.
- Účastník zaručuje, že informace, které jsou správné, aktuální a úplné.
- Pavo bude považovat všechny informace, které získá v rámci soutěže, za důvěrné a bude s nimi zacházet v souladu se zákonem o osobních údajích.
- Účastníci soutěže automaticky souhlasí s posíláním bezplatného e-mailového zpravodaje Pavo. Kdykoliv je možno zdarma tuto službu zrušit.
 
Závěrečná ustanovení:

- Pavo je registrovaná obchodní značka. Změna obsahu této nabídky, publikování nebo kopírování nesmí být provedeno bez výslovného svolení autora.
- Veškerá autorská práva spojená s touto nabídkou, obsah smluv a webových stránek www.pavo.nl, včetně všech textů, obrázků, nákresů, software a dalších informací náleží Pavu, pokud není uvedeno jinak.

Zúčastněné hřebčíny, ze kterých si můžete vybrat hřebce:

VLD Stud http://www.vdlstud.nl
Stud Roelofs http://www.stalroelofs.nl
De Radstake http://www.radstake.nl/horses
Egbert Schepovi http://www.egbertschep.nl
Hengstenhouderij Peeters http://www.heinpeeters.nl
Stal Laarakkers http://www.stallaarakkers.nl
De Havikerwaard http://www.havikerwaard.nl
Marc van Dijck http://www.marcvandijck.com
Paul Schöckemohle http://www.schockemoehle.com
Hengstaufzucht Baune http://www.stall-baune-heiden.de
Alfons Baumann http://www.baumanns-pferde.de
Zuchthof Becker http://www.zuchthof-becker-volmer.de
Hoejagergaard (Dánsko) http://www.hoejagergaard.dk

Publikováno: 17.3.2012 12:00:00
Kategorie: volný čas
Rubrika: soutěže a ankety
diskuze k článku
Aktuální číslo
Obsah čísla 9/2019