Westernové ježdění - Superhorse (1)
Superhorse je soutěží poukazující na všestranné schopnosti koně, tedy schopnost koně soutěžit v různých westernových disciplínách.
Soutěžní úlohy jsou předepsány pravidly a sestávají z kombinace čtyř westernových disciplín: Trail, Western Riding, Western Pleasure a Reining.

Nedodržení úlohy vede k "no score", což v důsledku znamená nemožnost umístění. Úlohu si pochopitelně musí každý soutěžící pamatovat.

Pattern superhorse
Soutěžit v této disciplíně mohou pouze koně čtyřletí a starší. Má to opodstatnění, úloha je poměrně dlouhá a vyžaduje od koně zvládnutí mnoha technicky náročných prvků. Přitom se výrazně testuje ovladatelnost koně. Není proto divu, že v některých zemích, kde se trvá na licenčních zkouškách i pro americké koně, slouží právě superhorse jako zkušební disciplína.

Přestože je disciplína jakoby šitá na míru americkým westernovým plemenům, nemusejí v ní být úspěšní jen američtí koně. Na vítěznou stužku může dosáhnout i plnokrevník, teplokrevník nebo pony, pokud je natolik přiježděný, že zvládne všechny předepsané úkony. V některých částech disciplíny mají však koně typu quarter výhodu ve stavbě těla a s ní související možností lepšího předvedení požadovaných cviků.
Předepsané uzdění - páka.

V superhorse platí zpřísnění pro uzdění - všichni koně musí být vedeni pouze jednoručně na pákovém udidle, přestože v ostatních disciplínách mohou být koně mladší šesti let vedeni i na stíhlovém udidle nebo na westernovém hackamore (bosalu).

Také není povoleno použití bandáží či kamaší na nohou koně, přestože úloha obsahuje náročné reiningové prvky.
Autor: pegaska
Publikováno: 27.6.2008 2:50:00
Kategorie: western
Aktuální číslo
Obsah čísla 7/2020