Westernové ježdění - Reining (4)
Dalším prvkem reiningu je rollback, neboli otočka do opačného směru.
Kde je v úloze předepsaný rollback, myslí se tím tento sled úkonů:

Nejprve kůň cválá po rovné čáře - buď středem arény, nebo při dlouhé stěně arény. V předepsaném místě kůň ze cvalu zastaví (provede nejlépe pěkný rovný stop) a bez zaváhání otočí ramena do opačného směru (otočí se na zadních nohách tak, že přední nohy skončí ve stopě, kudy kůň přicválal) a opět nacválá. Přitom by před zahájením obratu neměl kůň ani couvnout nebo nakročit dopředu. Vše by mělo působit uceleným, plynulým dojmem, kdy kůň reaguje na pokyn jezdce bez zaváhání. Krátké přerušení plynulosti pro získání stability po zastavení se neposuzuje jako zaváhání. Pokud dojde v průběhu rollbacku k přerušení pohybu (tzv. "zamrznutí"), je penalizováno 2 trestnými body.

Rollback se točí vždy do předepsaného směru a je-li prováděn u dlouhé stěny, je jeho směr vždy ke hrazení.
rollback

Rollback se nesmí provádět blíž než 6 m od hrazení (jinak následuje 1/2 bodová penalizace).
Je také podstatné, aby kůň ihned z otočky přešel do cvalu.

nacválání

Pokud kůň po bezprostředně po otočce zakluše, následuje penalizace. Za klus do 2 kroků přijde o 1/2 bodu, za více kroků hned o body 2. Přitom za krok se počítá pohyb jedné a té samé nohy.

Zastavení před obratem může mít vliv na následnou otočku a naopak. Někdy se stane, že jezdec najíždí do zastavení s myšlenkou na obrat a zastavuje pak zešikma, nebo zahájí obrat ještě dřív, než kůň zcela zastaví. Připravuje se tak (zbytečně) o body z hodnocení manévru.

zastavení je s otočkou provázané
Autor: pegaska
Publikováno: 13.7.2007 0:00:00
Kategorie: western
Foto: M. Lungová
Aktuální číslo
Obsah čísla 6/2020